Onko gabapentiini opioidi?

Gabapentiini on lääke, jota käytetään laajasti erilaisten terveydellisten ongelmien, kuten epilepsian, hermokivun ja ahdistuksen hoidossa. Kuitenkin, onko gabapentiini opioidi, on kysymys, joka herättää paljon keskustelua.

Gabapentiinin yleiskatsaus

Gabapentiini on lääke, joka on luokiteltu antikonvulsantiksi tai epilepsialääkkeeksi. Se tunnetaan myös nimellä Neurontin, joka on yksi sen yleisimmistä kauppanimistä. Sen tarkoituksena on hallita kouristuksia ja vähentää hermoston yliaktiivisuutta.

Vaikka gabapentiini on suunniteltu jäljittelemään aivojen luontaista kemikaalia, gamma-aminovoihappoa (GABA), se ei vaikuta suoraan GABA-reseptoreihin aivoissa. Sen sijaan sen uskotaan vaikuttavan hermosolujen sähköiseen toimintaan, mikä voi johtaa GABA-tasojen nousuun aivoissa ja selkäytimessä.

Opioidien määritelmä

Opioidit ovat lääkkeitä, jotka on joko kehitetty aineista, jotka tulevat Aasian unikko-kasvista (opiumista), tai ne ovat synteettisesti valmistettuja kemiallisia aineita, jotka jäljittelevät opiumista löytyvien aineiden vaikutuksia. Opioidien pääasiallinen käyttötarkoitus on kivun hallinta, mutta niitä käytetään myös esimerkiksi yskän tai ripulin hoitoon.

Opioidit ovat merkittäviä väärinkäytettyjä lääkkeitä ja ovat saaneet paljon huomiota mediassa väärinkäytön kohteina. Jotkut tunnetuimmista opioideista ovat esimerkiksi heroiini ja erilaiset reseptilääkkeet, kuten morfiini, Vicodin ja OxyContin.

Gabapentiinin ja opioidien väliset erot ja yhtäläisyydet

Gabapentiini ja opioidit ovat kemiallisesti erilaisia lääkkeitä, joilla on erilaiset toimintamekanismit. Gabapentiinin toimintamekanismi ei ole täysin ymmärretty, mutta sen tiedetään vaikuttavan neuronien sähköiseen toimintaan, mikä voi johtaa inhiboivan tai hidastavan vasteen syntymiseen ja GABA-tasojen nousuun aivoissa ja selkäytimessä.

Opioidit taas kiinnittyvät spesifisiin reseptorisivustoihin aivoissa, jotka on luonnostaan suunniteltu vaikuttamaan kivun ja stressin subjektiiviseen kokemukseen. Ne on suunniteltu endorfiineille ja muille neurotransmittereille, joita kutsutaan enkefaliineiksi. Nämä neurotransmitterit tunnetaan yleisesti endogeenisiksi opioideiksi ja reseptorisivustoja kutsutaan opioidireseptoreiksi.

Sekä gabapentiini että opioidit vaativat lääkärin määräämän reseptin lailliseen käyttöön. Kuitenkin, gabapentiini ei ole Yhdysvaltain huumausaineiden valvontaviraston (DEA) luokittelema kontrolloitu aine, kun taas kaikki opioidit ovat kontrolloituja aineita.

Gabapentiinin mahdollinen väärinkäyttö

Vaikka gabapentiinin väärinkäyttöpotentiaali on hyvin dokumentoitu, se ei ole luokiteltu kontrolloiduksi aineeksi useimmissa maissa, mukaan lukien Yhdysvallat. Kuitenkin yhä useammat tutkimukset ja raportit osoittavat, että gabapentiinia väärinkäytetään yhä enemmän, usein yhdessä opioidien kanssa.

Kun gabapentiinia käytetään yhdessä opioidien kanssa, hengityslaman ja opioidiin liittyvän kuoleman riski kasvaa merkittävästi. Tämä on herättänyt huolta ja keskustelua siitä, pitäisikö gabapentiinin asemaa huumausaineena tarkistaa.

Johtopäätös

Vaikka gabapentiini ja opioidit jakavat joitakin yhtäläisyyksiä, ne ovat hyvin erilaisia lääkkeitä. Gabapentiini ei ole opioidilääke eikä sitä pidetä vaarallisena väärinkäytön kohteena, kuten useimpia opioidilääkkeitä. Kuitenkin sen väärinkäytön riski, erityisesti yhdessä opioidien kanssa, on merkittävä ja vaatii jatkuvaa tarkkailua ja kontrollia.

Jätä kommentti