Miten sähköinen allekirjoitus tehdään?

Elektroniset allekirjoitukset ovat nykyaikaisin tapa helpottaa asiakirjojen allekirjoittamista. Se on yksinkertainen, turvallinen ja aikaa säästävä tapa varmistaa asiakirjojen pätevyys ja tarkkuus. Mutta miten sähköinen allekirjoitus tehdään oikein?

Laillinen pätevyys

Elektroniset allekirjoitukset perustuvat digitaalisiin menetelmiin paperiasiakirjojen allekirjoittamiseksi. Prosessi alkaa digitaalisen allekirjoituksen luomisella, joka voidaan tehdä joko elektronisen allekirjoitusalustan avulla tai erillisellä allekirjoitusohjelmistolla. Asiakirja liitetään sitten allekirjoitukseen ja tarkistetaan sähköisesti sen aitouden ja eheyden varmistamiseksi.

Elektronisten allekirjoitusten tyypit

On olemassa erilaisia elektronisia allekirjoituksia, joista yleisimpiä ovat digitaaliset allekirjoitukset, sähköiset allekirjoitukset ja biometriset allekirjoitukset. Digitaaliset allekirjoitukset perustuvat digitaaliseen salausavaimen pariin, joka takaa allekirjoituksen aitouden ja eheyden. Sähköiset allekirjoitukset puolestaan käyttävät erilaisia tunnistusmenetelmiä, kuten PIN-koodia tai salasanaa. Biometriset allekirjoitukset perustuvat yksilön fyysisiin ominaisuuksiin, kuten sormenjälkeen tai ääneen.

Miten elektroniset allekirjoitukset toimivat

Elektroniset allekirjoitukset perustuvat julkisen avaimen infrastruktuuriin (PKI) tai muuhun salausjärjestelmään, joka takaa allekirjoituksen aitouden ja eheyden. Prosessi alkaa, kun allekirjoittaja luo digitaalisen allekirjoituksen joko allekirjoitusohjelmiston tai elektronisen allekirjoitusalustan avulla. Allekirjoitus liitetään sitten asiakirjaan ja varmennetaan sähköisesti. Varmennusprosessi takaa, että allekirjoitus on aito ja asiakirja ei ole muuttunut sen liittämisen jälkeen.

Elektronisten allekirjoitusten hyödyt

Elektroniset allekirjoitukset ovat erityisen hyödyllisiä liiketoimintaympäristössä, koska ne tehostavat asiakirjaprosesseja, vähentävät paperin käyttöä ja vähentävät manuaalisten virheiden riskiä. Ne tarjoavat myös korkean tason turvallisuuden ja ovat laillisia useimmissa maissa. Elektroniset allekirjoitukset säästävät aikaa, vaivaa ja stressiä perinteisten paperi- ja kynämenetelmien sijaan.

Elektronisten allekirjoitusten yleiset käyttötarkoitukset

Elektronisia allekirjoituksia voidaan käyttää monenlaisiin tarkoituksiin, kuten sopimusten allekirjoittamiseen, laskujen hyväksymiseen, henkilötietojen vahvistamiseen ja viranomaisasiakirjojen allekirjoittamiseen. Ne ovat erityisen hyödyllisiä etätyön ja etäkokousten aikana, kun fyysinen läsnäolo ei ole mahdollista.

Vaiheet elektronisen allekirjoituksen luomiseen

Elektronisen allekirjoituksen luominen voidaan tehdä useilla eri tavoilla, mutta yleisiä vaiheita ovat:

 1. Valitse sopiva elektronisen allekirjoituksen ratkaisu: On olemassa useita erilaisia elektronisen allekirjoituksen ratkaisuja, joten valitse sellainen, joka vastaa tarpeitasi ja tietoturvavaatimuksiasi.
 2. Rekisteröidy palveluun: Jos käytät elektronisen allekirjoituksen alustaa, sinun täytyy rekisteröityä palveluun ja luoda käyttäjätili.
 3. Lataa asiakirja: Lataa asiakirja, jota haluat allekirjoittaa elektronisesti, palveluun.
 4. Allekirjoita asiakirja: Allekirjoita asiakirja käyttämällä valitsemaasi allekirjoitusmenetelmää, kuten digitaalista allekirjoitusta, sähköistä allekirjoitusta tai biometristä allekirjoitusta.
 5. Tallenna ja jaa allekirjoitettu asiakirja: Tallenna allekirjoitettu asiakirja ja jaa se tarvittaessa muille osapuolille.

Elektronisen allekirjoituksen ratkaisun valitseminen

Kun valitset elektronisen allekirjoituksen ratkaisua, on tärkeää ottaa huomioon seuraavat seikat:

 1. Turvallisuus: Varmista, että valitsemasi ratkaisu tarjoaa riittävän tason tietoturvaa, kuten salattua tiedonsiirtoa ja tietojen suojausta.
 2. Käyttäjäystävällisyys: Valitse ratkaisu, joka on helppokäyttöinen ja intuitiivinen niin sinulle kuin muille allekirjoittajille.
 3. Laajennettavuus: Jos tarvitset mahdollisuuden laajentaa elektronisen allekirjoituksen käyttöä tulevaisuudessa, varmista, että valitsemasi ratkaisu tukee tarvittavia laajennuksia ja integraatioita.

Parhaat käytännöt elektronisten allekirjoitusten käytössä

Jotta voit hyödyntää elektronisia allekirjoituksia parhaalla mahdollisella tavalla, noudattamalla seuraavia parhaita käytäntöjä:

 1. Varmista laillinen pätevyys: Tarkista, että valitsemasi elektronisen allekirjoituksen ratkaisu täyttää paikalliset lainsäädännölliset vaatimukset.
 2. Säilytä allekirjoitettuja asiakirjoja asianmukaisesti: Varmista, että säilytät allekirjoitettuja asiakirjoja turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa tarvittavan ajan.
 3. Kouluta käyttäjät: Tarjoa käyttäjille riittävä koulutus elektronisen allekirjoituksen käytöstä ja parhaista käytännöistä.

Johtopäätökset ja elektronisten allekirjoitusten tulevaisuus

Elektroniset allekirjoitukset ovat vakiinnuttaneet asemansa modernina tapana allekirjoittaa asiakirjoja. Niiden avulla voidaan tehostaa liiketoimintaprosesseja, säästää aikaa ja vähentää paperin käyttöä. Elektronisten allekirjoitusten tulevaisuus näyttää lupaavalta, kun teknologiat kehittyvät entistä edistyneemmiksi ja lainsäädäntö tukemaan niiden käyttöä vahvistuu.

Jätä kommentti