Mitä tarkoittaa ”legit”?

Legit” on lyhenne englanninkielisestä sanasta ”legitimate”, joka suomennettuna tarkoittaa ”laillinen”, ”oikeutettu” tai ”aito”.

Tässä artikkelissa käsitellään tarkemmin ”legit” -sanalla liittyviä merkityksiä ja sen käyttötapoja eri yhteyksissä.

Olipa kyse arkipäivän keskusteluista, sosiaalisen median käytöstä, nuorisokulttuurista tai liiketoiminnasta, ”legit” -sanan merkitysten ymmärtäminen auttaa sinua osoittamaan aitoutta ja oikeutusta eri tilanteissa.

Mitä tarkoittaa ”legit”?

”Legit” on slangisana, jota käytetään kuvaamaan jotakin, joka on laillinenrehellinen tai hyväksyttävä. Tämä sana on saanut suosiota erityisesti nuorten keskuudessa ja se esiintyy usein puhekielessä, kirjoituksissa ja sosiaalisessa mediassa.

Alla on muutamia esimerkkejä siitä, miten ”legit” voidaan käyttää eri konteksteissa:

 1. ”Se nettikauppa, josta tilasin uudet kengät, on aivan legit. Sain tilaukseni nopeasti ja kengät olivat juuri sellaiset kuin kuvassa.”
 2. ”Tää artisti on todella legit. Hänen musiikkinsa on aitoa ja hänellä on suuri lahjakkuus.”
 3. ”Heidän tarjoamansa palvelu on täysin legit. Heillä on kaikki tarvittavat luvat ja sertifikaatit toimintaansa varten.”
 4. ”Tuo tarjous kuulostaa aika legit. Saat paljon vastinetta rahoillesi.”

On tärkeää huomata, että ”legit” on epävirallinen termi, eikä sillä ole oikeudellista merkitystä. Se viittaa enemmän hyväksyttävyyteen tai rehellisyyteen kuin laillisuuteen. Lisäksi ”legit” voi vaihdella kontekstista ja puhujasta riippuen. Jotkut voivat pitää jotakin ”legitinä”, kun taas toiset eivät välttämättä ole samaa mieltä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ”legit” on slangitermi, jota käytetään kuvaamaan jotakin hyväksyttävänä tai rehellisenä. Se ei kuitenkaan ole oikeudellinen termi, ja sen merkitys voi vaihdella kontekstista riippuen.

”Legit” sana: tausta ja alkuperä

Legit-sana on nykypäivän puhekielessä hyvin yleisesti käytetty termi, joka tarkoittaa jotakin aitoaaitoutta tai oikeutettua. Legit-sanan taustalla ja alkuperällä on kuitenkin mielenkiintoinen historia.

Legit-sana on lyhenne englanninkielisestä sanasta ”legitimate”. Sanan alkuperä juontaa juurensa latinan kielestä, jossa termi ”legitimus” tarkoitti jotakin laillista tai sääntöjen mukaista. Tästä lähtökohdasta legit-sana on ajan myötä levinnyt laajemmin käyttöön ja saanut merkityksiä myös puhekielessä.

Nykyisin legit-sanaa käytetään usein kuvaamaan jotakin, mikä on aidosti hyväksyntää ansaitsevaa tai todellista. Esimerkiksi, jos jokin tuote, palvelu tai henkilö on legit, se tarkoittaa sitä, että se on hyväksyttävää, laillista tai uskottavaa. Legit-sanan käyttö voi myös viitata johonkin cooliin tai arvostettuun.

Vaikka legit-sanaa käytetään nykyään laajasti, sen alkuperä on syvemmällä historiassa. Latinan kielessä legitimus-termi oli yhteydessä lakiin ja oikeudenmukaisuuteen. Sanaa käytettiin merkitsemään jotakin, mikä täyttää tietyt säännöt tai noudattaa yhteisön hyväksymiä normeja.

Legit-sanan monikkomuoto on ”legitit”, jolla viitataan useisiin aitouteenoikeutukseen tai hyväksyttävyyteen liittyviin asioihin. Esimerkiksi voidaan sanoa, että nämä tuotteet ovat kaikki legitit, mikä tarkoittaa, että ne kaikki täyttävät vaaditut standardit ja ovat aidosti hyväksyttäviä.

On mielenkiintoista huomata, että legit-sanan merkitys ja käyttö voivat vaihdella eri yhteyksissä ja eri kulttuureissa. Sanalla voi olla eri sävyjä tai nyansseja sen mukaan, miten sitä käytetään. Esimerkiksi puhekielen slangissa legit voi tarkoittaa jotakin hyvää tai hienoa, kun taas virallisemmalla kielellä se voi viitata johonkin lailliseen tai oikeutettuun.

Legit-sana on siis monimutkainen käsite, jolla on syvät juuret historiaan. Se kuvaa jotakin aitoa, aitoutta tai oikeutettua, ja sen käyttö voi vaihdella eri tilanteissa. On tärkeää ymmärtää konteksti, jossa legit-sanaa käytetään, jotta sen merkitys avautuu täysin.

On mielenkiintoista huomata, että legit-sana on levinnyt laajasti eri kielille ja kulttuureille. Se on yksi niistä sanoista, jotka ovat tulleet osaksi kansainvälistä puhekieltä ja nuorten kulttuurin sanastoa. Legit-sanan merkitys ja käyttö jatkavat kehittymistään, ja se voi tulevaisuudessa saada uusia merkityksiä ja sävyjä puhekielessä.

FACT: Legit-sanan käyttö on lisääntynyt merkittävästi sosiaalisen median aikakaudella, ja se esiintyy usein nuorten ja nuorten aikuisten puheessa ja viestinnässä.

Miten sana ”legit” käytetään?

Sana ”legit” on slangisana, jota käytetään nykypäivän puhekielessä kuvaamaan jotakin, joka on aitoa, oikeaa tai rehtiä. Sitä käytetään usein tarkoittamaan jotakin hyvää tai hyväksyttävää. Sanaa voidaan käyttää monissa eri tilanteissa ja se voi viitata eri asioihin riippuen kontekstista.

Esimerkkejä sanojen ”legit” käytöstä ovat:

 1. ”Tuo uusi ravintola on legit.” Tässä tapauksessa ”legit” tarkoittaa, että ravintola on hyvä ja laadukas.
 2. ”Hän ansaitsi tuon voiton, hän on legit.” Tässä tapauksessa ”legit” tarkoittaa, että henkilö on rehellinen ja pätevä.
 3. ”Laita se biisi soimaan, se on ihan legit.” Tässä tapauksessa ”legit” tarkoittaa, että kappale on hyvä ja mielenkiintoinen.

On tärkeää muistaa, että slangisanojen merkitys voi vaihdella ja ne voivat olla ajan myötä muuttuvia. Siksi on tärkeää ottaa huomioon sanaa ”legit” käytettäessä sen konteksti ja ympäristö.

Suggestiot:

 • Käytä sanaa ”legit” sopivissa tilanteissa, kun haluat ilmaista jotakin positiivista tai hyväksyttävää.
 • Ole tietoinen siitä, että slangisanojen merkitys voi muuttua ajan myötä, joten seuraa muodissa olevaa kieltä.
 • Käytä ”legit” -sanaa keskusteluissa ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa, jotta pysyt ajan tasalla slangiin liittyvistä termeistä.

Muista kuitenkin käyttää sanoja huolellisesti ja varmista, että ne sopivat tilanteeseen.

Mitä ”legit” tarkoittaa arkipäivän puheessa?

Sana ”legit” on arkikielessä käytetty slangitermi, jolla on useita merkityksiä ja konnotaatioita. Se on lyhenne sanasta ”legitimate”, joka tarkoittaa aitoa, rehellistä tai hyväksyttävää. ”Legit” on nuorison keskuudessa suosittu ilmaus, joka voi viitata moneen eri asiaan.

Arkipäivän puheessa ”legit” voi tarkoittaa jotain, joka on laillinen tai sallittu. Esimerkiksi, jos joku kertoo, että hänellä on ”legit” ajokortti, se tarkoittaa, että hänellä on laillinen oikeus ajaa autoa. Samoin, kun puhutaan ”legit” ostoksesta, se tarkoittaa, että kyseessä on vilpittömästi hankittu ja hyväksytty tuote tai palvelu.

Toisinaan ”legit” voi viitata johonkin, joka on hyväksytty tai paljon arvostettu. Esimerkiksi, jos joku sanoo, että jokin musiikkikappale on ”legit”, se tarkoittaa, että se on todella hyvä ja ansaitsee suuren tunnustuksen. Samoin, kun joku kutsuu toista henkilöä ”legitiksi kaveriksi”, se tarkoittaa, että hän pitää tätä henkilöä luotettavana ja vilpittömänä ystävänä.

On tärkeää huomata, että ”legit” ilmauksena voi vaihdella eri tilanteissa ja puhekulttuureissa. Sosiaalisessa mediassa ”legit” voi esimerkiksi tarkoittaa sisältöä tai valokuvaa, joka on aito tai hyvin tehty. Sitä voi myös käyttää ilmaamaan hyväksyntää tai ihailua jonkun toiminnalle tai saavutukselle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ”legit” on nuorisokulttuurissa suosittu ja monimerkityksinen slangitermi, joka viittaa johonkin aitoon, hyväksyttyyn tai hyvin tehtyyn. Sen merkitys riippuu paljolti kontekstista, jossa sitä käytetään.

Mitä ”legit” merkitsee sosiaalisessa mediassa?

Sosiaalisessa mediassa ”legit” tarkoittaa jotain aitoa tai laillista. Se voi myös viitata jotain positiivista tai hyväksyttyä, kuten kaunista tai hienosti tehtyä kuvaa, onnistunutta suoritusta tai vaikuttavaa saavutusta. Lisäksi ”legit” voi merkitä jotain suosittua tai trendikästä. Esimerkiksi tuote tai palvelu, joka saa paljon huomiota ja kiitosta verkossa, voidaan kuvata ”legitiksi””Legit” voi myös viitata luotettavuuteen, kuten laadukkaaseen sisältöön tai rehelliseen toimintaan sosiaalisessa mediassa. Lisäksi ”legit” voi liittyä yhteisön hyväksyntään, jos jokin asia saa paljon positiivista palautetta ja kannatusta muilta käyttäjiltä. On tärkeää huomata, että slangisanat voivat muuttua ja kehittyä ajan myötä, joten niiden merkitykset voivat vaihdella eri kulttuureissa ja yhteisöissä. Joten ole ajan tasalla uusimmista käyttötavoista! Pro-vinkki: Älä käytä slangisanoja liikaa, jos et ole varma niiden merkityksistä. On parempi olla varma sanan oikeasta merkityksestä ennen sen käyttöä, jotta vältetään mahdolliset väärinkäsitykset tai hassuttelut!

”Legit” ja sen käyttö slangi-ilmauksena

Slangi-ilmaus ”legit” on yleisesti käytetty englanninkielinen lyhenne sanasta ”legitimate”. Sitä käytetään kuvaamaan jotakin tai jonkun sellaista, joka on aito, laillinen tai hyväksyttävä. ”Legit” voi olla myös nuorten ja slangia käyttävien ihmisten tapa korostaa tai vahvistaa jotakin.

”Legit” on aktiivisessa käytössä paitsi englannin kielessä myös suomalaisessa slangissa. Suomessa se onkin saanut erilaisia muotoja ja käyttötarkoituksia. Sitä voidaan käyttää kuvaamaan jotakin coolia, hienoa tai hyväksyttyä. Esimerkiksi, ”se bile oli ihan legit!” tai ”sain tänään legittävän lahjan kaveriltani”.

”Legit” käytetään nuorten keskuudessa myös lähes synonyymisesti sanojen ”aivan” tai ”tosi” kanssa. Tämä tarkoittaa, että jotakin, josta halutaan tehdä todella tai erityisen vahva väite, voidaan korostaa lisäämällä siihen ”legit”. Esimerkiksi, ”tänään olin legit väsynyt” tai ”sen biisin basso oli ihan legit kova”.

On kuitenkin tärkeää huomata, että slangisanana ”legit” voi olla hieman epämääräinen, koska sen merkitys voi vaihdella kontekstin mukaan. Sitä tulisi käyttää harkiten ja sopivissa tilanteissa, etenkin virallisemmissa yhteyksissä.

Lopuksi, on hyvä muistaa, että slangisanat saattavat muuttua ja kehittyä ajan myötä. Siksi olisi syytä pitää silmällä, miten ”legit” ja sen käyttö suomalaisessa slangissa kehittyvät pitkällä aikavälillä.”

”Legit” ja sen yhteydet nuorisokulttuuriin

Nuorisokulttuurissa termi ”legit” on tullut suosituksi ilmaisemaan jotain aitoa, hyväksyttyä tai arvostettua. Se on saanut merkittävän aseman nuorten keskuudessa ja he käyttävät sitä kuvaamaan erilaisia asioita ja ilmiöitä.

Legit-liikkeen vaikutus nuorisokulttuuriin on kiistaton. Monet nuoret pitävät ”legit” -käsitettä tärkeänä osana heidän identiteettiään ja käyttävät sitä kuvaamaan asioita, joita he arvostavat tai jotka he kokevat aitoina. Se voi liittyä esimerkiksi musiikkiin, vaatteisiin, taiteeseen tai elämäntyyliin.

Erityisesti musiikkialalla ”legit” -termiä käytetään kuvaamaan bändejä tai artisteja, joita pidetään aitoina ja rehellisinä. Nuoret arvostavat taiteilijoita, jotka ovat uskollisia omalle tyyllilleen eivätkä myy itseään kaupallisille tarkoituksille. Tällaiset artistit saavat usein suurta suosiota nuorten keskuudessa.

Legit-liikkeen vaikutus näkyy myös pukeutumisessa. Nuoret haluavat pukeutua aitoihin ja alkuperäisiin vaatteisiin, joita ei ole massatuotettu suurissa ketjuliikkeissä. He suosivat pieniä design-brändejä ja vintage-vaatteita, jotka he kokevat edustavan heidän arvojaan ja tyyliään.

Nuorisokulttuurissa ”legit” on myös liittynyt yhteisöllisyyteen. Kuuluminen ”legit” -ryhmään tai seuraaminen ”legit” -tapahtumia voi antaa nuorille tunteen kuuluvuudesta ja yhteenkuuluvuudesta. Tämä yhteisöllisyys voi vahvistaa nuorten identiteettiä ja auttaa heitä tuntemaan itsensä hyväksytyiksi.

On kuitenkin tärkeää huomata, että ”legit” ei ole yksiselitteinen käsite ja sen määritelmä voi vaihdella eri nuorisoryhmien välillä. Se on myös altis muutoksille ja uusille trendeille. Nuoret ovat jatkuvasti luomassa uusia merkityksiä ja käyttötarkoituksia ”legit” -termille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ”legit” -termi on saanut merkittävän aseman nuorisokulttuurissa ja sillä on monta erilaista käyttötarkoitusta. Se heijastaa nuorten etsintää aitouteen ja hyväksyttävyyteen sekä tarvetta kuulua yhteisöön. Se on arvostettu ja vaikuttava osa nuorten identiteettiä ja elämäntapaa.

”Legit” ja sen synonyymit

 1. Oikeutettu: jotain, joka on laillinen, sallittu tai hyväksytty.
 2. Rehellinen: jotain, mikä on vilpitön, totuudenmukainen tai luotettava.
 3. Pätevä: jotain, mikä on pätevä, todistettavissa oleva tai pätevä.
 4. Luotettava: jotain, mikä on luotettava, varma tai turvallinen.
 5. Hyväksyttävä: jotain, mikä on hyväksyttävä, sopiva tai kohtuullinen.

’Legit’ on slangi-ilmaisu, joka usein tarkoittaa jotain, joka on hyväksytty, laillinen tai suotava. Sitä käytetään yleisesti kuvaamaan jotain, mikä on todellista tai aitoa.

Pro-vinkki: Kun käytät ilmaisua ’legit’ tai sen synonyymejä, varmista, että ymmärrät kontekstin, jossa sitä käytetään. Sanan merkitys voi vaihdella eri tilanteissa tai eri ihmisten puheessa. Ole tarkkaavainen ja varmista, että käytät sitä asianmukaisesti ja ymmärrettävästi.

”Legit” ja sen käyttö liiketoiminnassa

Kun puhutaan liiketoiminnasta, termi ”legit” viittaa yleisesti johonkin, mikä on laillista ja hyväksyttävää. Tämä voi koskea esimerkiksi yrityksen toimintaa, tuotteita tai palveluita. Liiketoiminnan perustana on usein tavoitteena olla ”legit” sekä asiakkaiden että sidosryhmien silmissä.

Miten sitten ”legit” käytetään liiketoiminnassa?

 1. Tuotteiden ja palveluiden laillisuus: Liiketoiminnan harjoittaminen edellyttää, että tarjottavat tuotteet ja palvelut täyttävät kaikki soveltuvat lait ja määräykset. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tuotteiden turvallisuusstandardeja tai lupavaatimuksia tiettyjen palveluiden tarjoamiselle.
 2. Rehellisyys ja eettisyys: ”Legit” yritys toimii rehellisesti ja eettisesti kaikessa liiketoiminnassaan. Tämä sisältää asiakkaan luottamuksen säilyttämisen, läpinäkyvyyden liiketoiminnan käytänteissä sekä vastuullisen toiminnan yhteiskunnassa.
 3. Asiakastyytyväisyys: ”Legit” yritys keskittyy asiakkaidensa tarpeiden täyttämiseen ja tavoittelee aitoa asiakastyytyväisyyttä. Tuotteiden tai palveluiden laatu ja asiakaspalvelu ovat tärkeitä tekijöitä tässä.
 4. Hyvä maine: ”Legit” yritys pyrkii rakentamaan mainettaan luotettavana ja arvostetuna toimijana. Hyvä maine voi houkutella uusia asiakkaita ja parantaa yrityksen mahdollisuuksia menestyä markkinoilla.
 5. Lainsäädäntöön noudattaminen: Olennainen osa ”legit” liiketoimintaa on kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten noudattaminen. Tämä sisältää esimerkiksi verolainsäädännön, työlainsäädännön ja ympäristönsuojelumääräykset.

On tärkeää ymmärtää, että ”legit” ei välttämättä tarkoita samaa kuin menestys tai eettisyys. Jotkut yritykset voivat toimia laillisesti, mutta silti puuttua tärkeistä eettisistä näkökohdista. Toisaalta jotkut yritykset voivat olla sekä ”legit” että menestyviä.

Historia on myös osoittanut, että liiketoiminnassa ”legit” voi olla hyvin subjektiivinen käsite. Esimerkiksi joissain tapauksissa yritykset voivat toimia lain kirjaimen mukaisesti, mutta silti aiheuttaa haittaa ympäristölle tai yhteiskunnalle. Jatkuva keskustelu ja pyrkimys parantaa liiketoiminnan eettisyyttä ovatkin tärkeitä aspekteja tasapainoisen ja kestävän liiketoiminnan saavuttamisessa.

Joten kun harkitset liiketoimintaa ja sen ”legit” -elementtejä, muista ottaa huomioon laillisuus, rehellisyys, asiakastyytyväisyys, maine ja lainsäädännön noudattaminen. Näiden periaatteiden mukainen toiminta voi auttaa yritystä menestymään pitkällä aikavälillä ja rakentamaan vahvan aseman markkinoilla.


Usein kysytyt kysymykset

Mitä tarkoittaa ”legit”?

Sana ”legit” tarkoittaa suomeksi ”todellakin” tai ”oikeasti”. Se on peräisin englanninkielestä ja sitä käytetään monella eri tavalla nuorten kielenkäytössä. Esimerkiksi se voi tarkoittaa, että jostain asiasta ollaan samaa mieltä tai että asia on totta. Englannin vaikutus nuorten kielenkäyttöön on nähtävissä myös muissa arjen ilmaisuissa ja englanninkielisissä lainasanoissa.

Mistä englannin käyttö nuorten puheessa johtuu?

Nuoret käyttävät englannin kieltä nuorten puheessaan, koska se on osa heidän identiteetin luomistaan ja haluavat erottua edellisistä sukupolvista. Englanninkieliset sanat ja ilmaisut voidaan kokea trendikkäiksi ja käytetään täyttösanoina eri tilanteissa. Esimerkkejä tällaisista täyttösanoista ovat ”tbh” (to be honest), ”atm” (at the moment) ja ”fr” (for real).

Mitkä ovat ”legit” sanaan liittyvät eri merkitykset?

Sana ”legit” voi saada useita eri merkityksiä sen kontekstista riippuen. Esimerkiksi nuoret voivat antaa sanalle ”legit” seuraavia merkityksiä: kun jokin asia on totta tai todella hyvä, ja kun he ovat samaa mieltä jonkun kanssa jostakin. Näitä merkityksiä voi esiintyä nuorten keskuudessa puheessa ja viesteissä.

Mitä muita englanninkielisiä sanoja ja ilmaisuja nuoret käyttävät?

Nuoret käyttävät englanninkielisiä sanoja ja ilmaisuja puheessaan ja viesteissään. Yleisiä lyhenteitä ovat esimerkiksi ”tbh” (to be honest), ”atm” (at the moment) ja ”fr” (for real). Näitä lyhenteitä voidaan käyttää täyttösanoina eri tilanteissa. Lisäksi nuoret käyttävät erilaisia trendikkäitä ilmaisuja, joiden merkitykset voivat vaihdella ja kehittyä.

Mitä muita sanoja liittyy ”legit” termiin ja miten niitä käytetään?

”LegitJakkutakki” on termejä, jotka liittyvät sanaan ”legit”. Se tarkoittaa suomeksi ”legitiimiä, mahtavaa, aitoa”. Sitä käytetään kuvaamaan jotain hyvää. ”Legitgerbiilintussukalapannukakku” taas viittaa henkilöön, joka syö kalapannukakkua ja sitä pidetään huonona tai turhana termiinä. ”LegitPannuKakkuEater” viittaa puolestaan henkilöön, jonka kerrotaan tehneen itsemurhan saatuansa Karambit Doppler -aseen Counter-Strike: Global Offensive -pelin sisällä. Tämän termin käyttöä voidaan käyttää saranstisesti.

Onko vanhemmilla sukupolvilla vaikeuksia ymmärtää nuorten käyttämiä sanoja?

Kyllä, vanhempien sukupolvien on usein vaikea ymmärtää nuorten käyttämiä sanoja ja ilmaisuja. Juontaja Marja Hintikka onkin havainnut, että vanhempi sukupolvi ei ymmärrä nuorten käyttämiä sanoja. Kielen ja sen käytön muuttuminen on osa identiteetin luomista ja nuoret haluavat erottua edellisistä sukupolvista. Siksi nuorten käyttämät sanat ja ilmaisut voivat tuntua vierailta ja vaikeilta ymmärtää vanhemmille suomalaisille.

Jätä kommentti