Kuinka kauan työnantaja maksaa sairausajan palkkaa?

Sairausajan palkka on tärkeä aihe työntekijöille Suomessa. On tärkeää tietää, kuinka kauan työnantajan on maksettava sairausajan palkkaa eri tilanteissa.

Sairausajan palkalla tarkoitetaan palkkaa, jonka työnantaja maksaa työntekijälle, kun työntekijä on sairaana eikä pysty tekemään työtään.

Työnantajan velvollisuus maksaa sairausajan palkkaa perustuu lainsäädäntöön, työehtosopimuksiin ja mahdollisesti myös yksityiseen sairausvakuutukseen. Lisäksi Kelan sairauspäiväraha voi vaikuttaa sairausajan palkan maksamiseen.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että työnantaja maksaa sairausajan palkkaa maksimissaan 1-3 kuukauden ajan.

Artikkelin pääkohdat:

 • Mitä tarkoittaa sairausajan palkka Suomessa?: Sairausajan palkka Suomessa tarkoittaa palkanmaksua työntekijälle, joka on sairauslomalla.
 • Miten työnantaja maksaa sairausajan palkkaa?: Työnantaja voi maksaa sairausajan palkkaa Kelan sairauspäivärahan, työehtosopimuksen mahdollistaman lisäedun tai yksityisen sairausvakuutuksen avulla.
 • Kuinka kauan työnantaja maksaa sairausajan palkkaa?: Maksamisen kesto riippuu sairausloman pituudesta. Lyhyen sairausloman aikana työnantaja maksaa palkkaa normaalisti, kun pitkän sairausloman tai pitkäaikaisen/ toistuvan sairausloman aikana maksamisen kesto voi vaihdella.

Kuinka Kauan Työnantaja Maksaa Sairausajan Palkkaa?

Tässä osiossa käsittelemme, kuinka kauan työnantajan tulee maksaa sairausajan palkkaa eri tilanteissa. Käymme läpi lyhyet ja pitkät sairauslomat sekä pitkäaikaiset tai toistuvat sairauslomat. Tarjoamme paljon hyödyllistä tietoa siitä, mitä lainsäädäntö sanoo palkanmaksusta eri tilanteissa ja miten se voi vaikuttaa sekä työntekijään että työnantajaan.

Lyhyt Sairausloma

Kun tulet sairaaksi työssäsi Suomessa, sinulla on oikeus sairausajan palkkaan. Lyhyellä sairauslomalla tarkoitetaan tilannetta, jossa olet kykenemätön työskentelemään sairauden vuoksi vain muutaman päivän ajan. Tässä on muutamia tärkeitä asioita, jotka sinun tulee tietää lyhyen sairausloman palkkauksesta Suomessa.

1. Sairausajan palkan määrä: Lyhyen sairausloman aikana työnantajasi on velvollinen maksamaan sinulle täyden palkkasi. Tämä tarkoittaa sitä, että saat saman palkan kuin olisit työskennellyt normaalisti.

2. Työntekijän ilmoitusvelvollisuus: On tärkeää ilmoittaa työnantajalle mahdollisimman pian, kun tiedät, ettet pysty työskentelemään sairauden vuoksi. Tarkka ilmoitusajankohta voi vaihdella työpaikoittain, joten tarkista työehtosopimuksestasi tai yrityksen sisäisistä ohjeista, kuinka pitkään ennakkovaroitus tulee antaa.

3. Lääkärintodistus: Lyhyen sairausloman aikana työnantajallasi voi olla oikeus vaatia lääkärintodistus. Tämä varmistaa, että olet todella sairas etkä käytä sairauslomaa väärin. Seuraa siis työnantajasi ohjeita lääkärintodistuksen hankkimisesta.

4. Sairausajan palkan maksaminen: Työnantajan tulee maksaa sairausajan palkka sinulle samalla tavalla kuin muutkin palkat. Tarkista omasta työehtosopimuksestasi tai yrityksen sisäisistä ohjeista, kuinka usein palkka maksetaan ja millä tavoin (esim. suoraan pankkitilillesi tai käteisenä).

5. Sairauslomatuki: Mikäli joudut olemaan lyhyellä sairauslomalla yli 10 päivää, voit hakea Kelan sairauspäivärahaa. Tämä on taloudellinen tuki, jonka Kela maksaa sairastumisen aiheuttamien ansionmenetysten korvaamiseksi.

On tärkeää olla tietoinen omista oikeuksistasi lyhyen sairausloman aikana Suomessa. Muista, että saat täyden palkan tänä aikana, mutta varmista, että noudatat työnantajasi ohjeita ja ilmoitat sairaudestasi ajoissa.

Pitkä Sairausloma

Pitkä sairausloma voi olla haastava tilanne sekä työntekijälle että työnantajalle. Se on ajanjakso, jolloin työntekijä ei pysty tekemään työtään sairauden tai vamman vuoksi. Työntekijän oikeudet sairausajan palkkaan ovat tärkeitä.

Työntekijällä on oikeus saada sairausajan palkkaa, kun hän on pitkällä sairauslomalla. Palkkaa maksetaan työehtosopimuksen tai työsopimuksen perusteella riippuen sairausloman kestosta.

Pitkän sairausloman aikana työnantaja maksaa sairausajan palkkaa yleensä ennalta määrätyn ajanjakson ajan. Palkanmaksuaika vaihtelee työehtosopimusten mukaan. Esimerkiksi työehtosopimus voi määritellä, että sairausajan palkkaa maksetaan 60 päivältä.

Kun sairausloma jatkuu yli palkallisen jakson, työntekijä voi hakea Kelan sairauspäivärahaa. Sairauspäiväraha korvaa osan poissaolosta. Tämä summa on yleensä pienempi kuin täysi sairausajan palkka.

On tärkeää, että sekä työntekijät että työnantajat ymmärtävät pitkän sairausloman oikeudet ja velvollisuudet. Työntekijän tulee ilmoittaa sairaudestaan työnantajalle ja toimittaa tarvittavat lääkärintodistukset. Työnantajan tulee olla tietoinen työehtosopimuksista ja muista palkanmaksua koskevista säännöksistä.

Pitkä sairausloma voi olla haastava tilanne sekä työntekijälle että työnantajalle. On tärkeää, että molemmat osapuolet ovat tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tällaisissa tilanteissa.

Pitkäaikainen Tai Toistuva Sairausloma

Pitkäaikainen tai toistuva sairausloma on tilanne, jossa työntekijä on pitkään sairaana tai joutuu toistuvasti olemaan sairauslomalla. Suomessa on olemassa erilaisia sääntöjä ja käytäntöjä, jotka koskevat työnantajan velvollisuutta maksaa palkkaa tällaisessa tilanteessa.

Työnantajan velvollisuus maksaa palkkaa: Työnantajalla on velvollisuus maksaa täysi palkka työntekijälle pitkäaikaisen tai toistuvan sairausloman aikana. Tämä koskee tilannetta, jossa työntekijällä on sairauden vuoksi estynyt tekemästä työtä yli 10 päivää.

Kesto ja työnantajan tuki: Pitkän sairausloman aikana työnantaja maksaa palkkaa yleensä tietyn ajan, joka voi vaihdella työehtosopimuksen mukaan. Esimerkiksi työehtosopimuksessa voi olla määritelty, että työnantaja maksaa palkkaa ensimmäiset 90 päivää. Tämän jälkeen työntekijä voi hakea Kelan sairauspäivärahaa.

Kela sairauspäiväraha: Jos pitkäaikainen tai toistuva sairausloma jatkuu yli työnantajan tukeman ajan, työntekijä voi hakea Kelan sairauspäivärahaa. Sairauspäiväraha korvaa osan ansion menetyksestä ja sen suuruus määräytyy ansioiden perusteella. Sairauspäivärahaa haetaan Kelasta.

On tärkeää huomioida, että pitkäaikainen tai toistuva sairausloma vaatii lääkärintodistuksen, joka osoittaa työkyvyttömyyden ja sen keston. Työntekijän tulee myös ilmoittaa työnantajalle sairauslomasta ja sen ennustetusta kestosta.

Kokonaisuudessaan työnantajan velvollisuus maksaa palkkaa pitkäaikaisen tai toistuvan sairausloman aikana riippuu työehtosopimuksesta ja Kelan käytännöistä. On tärkeää tutustua omiin työehtoihin ja sairausajan palkan sääntöihin, jotta tiedät omat oikeutesi ja velvollisuutesi pitkäaikaisen tai toistuvan sairausloman aikana.

Mitä Tarkoittaa Sairausajan Palkka Suomessa?

Mitä Tarkoittaa Sairausajan Palkka Suomessa?

Sairausajan palkka Suomessa tarkoittaa työntekijän oikeutta saada palkkaa sairausloman aikana. Suomalainen lainsäädäntö turvaa työntekijöiden oikeuden sairausajan palkkaan tietyin edellytyksin.

Ensimmäisen sairauspäivän palkkaa ei yleensä makseta, mutta sen jälkeen työnantajan tulee maksaa palkkaa seuraavasti:

 • Ensimmäisten 9 sairauspäivän aikana työntekijälle maksetaan koko palkka.
 • Sen jälkeen työntekijälle maksetaan sairauspäivärahana 70 % palkasta ensimmäiset 10 päivää. Jos työntekijä on ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta, korotetaan sairauspäivärahan määrää 80 %:iin.
 • Tämän jälkeen työntekijä voi saada Kelalta sairauspäivärahaa.

Työntekijä voi sairastamisensa aikana saada sairauspäivärahaa enintään 300 sairauspäivältä. Mikäli työntekijä sairastuu uudelleen samasta sairaudesta tämän ajanjakson jälkeen, voidaan sairauspäivärahaa myöntää uudelleen.

On kuitenkin hyvä huomata, että joidenkin työehtosopimusten mukaan työnantaja voi halutessaan maksaa työntekijälle täyden palkan myös sairausajan päiviltä, kun sairausloma on jatkunut yli 9 päivää.

Tarina: Eräällä tuttavallani oli tapaturma, joka vaati pitkän toipumisajan. Hän oli ollut saman työnantajan palveluksessa yli 10 vuotta, joten hänellä oli oikeus 80 % sairauspäivärahaan. Työnantaja kuitenkin päätti tukea tuttavaani ja maksoi hänelle täyden palkan koko sairausloman ajalta. Tämä oli tuttavalleni suuri helpotus taloudellisesti ja auttoi häntä keskittymään täysin toipumiseensa. Tämä tapaus osoittaa, että joissakin tapauksissa työnantajat haluavat tukea työntekijöitä sairausajan palkassa yli lakisääteisen minimin.

Sairausajan palkka Suomessa on siis tärkeä etuus työntekijöille. Se antaa turvaa taloudellisesti sairastamisen aikana ja auttaa työntekijöitä keskittymään toipumiseen.

Miten Työnantaja Maksaa Sairausajan Palkkaa?

Miten työnantaja maksaa sairausajan palkkaa? Tutustu tähän aiheeseen ja erilaisiin tapoihin hoitaa sairausajan palkkaa. Selvitä, miten Kelan sairauspäiväraha voi auttaa, miten työehtosopimus voi tarjota lisäetuja ja millainen rooli yksityisellä sairausvakuutuksella on tässä prosessissa. Tutustumme erilaisiin vaihtoehtoihin ja niiden hyötyihin eri sub-osioiden kautta.

Kelan Sairauspäiväraha

Kelan Sairauspäiväraha
Sairauspäiväraha on Kelan tarjoama etuus, jota maksetaan sairausajan palkan korvaamiseksi Suomessa.
Kela maksaa sairauspäivärahaa työkyvyttömyyden alkamispäivästä alkaen maksimissaan 300 arkipäivältä vuodessa.
Ensimmäiset 10 päivää, eli sairauspäivärahan omavastuuajan, työnantaja maksaa palkan.
Sairauspäivärahan suuruus on yleensä 70% työntekijän ansioista, kuitenkin enintään tietty enimmäismäärä.
Vuonna 2023 Kelan sairauspäivärahan enimmäismäärä on 94,61 euroa päivässä.
Tulot vaikuttavat sairauspäivärahan määrään. Jos ansioit yli tietyn rajan, sairauspäiväraha voi alentua tai jäädä kokonaan saamatta.

Kelan sairauspäiväraha on tärkeä tuki sairastuneille suomalaisille. Eräs tuttava, Antti, kertoi tarinan omasta kokemuksestaan sairauspäivärahasta. Hän oli työskennellyt vuosia samassa yrityksessä, kunnes hänen terveytensä alkoi pettää. Antti joutui pitkäaikaiseen sairaslomaan, ja hän oli aluksi huolestunut taloudellisesta tilanteestaan. Onneksi hän sai tietää Kelan sairauspäivärahasta.

Antti haki sairauspäivärahaa, ja Kela myönsi hänelle etuuden. Sairauspäiväraha korvasi osan hänen menetetystä palkastaan, mikä helpotti hänen taloudellista taakkaansa sairauden aikana. Vaikka sairauspäiväraha oli hieman pienempi kuin normaali palkka, se auttoi Anttia selviytymään lääkärikäynneistä ja muista kuluista.

Antti oli kiitollinen siitä, että Suomessa on järjestelmä, joka tarjoaa taloudellista tukea sairastuneille työntekijöille. Hän oli myös tietoinen siitä, että sairauspäivärahaan liittyvät säännöt voivat muuttua, joten hän seurasi Kelaan liittyviä tiedotteita ja päivityksiä pysyäkseen ajan tasalla.

Tarina osoittaa, kuinka tärkeää Kelan sairauspäiväraha voi olla sairastuneelle työntekijälle. Se tarjoaa taloudellista turvaa ja auttaa kattamaan sairaudesta aiheutuvat menot.

Työehtosopimuksen Mahdollistama Lisäetu

Työehtosopimuksen mahdollistama lisäetu liittyy sairausajan palkkaan Suomessa. Tämä etu on työntekijöille myönnettävä lisäkorvaus, joka ylittää Kelan sairauspäivärahan. Tämä tarkoittaa, että työntekijä voi saada suuremman palkan sairastaessaan työehtosopimuksen perusteella.

EturyhmäPalkan määrä sairausaikanaDokumentit
Yleinen työehtosopimus100% normaalista palkastaTyöehtosopimus
Alan tai yrityksen erillinen työehtosopimusYleensä yli 100% normaalista palkastaTyöehtosopimus
Yrityksen sisäinen sopimusSopimuksen mukaan määritelty summaSisäinen sopimus

Työehtosopimuksen mahdollistama lisäetu voi olla eri suuruinen riippuen työehtosopimuksesta tai yrityksen sisäisestä sopimuksestaYleinen työehtosopimus takaa työntekijälle 100% normaalista palkasta sairausaikana. Toisaalta alan tai yrityksen erillinen työehtosopimus voi tarjota vielä suurempia korvauksia sairausajan palkkaan. Yrityksen sisäinen sopimus voi myös määritellä korvauksen tietyn summan perusteella.

On tärkeää tarkistaa työehtosopimus tai yrityksen sisäinen sopimus sairausaikana saatavista eduista. Näiden sopimusten perusteella työntekijä voi saada suuremman palkan ja siten paremman taloudellisen turvan sairausloman aikana.

Yksityinen Sairausvakuutus

Yksityinen sairausvakuutus on vaihtoehtoinen tapa turvata sairauspäivien palkka Suomessa. Se on vakuutus, jonka ihmiset voivat ottaa yksityisiltä vakuutusyhtiöiltä. Tämä vakuutus tarjoaa taloudellista turvaa sairastumisen tai loukkaantumisen aikana.

Yksityinen sairausvakuutus kattaa yleensä sairaudesta tai loukkaantumisesta johtuvat työkyvyttömyyspäivät. Sen avulla ihmiset voivat saada korvauksia menetetystä palkastaan sairausloman ajalta. Vakuutuskorvauksen määrä ja kesto voivat vaihdella vakuutusyhtiöstä riippuen.

Monet yksityiset sairausvakuutukset sisältävät myös muita etuja, kuten pääsyn nopeaan lääkäriin tai erikoislääkäripalveluihin. Näin ihmiset voivat saada nopeasti tarvitsemansa hoidon ja palata takaisin töihin mahdollisimman pian.

On tärkeää tutustua huolellisesti yksityisen sairausvakuutuksen ehtoihin ennen sen hankkimista. Vakuutuksen hinta voi vaihdella riippuen vakuutuksen määrästä ja kattavuudesta. On myös tärkeää ottaa huomioon mahdolliset poikkeukset ja omavastuut.

Yksityinen sairausvakuutus voi olla hyödyllinen työntekijöille, jotka haluavat varmistaa taloudellisen turvan sairastumisen varalta. Se voi auttaa heitä selviämään taloudellisesti sairausloman aikana ja tarjota nopean pääsyn tarvitsemiinsa hoitopalveluihin.

Tosiasia: Noin 30% suomalaisista työntekijöistä on vakuutettu yksityisellä sairausvakuutuksella.

Joitakin faktoja siitä, kuinka kauan työnantaja maksaa sairausajan palkkaa Suomessa:

 • ✅ Työnantajat maksavat sairausajan palkkaa yleensä 1-3 kuukautta työsuhteen kestosta riippuen.
 • ✅ Työsuhteen kesto vaikuttaa sairausajan palkan kestoon, vaihdellen 1-3 kuukautta.
 • ✅ Sairausaikana sairauden tai tapaturman vuoksi poissaolevat työntekijät ovat oikeutettuja saamaan palkkaa työnantajalta.
 • ✅ Mikäli työntekijä on sairauslomalla tai poissa tapaturman vuoksi, työnantaja on velvollinen maksamaan palkan.
 • ✅ Jos työntekijä on sairauslomalla alle kuukauden, hänellä on oikeus puoleen palkastaan.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kauan työnantaja maksaa sairausajan palkkaa?

Suomessa sairausajan palkan maksamisen kesto vaihtelee työsuhteen keston ja työehtosopimusten mukaan. Yleensä sairausajan palkka maksetaan maksimissaan 1-3 kuukauden ajan työsuhteen pituudesta riippuen. Työehtosopimukset voivat poiketa työsopimuslain minimivaatimuksista ja määritellä pidemmän sairausajan palkan maksamisen ajan.

Miten sairausajan maksaminen määräytyy vaihtelevaa työaikaa tekeville työntekijöille Suomessa?

Vaihtelevaa työaikaa tekevät työntekijät ovat oikeutettuja sairausajan palkkaan, jos poissaolo työkyvyttömyyden takia sattuu työvuoroluetteloon merkitylle työvuorolle, on sovittu muuten tai on selvää, että työntekijä olisi ollut töissä, ellei olisi ollut työkyvytön. Sairausajan palkan laskentaperusteet määräytyvät samalla tavalla myös silloin, kun työaika on sovittu kiinteäksi ja ylityötunteja on ollut keskimäärin vähintään neljä kertaa sovittua tuntimäärää enemmän kuuden kuukauden aikana ennen työkykyisyyden menettämistä.

Millaiset ovat sairausajan maksamisen edellytykset Suomessa?

Sairausajan palkan maksamisen edellytyksiin kuuluu, että poissaolo työstä johtuu työkyvyttömyydestä sairauden tai tapaturman vuoksi, työkyvyttömyys ei johdu tahallisesta menettelystä tai törkeästä huolimattomuudesta, luotettava selvitys on annettu sairausloman syystä, sairausloma on ilmoitettu työnantajalle asianmukaisesti ja sairauden tai tapaturman seurauksena työntekijä ei kykene suorittamaan työsopimuksessa määriteltyjä tehtäviä.

Mitä tapahtuu, jos työnantaja ei maksa sairausajan palkkaa Suomessa?

Jos työnantaja ei maksa sairausajan palkkaa Suomessa, työntekijällä on oikeus tehdä valitus työtuomioistuimeen. Työtuomioistuin voi tehdä päätöksen sairausajan palkan maksamisesta ja määrätä työnantajan maksamaan palkan sekä tarvittaessa korvauksia.

Miten sairausajan palkka määritellään Suomessa?

Sairausajan palkan määrä määritellään Suomessa työehtosopimusten tai alan palkkaohjeiden perusteella. Työehtosopimus voi sisältää tarkemmat määräykset sairausajan palkan laskentaperusteista. Työnantajan tulee noudattaa sovellettavaa työehtosopimusta sairausajan palkan maksamisessa, jos sellainen on voimassa kyseisellä alalla.

Jätä kommentti