Kuinka suuri osa maapallon ihmisistä asuu Suomessa?

Suomi on maailmanlaajuisesti ajateltuna pieni maa. Sen väestö on vain noin 0,07 prosenttia maailman yli 7,3 miljardin ihmisestä. Suomen pinta-ala on samoin 0,07 prosenttia maailman pinta-alasta.

Suomalaisuus maailmalla

Vaikka Suomi on väestöltään pieni maa, suomalaisuus on sitäkin laajempi käsite. Suomalaisuus ei rajoitu vain Suomen rajojen sisäpuolelle, vaan ulottuu kaikkialle maailmaan siellä asuvien suomalaistaustaisten ihmisten myötä. He voivat olla esimerkiksi Suomesta muuttaneita ihmisiä, heidän jälkeläisiään tai muuten vain suomalaisuuttaan vaalivia henkilöitä.

Suomen väkiluku

Suomen virallisen tilastokeskuksen, Tilastokeskuksen, mukaan Suomen väkiluku oli vuoden 2021 lopussa noin 5,5 miljoonaa. Tämä luku käsittää kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat henkilöt.

Ulkosuomalaiset

Ulkosuomalaisia ovat ne henkilöt, jotka ovat syntyneet Suomessa tai joilla on suomalainen äiti tai isä, mutta jotka asuvat pysyvästi muualla kuin Suomessa. Heitä on eri arvioiden mukaan maailmalla noin 1,6 miljoonaa. Suurin osa heistä asuu Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Maahanmuuttajat Suomessa

Suomeen muuttaa vuosittain ihmisiä eri puolilta maailmaa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 Suomeen muutti lähes 32 000 ulkomaan kansalaista. Suurin osa heistä tuli Virosta, Irakista ja Venäjältä.

Suomen väestönkasvu

Vaikka Suomen väkiluku on pieni verrattuna maailman kokonaisväkilukuun, se on kasvanut tasaisesti viime vuosikymmeninä. Syitä tähän ovat muun muassa maahanmuutto, syntyvyyden nousu ja kuolleisuuden lasku. YK:n ennusteen mukaan Suomen väkiluku tulee kasvamaan edelleen tulevina vuosikymmeninä.

Suomen asema maailmassa

Vaikka Suomi on pieni maa, se on saavuttanut monia merkittäviä saavutuksia eri aloilla. Suomi on esimerkiksi maailman vakain valtio, vapain maa yhdessä Norjan ja Ruotsin kanssa, turvallisin maa ja neljänneksi paras maa. Näissä kaikissa vertailuissa Suomi on usein mukana muiden Pohjoismaiden kanssa.

Suomalaiset ovat onnellisia

Suomi on myös maailman onnellisin maa, ainakin YK:n Maailman onnellisuusraportin 2020 mukaan. Tämä johtuu monista tekijöistä, kuten korkeasta elintasosta, laadukkaasta koulutuksesta, hyvästä terveydenhuollosta ja vakaasta yhteiskunnallisesta ympäristöstä.

Tulevaisuuden näkymät

Vaikka väestönkasvu on hidastunut viime vuosina, Suomen väkiluvun ennustetaan kasvavan edelleen tulevaisuudessa. YK:n ennusteen mukaan Suomen väkiluku saavuttaa 6 miljoonaa vuonna 2060. Suomen väestörakenne tulee kuitenkin muuttumaan, sillä ikääntyvien osuus väestöstä kasvaa.

Lopuksi

Joten kuinka monta ihmistä maapallolla asuu Suomessa? Vastaus riippuu siitä, miten laskemme. Jos laskemme vain Suomessa asuvat ihmiset, luku on noin 5,5 miljoonaa. Jos laskemme mukaan myös ulkosuomalaiset, luku nousee huomattavasti. Joka tapauksessa on selvää, että vaikka Suomi on pieni maa, se on koti monille ihmisille ympäri maailmaa.

Jätä kommentti