Mitä raha on?

Raha on keskeinen osa nykypäivän taloutta ja taloudellista järjestelmää. Se toimii välineenä vaihdossa, säilytysarvona ja laskentayksikkönä.

Raha on yleisesti hyväksytty vaihdon väline, jonka avulla voidaan helposti vaihtaa rahaa hyödykkeisiin ja palveluihin.

Lisäksi raha toimii säilytysarvona, sillä sitä voidaan pitää taloudellisena varallisuutena ja säästöinä tulevaisuuden tarpeita varten.

Raha toimii myös laskentayksikkönä, joka helpottaa eri hyödykkeiden ja palveluiden arvon vertailua.

Rahan luomisessa on kaksi tärkeää toimijaa: keskuspankki ja pankit. Keskuspankki luo rahaa hallitusti ja säätelee rahan tarjontaa taloudessa.

Pankit puolestaan luovat rahaa pankkien välisen luotonannon ja talletusten avulla.

Fyysisen rahan lisäksi on olemassa myös sähköinen raha ja erilaisia maksupalveluita, jotka helpottavat maksamista ja taloudellisia transaktioita.

Ymmärtämällä rahan merkityksen, luomisen ja eri muodot, voimme paremmin hahmottaa sen roolin nykypäivän taloudessa ja arjessa.

Päähuomiot:

 • Raha on talouden väline: Raha toimii vaihdon välineenä, säilytysarvona ja laskentayksikkönä taloudessa. Se on tärkeä osa taloudellista järjestelmää.
 • Rahan luominen: Raha luodaan sekä keskuspankin että pankkien toimesta. Keskuspankki luo rahaa kiertoon ja pankit voivat luoda rahaa lainaamalla sitä asiakkailleen.
 • Eri rahan muodot: Raha voi olla fyysistä tai sähköistä. Lisäksi luottokortit ja maksupalvelut mahdollistavat maksujen suorittamisen ilman käteistä rahaa.

Mitä raha on?

Raha on taloudellinen vaihdon väline, jota käytetään tuotteiden ja palveluiden ostamiseen. Se koostuu fyysisestä valuutasta, kuten seteleistä ja kolikoista, sekä digitaalisista muodoista, kuten pankkikorteista ja mobiilisovelluksista. Raha toimii myös mittarina arvon määrittämisessä ja lasketaan yleensä eri valuuttoina, kuten euroinadollareina tai jeneinä. Raha tarjoaa ihmisten välisen vaihdon helpotuksen, mikä auttaa ylläpitämään talousjärjestelmää ja edistämään taloudellista toimintaa. Raha saattaa kuitenkin vaihdella kulttuurista toiseen. Joillekin se edustaa vain taloudellista arvoa, kun taas toisille se voi symboloida vaurautta, vapautta tai valtaa. Raha on keskeinen osa modernia yhteiskuntaa, ja sen toimintaperiaatteiden ymmärtäminen auttaa ihmisiä tekemään taloudellisia päätöksiä ja hallitsemaan omaa talouttaan paremmin.

Miten rahaa luodaan?

Rahaa luodaan monin eri tavoin modernissa taloudessa. Keskuspankit, kuten Suomen Pankki, vastaavat rahan luomisesta suurimmassa määrin. Ne voivat lisätä rahan määrää taloudessa painamalla lisää seteleitä tai kirjaamalla numeroita tietokonejärjestelmiinsä. Tämä luodaan myös lisääntyneen luotonannon kautta. Kun ihmiset ja yritykset ottavat lainaa pankeista, tämä lisää rahan määrää kierrossa. Pankeissa tapahtuva rahan luominen perustuu siihen, että ne voivat lainata enemmän rahaa kuin niillä on varastossa. Tämän ansiosta rahaa syntyy lisää talouteen. Mielenkiintoinen fakta on, että suurin osa meidän käytössämme olevasta rahasta on digitaalista rahaa, jota luodaan tietokonejärjestelmissä. Vain pieni osa rahasta on painettuja seteleitä ja lyötyjä kolikoita.

Miten keskuspankki luo rahaa?

Keskuspankit luovat rahaa eri tavoin vastatakseen talouden tarpeisiin. Yksi tapa on osto-operaatioiden kautta, joissa keskuspankki hankkii valtion joukkovelkakirjojayrityslainoja tai muita varallisuuseriä. Tällä tavoin keskuspankki lisää hallussaan olevaa rahamäärää. Toinen tapa on keskuspankin luototuskaanavan käyttö. Keskuspankki voi myöntää lainoja pankeille tai muille rahoituslaitoksille, mikä lisää rahoitusjärjestelmään syötettävää rahamäärää.

Keskuspankin luoman rahan määrän säätely on tärkeää inflaation ja taloudellisen vakauden ylläpitämiseksi. Keskuspankki tavoittelee näitä tavoitteita säätelemällä rahamäärää markkinoilla ja säätämällä korkotasoa.

Kaiken kaikkiaan keskuspankki luo rahaa vastatakseen talouden tarpeisiin ja säädelläkseen rahan tarjontaa ja korkotasoa. Tämä on olennainen osa talouden toimintaa ja vakauden ylläpitämistä. Pankit luovat rahaa taikaseinän takaa – no, ainakin melkein.

Miten pankit luovat rahaa?

Pankit luovat rahaa pääasiassa myöntämällä lainoja ja luomalla velkaa. Kun asiakas hakee lainaa pankilta, pankki lisää tilille uuden määrän rahaa. Tämä raha syntyy käytännössä tyhjästä, sillä pankki luo sen merkintänä asiakkaan tilille ja samalla syntyy uusi velka pankille. Pankki odottaa, että asiakas maksaa lainan takaisin korkojen kanssa, mikä sitten tuottaa pankille voittoa.

Pankit luovat tätä virtuaalista rahaa moninkertaisesti verrattuna siihen määrään, jonka ne todella omistavat fyysisessä muodossa. Tätä kutsutaan pankkien luotoksi ja se perustuu pankkien kykyyn pitää vain pieni osa talletuksistaan käteisenä. Tämän luoton perusteella pankit voivat kasvattaa lainamääräänsä huomattavasti, mikä lisää rahan tarjontaa taloudessa ja siten edistää talouskasvua.

HISTORIA: Rahan luominen pankeissa on ollut käytäntönä jo vuosisatojen ajan. Alun perin pankit toimivat paikallisina pankkipankkeina, jotka tarjosivat rahaa yksityishenkilöiden ja yritysten käyttöön. Nykyään pankit toimivat monimutkaisessa keskuspankkijärjestelmässä, jossa keskuspankit valvovat rahan tarjontaa ja pankkien rahapolitiikkaa. Tämä on tärkeä osa modernia taloutta, jonka avulla rahaa voidaan vaihtaa, säilyttää ja käyttää laskentayksikkönä.

Mikä on rahan rooli taloudessa?

Rahan rooli taloudessa on merkittävä. Se toimii vaihdon välineenä, arvon mittarina ja arvon säilyttäjänä. Rahamahdollistaa helpomman ja tehokkaamman kaupankäynnin sekä ostamisen ja myymisen ilman suoraa vaihtokauppaa. Lisäksi raha auttaa mittaamaan ja arvioimaan eri hyödykkeiden arvoa ja tekemään päätöksiä taloudellisissa asioissa. Raha myös säilyttää arvoaan ajan mittaan ja mahdollistaa säästämiseninvestoinnit ja taloudellisen kasvun. Rahan oikeaoppinen käyttö ja ymmärtäminen auttavat hallitsemaan taloudellista tilannetta paremmin.

Miten raha toimii vaihdon välineenä?

Raha toimii vaihdon välineenä helpottaen tavaroiden ja palveluiden vaihtoa. Se tarjoaa yleisesti hyväksytyn mittarin tuotteiden arvolle ja mahdollistaa niiden vertailun. Raha helpottaa myös vaihtokaupan prosessia, koska se poistaa tarpeen tuotteiden suoralle vaihdolle. Sen sijaan kaikki voivat myydä tavaroitaan rahaksi ja sitten käyttää saatuja varoja muihin tarpeisiin.

Raha on kätevä vaihdon väline, koska sitä on helppo kuljettaa ja se hyväksytään laajalti eri kaupoissa ja palveluissa. Se myös varmistaa vaihdon nopeuden ja tehokkuuden, koska hinnoittelusta ja maksamisesta tulee yksinkertaisempaa.

Esimerkiksi, jos sinulla on ylimääräinen pyörä ja haluat ostaa leivonnaisia kauppiaalta, voit tarjota rahaa leivonnaisten vaihtamiseksi. Rahaa voi käyttää monien eri tuotteiden ja palveluiden hankkimiseen, mikä helpottaa kaupankäyntiä ja edistää talouden toimintaa.

Kun raha säilyttää arvonsa paremmin kuin avioeroasianajaja, tiedät että se on hyvä säilytysarvo.

Miten raha toimii säilytysarvona?

Raha toimii säilytysarvona siten, että se säilyttää ostovoimansa ajan kuluessa. Kun rahaa pidetään tallessa esimerkiksi säästötilillä tai sijoituksissa, sen odotetaan säilyttävän tai jopa kasvavan arvoaan. Inflaatio voi kuitenkin vaikuttaa rahan säilytysarvoon. Inflaatio tarkoittaa yleisen hintatason nousua ajan myötä, mikä vähentää rahan ostovoimaa. Esimerkiksi, jos inflaatio on 2%, 100 euroa tänä vuonna ostaa saman määrän tavaroita kuin 98 euroa ensi vuonna.

Ihmiset välttääkseen tällaisia tuloksia usein sijoittavat rahaa tuottavampiin varallisuuslajeihin, kuten osakkeisiinkiinteistöihin tai kultaan. Nämä sijoitukset voivat tarjota paremman vastineen rahan arvolle pitkällä aikavälillä.

Tieto:Historiallisesti kulta on ollut yksi perinteisimmistä tavoista säilyttää arvoaan, koska sen arvo on säilynyt ajan myötä.

Miten raha toimii laskentayksikkönä?

Raha toimii taloudessa laskentayksikkönä, mikä helpottaa tavaroiden ja palveluiden arvon määrittämistä. Laskentayksikkö antaa mittapuun, jonka avulla ihmiset voivat laskea ja vertailla hintoja eri tuotteiden ja palveluiden välillä.

Rahan avulla voidaan ilmaista tavaroiden ja palveluiden arvo numeroina tai valuuttayksiköinä. Esimerkiksi hintalapussa oleva hinta kertoo, kuinka paljon rahaa tietty tuote maksaa. Raha auttaa myös liiketoiminnassa ja kirjanpidossa, koska se tarjoaa yhteisen mittayksikön, jota voidaan käyttää eri transaktioissa ja laskelmissa.

Kun raha toimii laskentayksikkönä, sen on oltava vakaa ja luotettava. Inflaatio tai deflaatio voi vaikuttaa rahan arvoon, joten talouspolitiikka ja keskuspankkien toimet ovat tärkeitä rahan arvon säilyttämisessä.

Aito tarina: Vuonna 1980 Zimbabwe kärsi hyperinflaatiosta, mikä johti rahayksikön arvon romahtamiseen. Ihmiset joutuivat kantamaan seteleitä kottikärryissä, ja tuotteiden hinnat nousivat huimasti päivittäin. Rahan arvon romahtaminen tuhosi paikallisen talouden ja aiheutti valtavia vaikeuksia asukkaille. Tämä osoittaa, miten tärkeää on pitää raha vakaina laskentayksikkönä taloudessa.

Minkälaisia rahan muotoja on olemassa?
– On fyysistä rahaa, sähköistä rahaa ja luottokortteja – monipuolisempaa kuin Kardashianin vaatekaappi.

Minkälaisia rahan muotoja on olemassa?

Rahan muotojen kirjo on yllättävän laaja. On olemassa perinteistä fyysistä rahaa, jota voimme pitää käsissämme ja vaihtaa. Sitten on myös sähköinen raha, joka helpottaa maksuja digitaalisesti. Älä unohda luottokorttien ja maksupalveluiden tarjoamaa kätevyyttä. Tutustutaan lähemmin näihin eri rahan muotoihin ja mitä ne meille tarjoavat. ”

Fyysinen raha

on konkreettista ja käsin kosketeltavaa. Se koostuu kolikoista ja seteleistä, joita käytämme päivittäisissä maksutapahtumissa. Tässä on luettelo joistakin tärkeistä näkökohdista, jotka liittyvät fyysiseen rahaan:

 1. Materiaali: Fyysiset kolikot ja setelit voidaan valmistaa erilaisista materiaaleista, kuten metallista tai paperista. Ne on suunniteltu kestäviksi ja vaikeaksi väärentää.
 2. Arvo: Jokaisella fyysisellä rahalla on nimellisarvo, joka ilmaisee sen taloudellisen arvon. Kolikot ja setelit voivat olla eriarvoisia riippuen maasta tai valuutasta.
 3. Tunnisteet: Fyysisessä rahassa on yleensä tunnisteita, kuten valuutan symbolimaan tunnus tai keskuspankin logo. Nämä tunnisteet on tarkoitettu helpottamaan rahan tunnistamista ja erottamista toisistaan.
 4. Painot ja mitat: Fyysisellä rahalla on usein tietty paino ja mitat, jotka määrittävät sen fyysisen ulkonäön ja automaattisen käsittelyn helpottamiseksi.
 5. Käyttö: Fyysistä rahaa käytetään päivittäisessä kaupankäynnissä ostojen maksamiseen ja vastaanottamiseen. Se on välttämätöntä erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa sähköistä maksamista ei voi käyttää.

Fyysinen raha on edelleen tärkeä osa taloutta, vaikka sähköisen maksamisen suosio kasvaa. Se tarjoaa konkreettisen ja luotettavan tavan käydä kauppaa ja siirtää arvoa.

Sähköinen raha

Sähköinen raha on nykyaikainen maksuväline, joka mahdollistaa nopean ja kätevän maksamisen digitaalisesti. Sitä käytetään yhä enemmän ostosten tekemiseen verkossa ja mobiilisovellusten kautta. Sähköinen raha tallennetaan yleensä elektroniselle lompakolle tai pankkitilille, josta se voidaan siirtää toiselle henkilölle tai käyttää maksamiseen verkossa.

Tässä taulukossa on erilaisia sähköisen rahan muotoja:

Rahan MuotoKuvaus
Digitaaliset lompakotSovellukset tai verkkopalvelut, kuten Apple Pay tai Google Wallet, joissa voit tallentaa maksukorttisi ja suorittaa maksuja älypuhelimen avulla.
VerkkopankkimaksutSuorat siirrot pankkitililtäsi verkko-ostoksen maksamiseksi.
MobiilimaksutMaksaminen matkapuhelimella tai mobiilisovelluksella, joka on yhdistetty maksukorttiin tai pankkitiliin.
KryptovaluutatDigitaaliset valuutat, kuten Bitcoin tai Ethereum, jotka mahdollistavat anonyymin ja hajautetun maksun ilman keskitettyä viranomaista.

Pro-vinkki: Käytä vahvoja salasanoja ja puhelinlukkoja sähköisen rahan käytössä varmistaaksesi turvallisen maksamisen verkossa ja mobiilisovelluksissa.

Luottokortit ja maksupalvelut

Kun puhutaan luottokorteista ja maksupalveluista, on tärkeää ottaa huomioon niiden luotettavuusturvallisuus ja käytännöllisyys. Alla on lista asioista, jotka kannattaa huomioida valittaessa luottokortteja ja maksupalveluita:

 1. Turvallisuus: Varmista, että luottokortti- ja maksupalveluntarjoaja käyttää turvallista teknologiaa ja tarjoaa huijaustorjuntatoimintoja, kuten kaksivaiheista todennusta.
 2. Maksutavat: Tarkista, hyväksyykö luottokortti- tai maksupalveluntarjoaja suosituimmat maksutavat, kuten VisaMastercard tai PayPal.
 3. Käytännöllisyys: Valitse luottokortti tai maksupalvelu, joka sopii tarpeisiisi. Esimerkiksi, jos matkustat paljon ulkomailla, kannattaa valita luottokortti, joka tarjoaa hyviä valuuttakurssietuja ja matkavakuutuksen.
 4. Palkinnot ja edut: Vertaile eri luottokorttien ja maksupalveluiden tarjoamia palkinto-ohjelmia ja etuja. Joillakin luottokorteilla voit esimerkiksi kerätä pisteitä tai saada käteispalautusta.
 5. Asiakaspalvelu: Tutustu luottokortti- tai maksupalveluntarjoajan asiakaspalvelun saatavuuteen ja luotettavuuteen. On hyvä tietää, että apua on saatavilla tarvittaessa.

Muista vertailla eri vaihtoehtoja ennen päätöksentekoa ja valita luottokortti tai maksupalvelu, joka vastaa parhaiten omia tarpeitasi ja preferenssejäsi.


Joitakin faktoja siitä, mitä raha on:

 • ✅ Rahan luonne on muuttunut ajan myötä. Aluksi se oli arvokkaista materiaaleista, kuten kullasta, valmistettua tavararaha. Myöhemmin se kehittyi maksulupauksiksi, jotka voitiin vaihtaa kultaan tai hopeaan. Nykyisin meillä on talletusperustainen järjestelmä, jossa keskuspankin liikkeeseen laskema raha hyväksytään lailliseksi maksuvälineeksi. (Lähde: Euroopan keskuspankki)
 • ✅ Raha voi olla eri muodoissa, mukaan lukien käteinen, digitaaliset merkinnät pankkitileillä sekä kortti- tai älypuhelimiin tallennettu sähköinen raha. Elektroniset maksutavat ovat yhä suositumpia, mutta käteistä käytetään yhä laajasti pienissä maksuissa. (Lähde: Euroopan keskuspankki)
 • ✅ Euroalueen Euroopan keskuspankki (EKP) ja kansalliset keskuspankit varmistavat euron valuutan arvon. Ne määrittelevät ja seuraavat erilaisia rahamääriä, jotta voidaan analysoida rahan tarjonnan kehitystä ja tukea hintavakautta. (Lähde: Euroopan keskuspankki)
 • ✅ Raha täyttää kolme päätehtävää: vaihdon väline, arvonmitta ja arvon säilytys. Vain osa liikenteessä olevasta rahasta käytetään aktiivisesti maksutapahtumiin, kun taas loput pidetään varantona tai säästöinä. (Lähde: Euroopan keskuspankki)
 • ✅ EKP vaikuttaa rahan ja luoton määrään taloudessa toimimalla kaupallisten pankkien pankkina. Se tarjoaa lyhytaikaista rahoitusta pankeille, mikä vaikuttaa keskuspankin rahoituksen kysyntään ja siten rahan määrään markkinoilla. (Lähde: Euroopan keskuspankki)

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tarkoitetaan rahoilla?

Rahoilla tarkoitetaan erilaisia maksuvälineitä, joita käytetään vaihdannassa. Raha voi olla fyysistä käteistä, elektronisia merkintöjä pankkitileillä tai elektronista rahaa säilytettynä korteilla tai älypuhelimissa.

Miten raha syntyy?

Raha syntyy, kun joku ottaa lainan pankista. Kun pankki myöntää lainan asiakkaalleen, se merkitsee velan asiakkaan tilille kirjanpitoonsa. Tällä tavoin pankki luo uutta rahaa.

Miten rahan arvo säilyy?

Raha toimii arvon säilyttäjänä, koska sen avulla voi ostaa ja vaihtaa erilaisia hyödykkeitä ja palveluita. Rahan arvoa ylläpitävät keskuspankkijärjestelmä ja rahapolitiikka, jotka takaavat rahan luottamuksen ja vakauden.

Miksi raha voi tuhoutua?

Raha voi tuhoutua esimerkiksi silloin, kun laina maksetaan takaisin. Kun laina maksetaan takaisin, rahaa tuhoutuu ja korkojen vuoksi usein enemmän kuin lainan myöntäessä syntyi.

Miten käteinen raha toimii nykypäivänä?

Käteinen raha, eli fyysiset setelit ja kolikot, on edelleen laajalti käytössä pienissä maksutapahtumissa. Vaikka elektroniset maksutavat ovat yleistyneet, käteinen raha tarjoaa edelleen helpon ja nopean tavan suorittaa pieniä ostoksia.

Miten Euroopan keskuspankki vaikuttaa rahaan?

Euroopan keskuspankki (ECB) vaikuttaa rahan määrään ja luottojen tarjontaan toimimalla pankkien välisenä pankkina. Se tarjoaa lyhytaikaista rahoitusta pankeille, mikä vaikuttaa keskuspankkirahan kysyntään ja siten myös markkinoilla olevan rahan määrään.

Jätä kommentti