Kysymykset suosittelijalle

Tervetuloa lukemaan kysymyksiä suosittelijalle. Täältä löydät kattavan, 100 kysymyksen listan, jotka auttavat sinua saamaan parhaan mahdollisen kuvan suositeltavan henkilön kyvyistä, taidoista ja asenteesta.

Nämä kysymykset suosittelijalle on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan kandidaattia monipuolisesti ja antamaan mahdollisuuden ymmärtää heidän vahvuuksiaan ja heikkouksiaan.

Olitpa sitten työnantaja, kollega tai opettaja, nämä kysymykset auttavat sinua tekemään informoidun ja tasapainoisen suosituksen.

Kaikki kysymykset suosittelijalle

 1. Minkälaista työtä hakija teki teidän organisaatiossanne?
 2. Kuinka kauan hakija oli palveluksessanne?
 3. Voisitteko kuvailla hakijan työtehtäviä?
 4. Miten hakija selviytyi näistä tehtävistä?
 5. Minkälaisia taitoja hakija osoitti työssään?
 6. Miten hakija suhtautui haasteisiin ja ongelmiin?
 7. Kuinka hakija suhtautui muihin työntekijöihin?
 8. Miten hakija suhtautui asiakkaisiin tai ulkopuolisiin sidosryhmiin?
 9. Minkälaisia vahvuuksia hakijalla on?
 10. Missä hakija voisi vielä kehittyä?
 11. Miten arvioisitte hakijan ammattitaitoa ja tietämystä?
 12. Miten hakija vastasi kritiikkiin tai palautteeseen?
 13. Miten hakija suhtautui muutoksiin?
 14. Miten hakija osoitti johtajuustaitoja?
 15. Miten hakija osoitti tiimityötaitoja?
 16. Miten hakija osoitti organisointitaitoja?
 17. Kuinka itseohjautuva hakija oli?
 18. Miten hakija osoitti aloitekykyä?
 19. Kuinka luotettava hakija oli?
 20. Kuinka joustava hakija oli?
 21. Miten hakija osoitti paineensietokykyä?
 22. Kuinka innovatiivinen hakija oli?
 23. Miten hakija osoitti sitoutumistaan työhön?
 24. Miten hakija osoitti motivaatiotaan?
 25. Miten hakija suhtautui etätyöhön?
 26. Miten hakija suhtautui ylitöihin?
 27. Miten hakija suhtautui työmatkoihin?
 28. Miten hakija osoitti ammatillista etiikkaa?
 29. Miten hakija suhtautui yrityksen arvoihin ja toimintatapoihin?
 30. Miten hakija suhtautui yrityksen tavoitteisiin?
 31. Miten hakija suhtautui yrityksen strategiaan?
 32. Miten hakija osoitti kykyä oppia uusia asioita?
 33. Oliko hakija mukana kehittämishankkeissa?
 34. Miten hakija osoitti kykyä itsenäiseen työskentelyyn?
 35. Miten hakija suhtautui erilaisuuteen?
 36. Kuinka hakija suhtautui konflikteihin?
 37. Millaiset olivat hakijan viestintätaidot?
 38. Miten hakija suhtautui työnsä laatuun?
 39. Miten hakija suhtautui yrityksen turvallisuusmääräyksiin?
 40. Miten hakija osoitti analyyttisia taitoja?
 41. Miten hakija osoitti projektinhallintataitoja?
 42. Miten hakija osoitti kykyä priorisoida tehtäviä?
 43. Miten hakija suhtautui epäonnistumisiin?
 44. Miten hakija suhtautui menestykseen?
 45. Miten hakija suhtautui vastuuseen?
 46. Miten hakija osoitti empatiakykyä?
 47. Miten hakija osoitti neuvottelutaitoja?
 48. Miten hakija osoitti päätöksentekokykyä?
 49. Miten hakija osoitti asiakaspalvelutaitoja?
 50. Miten hakija suhtautui myyntityöhön?
 51. Miten hakija suhtautui markkinointiin?
 52. Miten hakija osoitti teknisiä taitoja?
 53. Miten hakija osoitti kielitaitoa?
 54. Miten hakija suhtautui yhteisöllisyyteen?
 55. Miten hakija suhtautui vapaa-aikaan ja harrastuksiin?
 56. Miten hakija suhtautui terveyteen ja hyvinvointiin?
 57. Miten hakija osoitti järjestelmällisyyttä?
 58. Miten hakija osoitti tarkkuutta ja huolellisuutta?
 59. Miten hakija osoitti kykyä arvioida ja kehittää omaa työtään?
 60. Miten hakija suhtautui palautteen antamiseen?
 61. Miten hakija suhtautui palautteen vastaanottamiseen?
 62. Miten hakija osoitti ajankäytön hallintaa?
 63. Miten hakija suhtautui sosiaaliseen mediaan?
 64. Miten hakija suhtautui luottamuksellisuuteen ja tietosuojaan?
 65. Miten hakija suhtautui muiden kulttuurien ja tapojen kunnioittamiseen?
 66. Miten hakija osoitti kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin?
 67. Kuinka nopeasti hakija oppi uusia asioita?
 68. Miten hakija suhtautui koulutukseen ja kehittymiseen?
 69. Miten hakija suhtautui työnsä kehittämiseen?
 70. Miten hakija suhtautui yrityksen kehittämiseen?
 71. Miten hakija suhtautui työpaikan sääntöihin ja määräyksiin?
 72. Miten hakija osoitti kykyä tehdä yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa?
 73. Miten hakija osoitti kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä?
 74. Miten hakija suhtautui työpaikan viihtyvyyteen?
 75. Miten hakija osoitti luovuutta?
 76. Miten hakija suhtautui yrityksen ympäristövastuuseen?
 77. Miten hakija suhtautui yrityksen sosiaaliseen vastuuseen?
 78. Miten hakija osoitti ongelmanratkaisutaitoja?
 79. Miten hakija suhtautui työvälineiden ja -laitteiden käsittelyyn?
 80. Miten hakija suhtautui työpaikan siisteyteen ja järjestykseen?
 81. Miten hakija suhtautui työaikojen noudattamiseen?
 82. Miten hakija osoitti kykyä tehdä useita tehtäviä samanaikaisesti?
 83. Miten hakija suhtautui työn ja vapaa-ajan tasapainoon?
 84. Miten hakija suhtautui työpaikan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteisiin?
 85. Miten hakija suhtautui yrityksen imagoon?
 86. Miten hakija suhtautui yrityksen maineeseen?
 87. Miten hakija suhtautui yrityksen liiketoimintaan?
 88. Miten hakija osoitti kykyä ottaa vastaan ja toteuttaa tehtäviä?
 89. Miten hakija suhtautui työpaikan riskien hallintaan?
 90. Miten hakija suhtautui yrityksen kasvuun ja kehitykseen?
 91. Miten hakija suhtautui yrityksen kilpailuasemaan?
 92. Miten hakija osoitti kykyä tehdä monimutkaisia tehtäviä?
 93. Miten hakija suhtautui yrityksen taloudelliseen tilanteeseen?
 94. Miten hakija suhtautui yrityksen toimintaympäristöön?
 95. Miten hakija suhtautui yrityksen tuotteisiin tai palveluihin?
 96. Miten hakija osoitti tavoitteellisuutta?
 97. Miten hakija osoitti jatkuvaa oppimista ja kehittymistä?
 98. Miten hakija suhtautui yrityksen eettisiin periaatteisiin?
 99. Miten hakija suhtautui yrityksen lakisääteisi