Raskauden keskeytys mihin yhteys?

Raskaudenkeskeytys on asia, joka voi herättää paljon kysymyksiä ja huolia. On tärkeää saada luotettavaa tietoa ja tukea päätöksenteossa. Tässä artikkelissa käsitellään, mihin ottaa yhteyttä raskaudenkeskeytykseen liittyen Suomessa.

Raskaudenkeskeytyksen lainsäädäntö

Raskaudenkeskeytyksen edellytyksistä säädetään Suomessa raskauden keskeyttämisestä annetussa laissa (239/1970) sekä raskauden keskeyttämisestä annetussa asetuksessa (359/1970). Lain mukaan raskaudenkeskeytys voidaan tehdä naisen pyynnöstä 12 raskausviikkoon asti. Tämän jälkeen raskaudenkeskeytykseen tarvitaan Valviran lupa.

Miten prosessi etenee

Raskaudenkeskeytysprosessi alkaa yhteydenotolla terveydenhuoltoon. Yhteydenotto voidaan tehdä esimerkiksi oman alueen terveyskeskukseen tai yksityiseen lääkäriasemaan. Yhteydenoton jälkeen potilaalle varataan aika lääkärin vastaanotolle. Raskaudenkeskeytys suunnitellaan yleensä sairaalassa, johon potilas saa lähetteen terveyskeskuslääkäriltä tai yksityislääkäriltä.

Mihin ottaa yhteyttä

Raskaudenkeskeytykseen liittyvät yhteydenotot riippuvat potilaan asuinalueesta. Alla on esitetty muutamia esimerkkejä eri alueiden toimintatavoista.

Etelä-Savon hyvinvointialue

Etelä-Savon hyvinvointialueella potilaat ottavat suoraan yhteyttä erikoissairaanhoitoon. Mikäli raskaus on kestänyt yli 10 viikkoa, keskeytys tehdään sairaalassa. Yhteys erikoissairaanhoitoon voidaan ottaa puhelimitse tai sähköpostitse.

Husin alue

Husin alueella potilaat ottavat yhteyttä naistentautien poliklinikalle, lukuun ottamatta Vantaan-Keravan hyvinvointialuetta, jossa varhainen lääkkeellinen raskaudenkeskeytys hoidetaan perusterveydenhuollossa.

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Pohjois-Savon hyvinvointialueella raskaudenkeskeytystä pyytävä henkilö ottaa ensin yhteyttä oman alueensa seksuaaliterveysneuvolaan. Lääkkeellisiä raskaudenkeskeytyksiä tehdään Iisalmen, KYSin ja Varkauden naistentautien poliklinikalla.

Miten ottaa yhteyttä

Yhteydenotto terveydenhuoltoon tapahtuu yleensä puhelimitse. Potilas kertoo, että hän on tehnyt positiivisen raskaustestin ja haluaa keskeyttää raskauden. Yhteydenoton jälkeen potilaalle varataan aika lääkärin vastaanotolle.

Tärkeää muistaa

On tärkeää muistaa, että raskaudenkeskeytys on jokaisen henkilökohtainen päätös. Päätöksentekoprosessissa on saatavilla tukea, ja päätös tulee tehdä henkilökohtaisesti, ottaen huomioon oma elämäntilanne ja voimavarat.

Lopuksi

Raskaudenkeskeytyksen suhteen on tärkeää saada oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa. Kysymyksiin saa vastauksia ja tukea sekä terveydenhuollosta että erilaisista järjestöistä. Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea, älä epäröi ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tai järjestöihin.

Jätä kommentti