Mikä on tekoäly englanniksi?

Tekoäly on englanniksi ”Artificial Intelligence”. Siitä käytetään myös englanninkielistä lyhennettä ”AI”, joka on yleisesti käytössä kaikkialla maailmassa.

Tekoälyn määritelmä

Tekoäly, tai englanniksi ”Artificial Intelligence” (AI), tarkoittaa tietokonetta tai tietokoneohjelmaa, joka kykenee suorittamaan tehtäviä, jotka normaalisti vaativat ihmisen älykkyyttä.

Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi puheentunnistus, tietokonenäkö ja kääntäminen luonnollisten kielten välillä.

Tekoälyn muodot

Tekoäly voidaan jakaa kahteen päämuotoon: heikkoon ja vahvaan tekoälyyn. Heikko tekoäly on tietokoneohjelma, joka on suunniteltu suorittamaan tietty tehtävä, kuten esimerkiksi puheentunnistus. Vahva tekoäly sen sijaan viittaa tietokoneohjelmaan, jolla on kyky ymmärtää, oppia ja soveltaa tietoa uusissa tilanteissa.

Peruskäsitteitä

Koneoppiminen

Koneoppiminen on tekoälyn keskeinen tekniikka, jossa tietokoneelle annetaan kyky oppia kokemuksesta. Koneoppiminen perustuu algoritmeihin, jotka pystyvät mukautumaan ja parantamaan suorituskykyään ajan myötä.

Kuvantunnistus

Kuvantunnistus on tekoälyn osa-alue, jossa tietokoneelle annetaan kyky tunnistaa ja analysoida kuvia.

Puheentunnistus

Puheentunnistus on tekoälyn kyky tunnistaa ja ymmärtää ihmisen puhetta.

Tekoälyn hyödyntäminen

Tekoälyä hyödynnetään monilla eri aloilla, kuten verkkohakukoneissa, suositusalgoritmeissa, itseohjautuvissa autoissa, luovissa työkaluissa ja automatisoidussa päätöksenteossa.

Tekoälyn kehitys

Tekoälyn kehitys on ollut voimakasta 2010-luvulta alkaen, ja sen mahdollistajina ovat olleet muun muassa suorittimien laskentatehon kasvu, oppivan tekoälyn harjoittamiseen käytetyn datan määrän kasvu ja algoritmien parantunut saatavuus.

Tekoälyn haasteet

Vaikka tekoäly on tuonut mukanaan monia mahdollisuuksia, se on myös herättänyt huolta ja kritiikkiä. Tekoälyn haasteisiin kuuluvat muun muassa eettiset kysymykset, tietosuojaan liittyvät ongelmat ja tekoälyn käytön vaikutukset työmarkkinoille.

Tekoälyn tulevaisuus

Tekoälyn tulevaisuus on monella tapaa avoinna. On olemassa monia erilaisia näkemyksiä siitä, miten tekoäly tulee kehittymään ja miten se tulee muuttamaan yhteiskuntaa.

Yhteenveto

Tekoäly, tai ”Artificial Intelligence” englanniksi, on ala, joka tutkii ja kehittää menetelmiä, joilla tietokoneet voivat suorittaa tehtäviä, jotka normaalisti vaativat ihmisen älykkyyttä. Tekoälyn kehitys on ollut voimakasta viime vuosina, ja se on tuonut mukanaan monia uusia mahdollisuuksia mutta myös haasteita.

Jätä kommentti