Kuinka usein nuohous on suoritettava?

Nuohous on välttämätön osa rakennuksen paloturvallisuutta ja sen tulisi olla osa jokaisen kiinteistönomistajan ylläpitotoimenpiteitä.

Mutta kuinka usein nuohous on suoritettava? Tässä artikkelissa tarkastelemme tätä asiaa yksityiskohtaisesti ja annamme vastauksen kysymykseen, kuinka usein nuohous on suoritettava.

Nuohous laki – mitä laki sanoo nuohouksesta?

Suomessa nuohousta säätelee pelastuslaki. Lain mukaan kiinteistönomistajan tai -haltijan on huolehdittava, että tulisijat ja hormit nuohotaan säännöllisesti. Nuohouksen tulee tapahtua vähintään kerran vuodessa, jos tulisija toimii kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä. Kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on myös nuohottava vähintään kerran vuodessa.

Yksityisen loma-asunnon ja sen saunan tulisijat hormeineen on nuohottava kerran kolmessa vuodessa. Nuohous on suoritettava loma-asunnon pääasiallisena käyttöaikana.

Miksi nuohous on tärkeää?

Nuohous on keskeinen osa rakennuksen paloturvallisuutta. Säännöllinen nuohous poistaa kertyneen noki, terva ja muut palamistuotteet tulisijasta ja hormista. Tämä estää potentiaalisten tulipalojen syttymistä ja mahdollistaa puhtaamman palamisen sekä tulisijan tehokkaamman ja turvallisemman toiminnan.

Säännöllinen nuohous on myös välttämätöntä energiatehokkuuden ylläpitämiseksi. Nuohottu tulisija kuluttaa vähemmän polttoainetta, mikä vähentää lämmityskustannuksia. Lisäksi puhdas tulisija aiheuttaa vähemmän päästöjä, joten nuohouksen avulla voidaan myös suojella ympäristöä.

Kenen vastuulla nuohous on?

Lain mukaan nuohouksen järjestäminen on kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla. Tämä tarkoittaa, että kiinteistönomistajan on varmistettava, että nuohous suoritetaan säännöllisesti laissa määritellyllä tavalla. Omistajan tai haltijan on myös maksettava nuohouksen kustannukset.

Saako savupiipun nuohota itse?

Lain mukaan nuohouksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen nuohooja. Tämä takaa, että nuohous suoritetaan turvallisesti ja tehokkaasti. Itse suoritetun nuohouksen ongelma on, että ilman ammattitaitoa ja oikeita työvälineitä on vaikea saavuttaa samaa puhdistustehoa kuin ammattilaisella. Lisäksi itse suoritetun nuohouksen yhteydessä voi syntyä turvallisuusriskejä.

Kuinka usein nuohous tulee hoitaa?

Kuten aiemmin mainittiin, laki määrittelee kuinka usein nuohous tulee suorittaa. Kuitenkin, tulisijan käyttötapaa ja -määrää sekä tulisijan ja hormin kuntoa tulee seurata säännöllisesti, sillä nämä tekijät voivat vaikuttaa nuohoustarpeeseen.

Vanha takka tai tulisija uudelleen käyttöön?

Mikäli rakennuksen tulisijat ja hormit ovat olleet käyttämättä yli kolme vuotta tai niiden käyttötarkoitus muuttuu, on nuohoojan tarkistettava ja tarvittaessa nuohottava ne ennen niiden käyttöönottoa.

Mikä on nuohoustodistus?

Nuohoustodistus on dokumentti, joka osoittaa, että nuohous on suoritettu asianmukaisesti. Todistukseen merkitään nuohouksen ajankohta, nuohotut kohteet sekä mahdolliset havaitut viat ja puutteet. Nuohoustodistus on hyvä säilyttää, sillä se voi olla tarpeen esimerkiksi kiinteistökaupan yhteydessä tai vakuutusyhtiölle korvaushakemuksia tehtäessä.

Nuohouksen laki hinnoittelusta

Nuohoustyön hinnoittelu on vapaa, joten nuohoojat voivat asettaa hinnat itse. On kuitenkin hyvä muistaa, että halvin ei välttämättä ole paras. Nuohouksen laatu ja turvallisuus ovat tärkeämpiä tekijöitä kuin pelkkä hinta.

Kenet saan valita nuohoojaksi?

Voit valita nuohoojaksi kenet tahansa ammattitaitoisen nuohoojan. Tärkeää on, että nuohooja on rekisteröitynyt ja hänellä on voimassa oleva ammattitutkinto.

Yhteenveto

Nuohous on tärkeä osa rakennuksen ylläpitoa ja paloturvallisuutta, ja sen suorittamisesta säädetään Suomen laissa. Nuohous on kiinteistönomistajan vastuulla, ja se tulee suorittaa säännöllisesti. Nuohouksen suorittaa ammattitaitoinen nuohooja, joka myös antaa nuohoustodistuksen työn suorittamisesta.

Muista, että nuohous ei ole vain lakisääteinen velvollisuus, vaan se on myös tärkeä osa kodin ylläpitoa ja turvallisuutta. Säännöllisellä nuohouksella voit ehkäistä tulipaloja, parantaa tulisijan tehokkuutta ja energiatehokkuutta, vähentää päästöjä sekä pidentää tulisijan käyttöikää.

Lopuksi haluaisimme muistuttaa, että kuinka usein nuohous on suoritettava, on olennainen tieto jokaiselle tulisijan omistajalle. Tämän tiedon avulla voimme varmistaa, että tulisijamme ovat turvallisia ja tehokkaita käyttää.

Jätä kommentti