Kysymyksiä työnantajalle

Tervetuloa lukemaan kysymyksiä työnantajalle, mitä voit esittää esimerkiksi työhaastattelussa. Näiden kysymyksien avulla saat täydellisen kuvan siitä, millainen mahdollinen tuleva työpaikkasi tulee olemaan.

 1. Mikä on yrityksen missio ja visio?
 2. Voitteko kertoa yrityksen kulttuurista?
 3. Mitkä ovat yrityksen kasvusuunnitelmat seuraavien viiden vuoden aikana?
 4. Mitkä ovat yrityksen tärkeimmät arvot?
 5. Mitkä ovat tämän työtehtävän tärkeimmät vastuut?
 6. Voitteko kertoa minulle enemmän tiimistä, johon tulen mahdollisesti liittymään?
 7. Millaista on tyypillinen työpäivä tässä roolissa?
 8. Miten työsuoritustani arvioidaan ja kuinka usein?
 9. Mitä odotatte minulta ensimmäisen kuuden kuukauden aikana?
 10. Onko yrityksessä kehitysmahdollisuuksia?
 11. Miten yritys tukee työntekijöidensä jatkuvaan oppimiseen?
 12. Mitkä ovat yrityksen suurimmat haasteet tällä hetkellä?
 13. Mikä on yrityksen politiikka etätyön suhteen?
 14. Mitä etuja tarjoatte työntekijöillenne?
 15. Miten yritys tukee työntekijöidensä hyvinvointia?
 16. Miten yritys edistää monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta?
 17. Minkälaista palautetta olette saaneet työntekijöiltänne?
 18. Voitteko kertoa minulle yrityksen johtoryhmästä?
 19. Miten yritys tukee työntekijöidensä urakehitystä?
 20. Kuinka yritys kohtaa kilpailun alalla?
 21. Mitä yritys tekee ympäristön hyväksi?
 22. Miten yritys reagoi COVID-19-pandemiaan?
 23. Miten yritys käsittelee konflikteja työpaikalla?
 24. Minkälaisia koulutusmahdollisuuksia yritys tarjoaa?
 25. Miten yritys ylläpitää avointa viestintää?
 26. Miten yritys suhtautuu uusiin ideoihin ja innovaatioihin?
 27. Mitä odotatte uudelta työntekijältä?
 28. Miten yritys tukee työelämän ja vapaa-ajan tasapainoa?
 29. Minkälainen on yrityksen palkitsemisjärjestelmä?
 30. Miten yritys tukee työntekijöidensä terveyttä ja turvallisuutta?
 31. Mikä tekee yrityksestänne erilaisen kuin kilpailijat?
 32. Mitä teette, jos työntekijä ei saavuta asetettuja tavoitteita?
 33. Mikä on yrityksen politiikka työmatkustamisen suhteen?
 34. Miten yritys käsittelee epäasiallista käytöstä työpaikalla?
 35. Minkälaisia työkaluja ja teknologiaa yritys käyttää?
 36. Miten yritys tukee työntekijöidensä eläkkeelle siirtymistä?
 37. Miten yritys tukee työntekijöidensä henkistä hyvinvointia?
 38. Miten yritys tukee työntekijöidensä fyysistä hyvinvointia?
 39. Minkälainen on yrityksen politiikka lisätyön suhteen?
 40. Miten yritys tukee työntekijöidensä perhe-elämää?
 41. Miten yritys suhtautuu ylitöihin?
 42. Onko yrityksellä työntekijöiden edustajia?
 43. Minkälaisia lomamahdollisuuksia yrityksellä on tarjota?
 44. Miten yritys tukee työntekijöidensä ammatillista kehitystä?
 45. Onko yrityksellä mentorointiohjelmia?
 46. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä vapaaehtoistyöhön?
 47. Onko yrityksellä hyväntekeväisyys- tai yhteisöohjelmia?
 48. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä kouluttautumiseen?
 49. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä henkilökohtaiseen kehitykseen?
 50. Mitä yritys tekee työntekijöidensä tyytyväisyyden parantamiseksi?
 51. Onko yrityksellä työhyvinvointiohjelmia?
 52. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä elämänmuutoksiin, kuten perheenlisäyksiin tai sairauslomiin?
 53. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä henkilökohtaisiin kriiseihin?
 54. Onko yrityksellä joustavia työaikoja?
 55. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä henkilökohtaiseen ajanhallintaan?
 56. Mitä yritys tekee työntekijöidensä stressinhallinnan tueksi?
 57. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä harrastuksiin ja vapaa-aikaan?
 58. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä eettisiin kysymyksiin?
 59. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä uskonnollisiin vakaumuksiin?
 60. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä poliittisiin mielipiteisiin?
 61. Miten yritys tukee työntekijöidensä työssäkäyntiä?
 62. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä kielellisiin taitoihin?
 63. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä kulttuuritaustaan?
 64. Miten yritys tukee työntekijöidensä työkykyä?
 65. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä sairauksiin ja vammoihin?
 66. Miten yritys tukee työntekijöidensä työpaikkakiusaamisen kokemuksia?
 67. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä sukupuoli-identiteettiin?
 68. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä seksuaaliseen suuntautumiseen?
 69. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä ikään?
 70. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä kansalaisuuteen?
 71. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä perhesuhteisiin?
 72. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä sosiaaliseen asemaan?
 73. Miten yritys tukee työntekijöidensä erityistä tukea tarvitsevia lapsia?
 74. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä vanhempainvapaisiin?
 75. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä hoitovapaisiin?
 76. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä opintovapaisiin?
 77. Miten yritys tukee työntekijöidensä opiskelua työn ohessa?
 78. Miten yritys suhtautuu työntekijöidensä sivutoimiin?