Mikä on sivutoiminen yrittäjä?

Sivutoiminen yrittäjyys on tapa yhdistää palkkatyö ja yrittäjyys tai testata yrittäjyyttä ilman suuria taloudellisia riskejä.

Tässä artikkelissa tarkastelemme, mitä osa-aikainen yrittäjyys tarkoittaa, miten se eroaa päätoimisesta yrittäjyydestä ja mitä hyötyjä ja haasteita siihen liittyy.

Määritelmä

Sivutoiminen yrittäjä on henkilö, joka harjoittaa yritystoimintaa sivutoimisesti eli päätoimensa ohessa. Päätoimi voi olla esimerkiksi palkkatyö, opiskelu tai eläke.

Usein osa-aikainen yrittäjyys on tapa ansaita lisätuloja, kokeilla yrittäjyyttä tai toteuttaa omaa intohimoa tai harrastusta kaupallisessa muodossa.

Osa-aikaisen yrittäjän edut

Osa-aikainen yrittäjyys tarjoaa monia etuja. Se antaa mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä ilman suurta taloudellista riskiä, koska päätoimi takaa säännölliset tulot. Osa-aikainen yrittäjyys voi myös tarjota tervetullutta vaihtelua ja uusia haasteita päivätyöhön. Lisäksi se voi olla tapa toteuttaa omaa intohimoa tai harrastusta ja ansaita samalla lisätuloja.

Osa-aikaisen yrittäjän haasteet

Osa-aikaisen yrittäjyyden haasteita ovat muun muassa ajanhallinta, verotus ja työttömyysturva. Osa-aikainen yrittäjä joutuu sovittamaan yhteen päätoimensa ja yritystoiminnan vaatimat ajankäytön, mikä voi olla haastavaa. Lisäksi osa-aikaisen yrittäjän verotus voi olla monimutkaista, ja työttömyysturvan saaminen voi olla vaikeaa, jos yritystoiminta ei ole päätoimista.

Yritysmuodot osa-aikaiselle yrittäjälle

Osa-aikainen yrittäjä voi valita itselleen sopivan yritysmuodon monista vaihtoehdoista. Yleisimpiä yritysmuotoja ovat toiminimi, osakeyhtiö ja kommandiittiyhtiö. Usein osa-aikaiset yrittäjät valitsevat toiminimen, koska se on yksinkertainen ja edullinen perustaa ja ylläpitää.

Osa-aikaisen yrittäjän verotus

Osa-aikaisen yrittäjän verotus määräytyy yritysmuodon ja tulon mukaan. Toiminimiyrittäjän tulot verotetaan henkilökohtaisina ansiotuloina, kun taas osakeyhtiössä voitto verotetaan yhtiön tuloveroprosentin mukaan ja mahdollinen osinko yrittäjän pääomatuloina.

Työttömyysturva ja osa-aikainen yrittäjyys

Osa-aikaisen yrittäjän työttömyysturva riippuu siitä, onko yritystoiminta pää- vai sivutoimista. Päätoimisen yrittäjän on otettava YEL-vakuutus ja hänellä on oikeus yrittäjän työttömyyspäivärahaan, jos yritystoiminta päättyy. Sivutoimisen yrittäjän työttömyysturva määräytyy päätoimen perusteella ja hänellä on oikeus työttömyyspäivärahaan, jos päätoimi päättyy.

Osa-aikainen yrittäjyys ja opiskelijat

Opiskelijat voivat hyödyntää osa-aikaista yrittäjyyttä ansaitakseen lisätuloja tai hankkiakseen työkokemusta. Opintotuen saaminen voi kuitenkin vaikuttaa yritystoiminnan tuloihin, joten opiskelijan on tärkeä seurata tulojaan ja tarkistaa opintotukensa määrä tarvittaessa.

Osa-aikainen yrittäjyys ja eläkeläiset

Eläkeläiset voivat myös harjoittaa osa-aikaista yrittäjyyttä. Eläkkeellä oleva yrittäjä voi ansaita lisätuloja tai toteuttaa pitkäaikaista liikeideaa. Eläkkeen saaminen ei estä yritystoimintaa, mutta yritystoiminnan tulot voivat vaikuttaa eläkkeen määrään.

Osa-aikainen yrittäjyys ja starttiraha

Osa-aikainen yrittäjä voi saada starttirahaa, jos yritystoiminta on päätoimista ja sillä on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Starttiraha tukee uuden yrityksen perustamista ja uuden yrittäjän päätoimista yritystoimintaa.

Yhteenveto

Osa-aikainen yrittäjyys on monipuolinen tapa yhdistää palkkatyö ja yrittäjyys tai kokeilla yrittäjyyttä ilman suurta taloudellista riskiä. Se tarjoaa monia mahdollisuuksia, mutta mukanaan myös haasteita, jotka on hyvä huomioida ennen osa-aikaisen yritystoiminnan aloittamista.

Jätä kommentti