Tarvitseeko ilmalämpöpumppu katoksen?

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön sijoittelu ja suojauksen tarpeellisuus ovat aiheita, jotka herättävät usein kysymyksiä. Onko ilmalämpöpumpun ulkoyksikölle tarpeen rakentaa suojakotelo, vai riittääkö pelkkä katos? Tässä artikkelissa pureudumme aiheeseen syvällisemmin.

Ilmalämpöpumpun suojauksen vaihtoehdot

Vaikka kotelointia ei suositella, ilmalämpöpumpun ulkoyksikköä ei tarvitse jättää täysin suojattomaksi. Seuraavassa esittelemme erilaisia suojauksen vaihtoehtoja.

Katos

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön päälle voi asentaa sitä suoralta lumisateelta ja esimerkiksi katolta tippuvalta jäältä suojaavan katoksen. Katos ei rajoita ilman kiertoa samalla tavalla kuin suojakotelo, joten se ei heikennä laitteen suorituskykyä.

Katoksen asennus

Mikäli laite on hyvin suojassa pitkän räystään alla, ei erillinen katos ole tarpeen. Katoksen asennuksessa on tärkeää, että se ei tule liian lähelle ulkoyksikköä, jotta ilma pääsee kiertämään esteettömästi.

Tuulensuoja

Erittäin tuulisissa olosuhteissa voi olla hyödyllistä asentaa tuulensuoja laitteen sivulle. Tuulensuoja voi olla tarpeen tilanteissa, joissa esimerkiksi mereltä tuulee suoraan kohti ulkoyksikköä. Tuulensuoja ei rajoita ilman kiertoa samalla tavalla kuin suojakotelo, joten se ei heikennä laitteen suorituskykyä.

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön toiminta

Ilmalämpöpumppu toimii ottamalla ilmaa ulkoyksikön takaa ja puhaltaa kennoston läpi virranneen ilman pois yksikön etupuolelta. Ilmalämpöpumpun energiatehokkuuden kannalta on tärkeää, että ilma pääsee kiertämään ulkoyksikön ympärillä mahdollisimman esteettömästi.

Ilmalämpöpumpun suorituskyvyn ylläpito

Ulkoilman ja ilmalämpöpumpun ulkoyksikön välinen lämpötilaero on olennainen tekijä ilmalämpöpumpun toiminnan ja energiatehokkuuden kannalta. Mitä pienempi tämä ero on, sitä parempi on lämpöpumpun hyötysuhde. Tästä syystä ilman kiertoa ulkoyksikön ympärillä ei tulisi rajoittaa.

Ilmavirtauksen esteet

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikköön kohdistuvat ilmavirtauksen esteet voivat heikentää laitteen suorituskykyä. Kotelointi, vaikkapa ritilöillä, vaikuttaa aina ilmavirtauksiin ja voi heikentää lämpöpumpun hyötysuhdetta. Koteloinnin seurauksena lämmittämiseen tai kesällä jäähdyttämiseen kuluu enemmän energiaa.

Kotelointi – hyödyt ja haitat

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön kotelointia ei suositella, sillä se voi rajoittaa ilmavirtausta ja heikentää laitteen suorituskykyä. Vaikka kotelointi voisi suojata ulkoyksikköä esimerkiksi lumelta ja jäältä, sen haitat ylittävät yleensä hyödyt.

Ilmalämpöpumppujen asennusohjeet

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön oikea etäisyys seinistä ja muista rakenteista riippuu lämpöpumpun mallista ja erityisesti sen tehosta. Lämmitysteholtaan noin 4 kW:n tavallisen ilmalämpöpumpun ilmavirta on pienempi kuin 8 kW tehoisen ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikön ilmavirta.

Ulkoyksikön sijoitus

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön minimietäisyydet rakenteisiin löytyvät laitteiden asennusohjeista. Osviittaa toimivasta koteloinnista antaa suurten kohteiden VRV-järjestelmien ulkoyksiköitä varten suunniteltu ääntä vaimentava kotelo, joka on huomattavasti itse ulkoyksikköä suurempi.

Ääntä vaimentava kotelo

Ääntä vaimentava kotelo on suunniteltu siten, että se vaimentaa melua jopa 10 desibeliä, mutta ilmavirtaus ja sitä kautta ulkoyksikön kapasiteetti on pyritty pitämään mahdollisimman lähellä samaa kuin vakio-olosuhteissa. Tämä tarkoittaa, että vaikka kotelo suojaa ulkoyksikköä ja vaimentaa melua, se ei heikennä laitteen suorituskykyä.

Ilmalämpöpumpun suojakotelot

Markkinoilla on tarjolla myös erilaisia ilmalämpöpumpun suojakoteloita, joilla voi piilottaa ulkoyksikön ja suojata sen säältä. Suojakotelo voi olla esimerkiksi teräksinen tai puinen.

Suojakotelon valinta

Suojakotelon valinnassa on tärkeää, että se ei rajoita ilman kiertoa ja että se on sopivan kokoinen ulkoyksikölle. Suojakotelo kannattaa valita siten, että se sopii talon väreihin ja ulkonäköön.

Suojakotelon asennus

Suojakotelon asennus on yleensä helppoa ja nopeaa. Kotelossa on valmiina irroitettavat palat kylmäaineletkujen ja sähkökytkimen läpivientejä varten. Suojakotelo asennetaan seinäpintaan, joten kiinnitysruuvit tulee valita seinärakenteen mukaan.

Suojakotelon huolto

Vaikka suojakotelo suojaa ulkoyksikköä, se voi ajan mittaan likaantua. Likaantunut kotelo voidaan puhdistaa pyyhkäisemällä se puhtaaksi kostealla rätillä tai tarvittaessa irrottamalla kotelon pesua varten.

Ilmalämpöpumppujen huolto

Ilmalämpöpumpun ylläpito vaatii pieniä huoltotöitä, jotka voivat auttaa laitteen suorituskyvyn ylläpitämisessä. Näitä ovat esimerkiksi kondenssiveden valumispaikan tarkistaminen talvella ja ilmansuodattimen säännöllinen puhdistus.

Ilmansuodattimen puhdistus

Ilmansuodattimen säännöllinen puhdistus on tärkeää, sillä pölyinen suodatin heikentää ilmanlaatua ja laitteen suorituskykyä. Suodattimen puhdistus on yksinkertainen toimenpide, joka kannattaa tehdä noin kerran kuukaudessa.

Ilmansuodattimen vaihto

Joissain ilmalämpöpumppumalleissa on erillinen hienosuodatin, joka täytyy ajoittain vaihtaa uuteen. Hienosuodattimen vaihtaminen on helppoa ja kannattavaa, sillä se auttaa pitämään ilmanlaadun hyvänä.

Ilmalämpöpumpun suojauksen merkitys

Vaikka ilmalämpöpumppu ei tarvitse kotelointia toimiakseen tehokkaasti, sen suojauksella on merkitystä. Hyvä suojakotelo tai katos voi pidentää ilmalämpöpumpun ulkoyksikön ikää ja suojata sitä säältä.

Suojauksen hyödyt

Hyvä suojakotelo tai katos pitää roskat ja lumen loitolla, mutta päästää ilman kiertämään vapaasti. Tämän ansiosta suojakotelo tai katos ei vaikuta negatiivisesti ilmalämpöpumpun toimintaan.

Suojauksen haitat

Vaikka suojakotelo tai katos voi pidentää ilmalämpöpumpun ulkoyksikön ikää, se voi myös estää ilman kiertoa ja heikentää laitteen suorituskykyä, jos se on liian tiivis tai liian lähellä ulkoyksikköä.

Yhteenveto

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön suojauksella on merkitystä laitteen suorituskyvyn ja eliniän kannalta. Suojaus ei kuitenkaan saa rajoittaa ilman kiertoa ulkoyksikön ympärillä. Suojauksen valinnassa kannattaa ottaa huomioon ilmalämpöpumpun malli ja teho sekä ulkoyksikön sijainti. Suojauksen tulee olla riittävän ilmava, jotta ilman kierto ei esty, mutta myös riittävän tukeva suojatakseen ulkoyksikköä säältä.

Jätä kommentti