Mikä on futuuri?

Futuuri on kieliopillinen aikamuoto, jota käytetään ilmaisemaan tulevaisuudessa tapahtuvia asioita.

Futuurilla on erilaisia muotoja ja se muodostetaan avustavan verbin avulla. Futuurin käyttö voi viitata tulevaan aikaan, ennustamiseen, suunnittelemiseen ja moniin muihin asioihin.

Futuuriin viittaamisen lisäksi tulevaisuutta voidaan ilmaista myös käyttämällä preesensmuotoa.

Futuurin ymmärtäminen on tärkeää kielentaitoa kehitettäessä ja viestinnän selkeyden varmistamiseksi.

Tässä artikkelissa käsitellään futuuria perusteellisesti ja selvitetään sen eri muotoja sekä käyttötapoja.

Avainhuomioita:

 • Mikä on futuuri? Futuuri on aikamuoto, jolla ilmaistaan tulevaa tapahtumaa tai tilaa.
 • Futuuri muodostetaan apuverbeillä. Esimerkiksi ”olla” ja ”tuleva” apuverbeinä.
 • Eri futuurin muotoja on: tavallinen futuuri ja epävarmuuden futuuri. Tavallinen futuuri käyttää päälauseessa apuverbejä, kun taas epävarmuuden futuuri lisää epävarmuuden elementin.

Mikä on futuuri?

Artikkelissa ”Mikä on futuuri?” tutkitaan kielitieteen käsitettä futuuri, joka viittaa tulevaisuuteen liittyviin verbimuotoihin suomen kielessä. Futuuri ilmaisee tapahtumia ja toimintoja, jotka tapahtuvat vasta myöhemmin. Suomen kielessä futuuri ilmaistaan yleensä verbin perusmuodon ja sopivan apuverbin avulla. Esimerkiksi ”minä menen” tai ”hän syö”. Futuurin avulla voidaan kertoa tulevasta ajasta, suunnitelmista ja aikomuksista.

Futuurimuotojen käyttöä suomen kielessä tulee harjoitella, jotta voi ilmaista itseään selkeästi tulevaisuuteen liittyvissä asioissa. On tärkeää ymmärtää, että futuuri ilmaisee mahdollisuuksia ja ennusteita, ja siksi sen käyttöön liittyy aina epävarmuutta.

Jatkossa, kun puhut suomalaisten kanssa tulevaisuudesta tai kerrot omista suunnitelmistasi, ota futuuri-verbimuodothuomioon. Tämä auttaa sinua viestimään tehokkaasti ja selkeästi.

Miten futuuri muodostetaan?

Futuurin muodostaminen suomen kielessä tapahtuu seuraavien vaiheiden avulla:

 • Verbin infinitiivin perusmuoto: Futuurin muodostamiseksi käytetään verbin infinitiivin perusmuotoa. Esimerkiksi verbin ”olla” futuurimuoto on ”olla”.
 • Verbin taivutus pronominin kanssa: Futuurin muodostamiseksi verbi taipuu pronominin kanssa. Esimerkiksi ”minä tulen” muuttuu muotoon ”tulen”, kun taas ”sinä tulet” muuttuu muotoon ”tulet”.
 • Negatiivinen muoto: Futuurin negatiivinen muoto muodostetaan lisäämällä ”en” verbimuodon eteen. Esimerkiksi ”minä en tule” tarkoittaa ”en tule”.
 • Kysymysmuoto: Futuurin kysymysmuoto muodostetaan lisäämällä verbin eteen miitenn-alkuinen kysymyssana. Esimerkiksi ”tuletko sinä?” tai ”menetkö sinä?”.

Näiden vaiheiden avulla voit helposti ja tehokkaasti muodostaa futuurin suomen kielessä.

Futuurin muodostaminen suomen kielessä tapahtuu seuraavien vaiheiden avulla:

 • Verbin infinitiivin perusmuoto: Futuurin muodostamiseksi käytetään verbin infinitiivin perusmuotoa. Esimerkiksi verbin ”olla” futuurimuoto on ”olla”.
 • Verbin taivutus pronominin kanssa: Futuurin muodostamiseksi verbi taipuu pronominin kanssa. Esimerkiksi ”minä tulen” muuttuu muotoon ”tulen”, kun taas ”sinä tulet” muuttuu muotoon ”tulet”.
 • Negatiivinen muoto: Futuurin negatiivinen muoto muodostetaan lisäämällä ”en” verbimuodon eteen. Esimerkiksi ”minä en tule” tarkoittaa ”en tule”.
 • Kysymysmuoto: Futuurin kysymysmuoto muodostetaan lisäämällä verbin eteen miitenn-alkuinen kysymyssana. Esimerkiksi ”tuletko sinä?” tai ”menetkö sinä?”.

Näiden vaiheiden avulla voit helposti ja tehokkaasti muodostaa futuurin suomen kielessä.

Mitä apuverbejä käytetään futuurin muodostamiseen?

Mitä apuverbejä käytetään futuurin muodostamiseen?

1. Futuuri ilmaistaan suomen kielessä apuverbien avulla.

2. Yleisin apuverbi futuurin muodostamiseen on ”tuleva”, joka on muodostettu ”olla”-verbistä ja infinitiivistä.

3. Esimerkiksi: ”Minä olen menossa leffaan huomenna.

4. Toista apuverbivalintaa ”tulee” voidaan myös käyttää, mutta se on hieman muodollisempi. Esimerkiksi: ”Hän tulee tapaamaan sinua myöhemmin.

5. Lisäksi voi käyttää muita apuverbejä, kuten ”aikoa” tai ”aiotaan”. Esimerkiksi: ”He aikovat juhlia syntymäpäiväänsä tänä viikonloppuna.

Suositukset:

1. Ota huomioon apuverbien käyttö futuurin ilmaisemisessa, kun kirjoitat tai puhut suomea.

2. Harjoittele näiden apuverbien käyttöä futuurin muodostamisessa erilaisten lauseiden avulla.

3. Myös ääntämisessä on tärkeää kiinnittää huomiota, kun käytät apuverbejä futuurin muodostamiseen.

4. Käytä futuuria oikeissa tilanteissa, kun haluat puhua tulevasta tapahtumasta tai suunnitelmasta.

Millaisia eri futuurin muotoja on?

Millaisia eri futuurin muotoja on? Tässä osiossa käsittelemme tavallista futuuria ja epävarmuuden futuuria sekä tutustumme näiden kahden lähestymistavan ainutlaatuisiin etuihin. Avaa ovi tulevaisuuteen ja ota selvää, miten eri futuurin muodot tarjoavat erilaisia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Tässä osiossa tarjoamme myös jännittäviä faktoja ja tilastoja, jotka tukevat näitä erityisiä futuurin tapoja, joten pysy mukana!

Tavallinen futuuri

Tavallinen futuuri on yksi tapa ilmaista tulevaisuuden tapahtumia suomen kielessä. Se muodostetaan lisäämällä verbin perusmuotoon erilaisia tunnusmerkkejä. Esimerkiksi verbinä ”olla” käytetään infinitiivitäytteen ”a” tai ”ä”. Esimerkiksi ”tulen käymään” tai ”tulemme syömään”. Verbiin ”tehdä” lisätään infinitiivi ”aisi” tai ”äisi”. Esimerkiksi ”teet läksyjä” tai ”teemme päätöksiä”.

Tavallista futuuria käytetään kun halutaan viitata tulevaan aikaan tai ilmaista suunnitelmia tai aikomuksia. Esimerkiksi ”Menen huomenna elokuviin” tai ”Hän ostaa uuden auton ensi viikolla”.

Tavallinen futuuri on yksi tapa ilmaista tulevaisuutta suomen kielessä, mutta on olemassa myös muita tapoja. Esimerkiksi preesensiä voidaan käyttää tulevaisuuden ilmaisemiseen, kuten ”Huomenna sataa” tai ”Ensi viikolla lähden matkalle”.

Toistaiseksi ei ole aitoa tarinaa tavallisesta futuurista, mutta tässä on samanlainen tarina: ”Eräänä päivänä Maria päätti lähteä lomalle aurinkorannoille. Hän varasi lennon ja hotellin, ja tulevana kesänä hän matkustaa unelmakohteeseensa. Maria odottaa innolla hiekkarantoja ja auringonpaistetta, ja hän suunnittelee viettävänsä päivät uimalla ja rentoutumallaLoman koittaessa Maria toteuttaa suunnitelmansa ja nauttii täysin siemauksin tavallisesta futuuristaan.”

Epävarmuuden futuuri – kuin suhde, joka kestää pidempään kuin mikään parisuhde, mutta ei koskaan varmasti rakastu.

Epävarmuuden futuuri

Epävarmuuden futuuri on tulevaisuuden aikamuoto, jolla voidaan ilmaista epävarmoja tai mahdollisia tapahtumia. Se muodostetaan käyttämällä apuverbejä ”voi” tai ”saattaa” yhdistettynä verbin perusmuotoon. Esimerkiksi lause ”Hän voitulla huomenna” kuvaa epävarmaa tai mahdollista tulevaa tapahtumaa.

Epävarmuuden futuurilla voi ilmaista esimerkiksi suunnitelmia tai mahdollisia tapahtumia. Se antaa puhujalle vapauden ilmaista epävarmuuttaan tai avoimuuttaan tulevaisuuden asioiden suhteen.

Tulevaisuuden ilmaisemiseen on myös muita tapoja, kuten preesensissä ilmaiseminen. Esimerkiksi lause ”Huomennamenen leffaan” kertoo tulevasta tapahtumasta ilman epävarmuutta tai mahdollisuutta.

Epävarmuuden futuuri antaa ilmaisulle joustavuutta ja lisää mahdollisuuksia eri tulevaisuuden skenaarioiden kuvaamiseen. Käytä sitä luovasti ja anna puheellesi lisää sävyjä ja vaihtoehtoja.

Futuuri on kuin ennustajaksi ryhtynyt verbi, joka näkee tulevaisuuteen ja kertoo mitä siellä tapahtuu.

Milloin futuuria käytetään?

Futuuria käytetään eri tilanteissa, ja sen käytöllä on tärkeä merkitys suomen kielessä. Tässä osiossa tutustumme tarkemmin futuurin käyttötapahtumiin ja niiden erityispiirteisiin. Pääsemme pureutumaan tulevaan aikaan viittaamiseen sekä ennustamisen ja suunnittelun mahdollisuuksiin. Tarjoamme näkökulmia ja vinkkejä, joiden avulla voit hyödyntää futuuria omassa kielessäsi tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tulevaisuuteen viittaaminen on tärkeä osa kieltä, kun halutaan puhua tulevista tapahtumistaFutuuri on tapa ilmaista tulevaisuutta. Se muodostetaan käyttämällä apuverbejä ja se voi esiintyä eri muodoissa tilanteesta riippuen.

Yksi tapa ilmaista tulevaisuutta on käyttää apuverbejä, kuten ”tulen”, ”tulet”, ”tulee”, ”tulemme”, ”tulette” ja ”tulevat”. Nämä apuverbit yhdistetään päätteeseen, joka riippuu subjektista.

Esimerkiksi: – ”Minä tulen” tarkoittaa, että aion tehdä jotain tulevaisuudessa. – ”Hän tulee” viittaa jonkun toisen tekemiseen tulevaisuudessa.

Futuuria käytetään silloin, kun halutaan selvästi viitata tulevaan aikaan. Sitä voi käyttää esimerkiksi suunnitelmienkertomiseen tai tapahtumien ennustamiseen.

Pro-vinkki: Kun käytät futuuria, valitse oikea apuverbi ja päätteet subjektin mukaan. Näin ilmaisusi on selvempi ja viestisi välittyy tehokkaasti.

Ennustaminen ja suunnitteleminen

Kun puhutaan ennustamisesta ja suunnittelemisesta tulevaisuutta, futuurin muodostus on tärkeää. Alla on luettelo askeleista, joiden avulla futuuri muodostetaan suomeksi:

 1. Kirjoita lauseen subjekti
 2. Lisää apuverbi ”tule” tai ”aikoa”
 3. Lisää verbin perusmuoto

Esimerkiksi: ”Huomenna tulemme tapaamaan uusia asiakkaita”. Tällä lauseella ilmaistaan tulevaa tapahtumaa suunnittelemisena.

Usein futuuria käytetään suunnitellessa tulevia tapahtumia tai ennustaessa tulevaa. Esimerkiksi: ”Ensi viikolla aionmatkustaa ulkomaille”.

On kuitenkin hyvä huomata, että futuurin lisäksi suomen kielessä on muitakin tapoja ilmaista tulevaisuutta, kuten preesensissä ilmaiseminen. Esimerkiksi: ”Menen huomenna elokuviin” ilmaisee tulevaa tapahtumaa preesensin avulla.

Futuuri on keskeinen kielioppi osa suomen kieltä, jota käytetään ennustamisessa ja suunnittelussa tulevia tapahtumia varten. Se auttaa ilmaisemaan tulevaisuuteen liittyviä suunnitelmia ja odotuksia selkeällä tavalla.

Mitä muita tapoja tulevaisuuden ilmaisemiseen on?

Mitä muita tapoja tulevaisuuden ilmaisemiseen on? Tutustutaan nyt tulevaisuuden ilmaisemiseen preesensissä. Mitä tämä tapa tarjoaa ja miten se eroaa muista ilmaisutavoista? Ready, set, tulevaisuus!

Preesensissä ilmaiseminen

Mitä on preesensissä ilmaiseminen?Preesensissä ilmaiseminen on tapa viitata tulevaisuuteen käyttämällä nykyhetken aikamuotoja.
Miten preesensissä ilmaistaan tulevaisuutta?Esimerkiksi, suomen kielen voidaan käyttää preesensin indikatiivin tai konditionaalin aikamuotoja tarkoittaaksemme tulevaa tapahtumaa tai tilannetta.
Mitä aikamuotoja käytetään preesensissä ilmaisemiseen?Preesensin indikatiivia ja konditionaalia voidaan käyttää, kun halutaan ilmaista tulevaa aikaa.
Milloin preesensissä ilmaiseminen on hyödyllistä?Preesensissä ilmaiseminen voi olla hyödyllistä, kun halutaan viitata tulevaisuuteen ilman futuurin erityisiä muotoja. Se voi olla myös kätevä tapa ilmaista suunnitelmia tai odotuksia.

Preesensissä ilmaiseminen on tapa viitata tulevaisuuteen käyttämällä nykyhetken aikamuotoja. Tätä voidaan tehdä suomen kielessä käyttämällä preesensin indikatiivia tai konditionaalia tarkoittaaksemme tulevaa tapahtumaa tai tilannetta. Tätä voidaan käyttää silloin kun halutaan viitata tulevaisuuteen ilman futuurin erityisiä muotoja. Se voi myös olla kätevä tapa ilmaista suunnitelmia tai odotuksia. Hauskoja opiskeluhetkiä preesensissä ilmaisemisen parissa suomen kielenopiskeluissasi!

Joitakin faktoja futuureista:

 • ✅ Futuuri on verbin aikamuoto, jota käytetään tulevan ajan ilmaisemiseen.
 • ✅ Futuuria käytetään monissa kielissä, kuten englannissa ja ruotsissa.
 • ✅ Futuuri muodostetaan eri tavoin eri kielissä, esimerkiksi englannissa apuverbin ja pääverbin infinitiivin avulla ja ranskassa taivutuspäätteiden avulla.
 • ✅ Englannin kielessä ei ole varsinaista futuuri-aikamuotoa, vaan futuuri-aspekti, joka ei vastaa futuuri-aikamuotoa.
 • ✅ Suomen kielessä ei käytetä käytännössä futuuria, vaan yleensä preesensiä. Jos futuurin merkitystä halutaan korostaa, voidaan käyttää ”tulee tekemään” -rakennetta.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on futuuri?

Futuuri on julkisesti noteerattu johdannaisinstrumentti, jossa ostetaan ja myydään tulevaisuudessa ennalta sovitulla hinnalla jokin perusvarallisuus, kuten arvopaperi, valuutta, joukkovelkakirja tai hyödyke. Sillä on taloudellista merkitystä sen hintojen vaihtelujen vuoksi. Futuuri voi olla listattu arvopaperipörssiin, jossa sitä voi ostaa ja myydä. Futuuri-kaupankäynnin osallistujat voidaan yleensä jakaa kahteen ryhmään: niihin, jotka haluavat suojautua perusvarallisuuden hinnan muutoksilta (kuten hyödykkeen tuottajat tai kuluttajat) ja niihin, jotka pyrkivät tekemään taloudellista voittoa ennustaen markkinahintojen muutoksia. Jälkimmäistä ryhmää uskotaan parantavan markkinoiden likviditeettiä ja lisäävän hintojen ennustustarkkuutta, vaikka spekulaatioon liittyviä argumentteja on myös esitetty.

Mitä futuurit ennakoivat?

Futuurit ennakoivat perusvarallisuuden, kuten arvopaperin, valuutan, joukkovelkakirjan tai hyödykkeen, tulevaa hintaa. Ne tarjoavat mahdollisuuden ostaa tai myydä kyseistä varallisuutta tulevaisuudessa ennalta sovitulla hinnalla. Tämä voi auttaa sijoittajia ja yrityksiä suunnittelemaan riskinhallintaa ja tekemään päätöksiä perustuen tulevaan hintakehitykseen.

Mikä on euro stoxx 50 futuuri?

Euro Stoxx 50 futuuri on futuurisopimus, joka perustuu Euro Stoxx 50 -indeksiin. Indeksi kuvaa Euroopan 50 suurinta pörssiyritystä. Euro Stoxx 50 futuuri mahdollistaa sijoittajille mahdollisuuden spekuloida indeksin tulevalla arvolla ja hinnalla.

Mikä on margin call ja stop out futuurikaupassa?

Margin call on tilanne futuurikaupassa, jolloin sijoittajalle asetetun maintainance marginin taso laskee liian alhaiseksi. Tässä tilanteessa sijoittajan on täytettävä margin call vaatimus ja siirrettävä lisää pääomaa tililleen tai suljettava avoimia positioitaan välttääkseen riskienhallintasääntöjen rikkomista. Stop out puolestaan on tilanne, jossa futuurikaupan sijoittajan tilillä käytettävissä oleva marginaali laskee alle minimirajan. Tällöin kaupankäynti lopetetaan automaattisesti ja avoimet positiot suljetaan.

Mikä on moderni futuuripörssi?

Modernaissa futuuripörsseissa käydään kauppaa eri varallisuusluokkien futuureilla, kuten arvopapereilla, valuutoilla, hyödykkeillä ja indekseillä. Nämä pörssit ovat sähköisiä kaupankäyntialustoja, jotka mahdollistavat nopean ja tehokkaan futuurikaupan eri sijoittajien välillä.

Mikä on sähkön hinta -futuuri?

Sähkön hinta -futuuri on futuurisopimus, joka perustuu sähkön tulevaan hintakehitykseen. Sijoittajat voivat käyttää sähkön hinta -futuureita markkinahintojen ennustamiseen ja riskeistä suojautumiseen sähkömarkkinoilla. Tällaiset futuurit voivat olla hyödyllisiä esimerkiksi sähköntuottajille ja -jakelijoille.

Jätä kommentti