Mitä työhaastattelussa kysytään?

Työhaastattelu voi olla jännittävä kokemus kenelle tahansa työnhakijalle. Mutta tiedätkö, mitä työnantajat todella kysyvät haastatteluissa? He eivät pelkästään etsi tietoa koulutuksestasi ja taidoistasi, vaan haluavat myös arvioida persoonallisuuttasi ja sopivuuttasi organisaatioon.

Useimmat työhaastattelut sisältävät työhön liittyviä kysymyksiä, kuten aiempi työkokemus, vahvuudet ja heikkoudet, osallistuminen projekteihin ja miten selviydyt haasteista. He saattavat myös kysyä muita tärkeitä taitoja, kuten ongelmanratkaisua, tiimityötä ja päätöksentekoa.

Toisaalta haastattelijat voivat myös esittää käyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä arvioidakseen kuinka hyvin sovit organisaatioon. Esimerkiksi he voivat kysyä, miten käsittelet konflikteja tai miten otat vastaan palautetta.

Tässä artikkelissa käymme läpi yleisimmät työhaastattelukysymykset ja annamme vinkkejä niiden parhaaseen mahdolliseen vastaamiseen. Jatka lukemista varmistaaksesi, että olet täysin valmistautunut seuraavaan työhaastatteluusi.

Yleiset haastattelukysymykset

Yleiset haastattelukysymykset auttavat työnantajaa saamaan yleiskuvan kokemuksestasi ja taidoistasi. Näihin kysymyksiin vastatessa on tärkeää tuoda esiin relevantit tiedot ja korostaa vahvuuksiasi. Muista myös olla rehellinen vastauksissasi.

 1. Kerro itsestäsi.
 2. Tässä kysymyksessä työnantaja haluaa kuulla tiivistetyn version työhistoriastasi ja taidoistasi. Keskitä vastauksesi työhön liittyviin saavutuksiin ja kerro, miten ne liittyvät haettavana olevaan tehtävään.
 3. Miksi olet kiinnostunut tästä työpaikasta?
 4. Tähän kysymykseen vastatessasi sinun tulisi osoittaa, että olet tehnyt taustatyötä ja ymmärrät, mitä työpaikka tarjoaa. Mainitse myös, miten omat taitosi ja kokemuksesi sopivat hyvin tehtävänkuvaan.
 5. Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi?
 6. Vahvuuksiesi kertominen on suhteellisen helppoa, mutta myös heikkouksien tunnistaminen ja niiden käsittely on tärkeää. Mainitse heikkouksia, jotka olet tunnistanut ja joista olet oppinut, mutta kerro myös, miten olet työskennellyt niiden parantamiseksi.

Käyttäytymiseen liittyvät haastattelukysymykset

Käyttäytymiseen liittyvät haastattelukysymykset auttavat työnantajaa arvioimaan, miten hyvin sovit organisaatioon ja kuinka hyvin hallitset erilaisia haasteita. Näihin kysymyksiin vastatessa on hyvä tuoda esiin todellisia tilanteita omasta työhistoriasta, joissa olet käyttäytynyt tai ratkaissut ongelmia tavalla, joka vastaa organisaation arvoja.

 1. Kerro tilanteesta, jossa jouduit ratkaisemaan konfliktin työympäristössä.
 2. Tässä kysymyksessä työnantaja haluaa arvioida kykyäsi käsitellä konflikteja ja toimia ryhmässä. Kerro tilanteesta, jossa jouduit ratkaisemaan konfliktin ja kuinka sait aikaan sovinnon tai parannuksen tilanteeseen.
 3. Miten reagoit palautteeseen?
 4. Tämä kysymys auttaa työnantajaa arvioimaan, miten avoin olet kehitysehdotuksille ja miten hyvin pystyt soveltamaan palautetta käytännön toimintaan. Kerro esimerkki, jossa sait palautetta ja kuinka otit sen vastaan sekä hyödynsit sitä oman työskentelysi parantamiseksi.
 5. Kuvaile projektia, jossa jouduit johtamaan tiimiä.
 6. Tämä kysymys auttaa työnantajaa arvioimaan kykyäsi johtaa ja toimia tiimissä. Kerro projektista, jossa jouduit johtamaan tiimiä ja miten sait tiimin toimimaan yhteistyössä saavuttaaksesi tavoitteet.

Tekniset haastattelukysymykset

Tekniset haastattelukysymykset ovat yleisesti käytössä teknisempiin tehtäviin haettaessa. Ne auttavat työnantajaa arvioimaan teknistä osaamistasi ja kykyäsi ratkaista ongelmia. Näihin kysymyksiin vastatessa on tärkeää tuoda esiin konkreettisia esimerkkejä ja havainnollistaa osaamistasi.

 1. Kuinka ratkaisisit ongelman X käyttäen ohjelmointikieltä Y?
 2. Tämä kysymys testaa ohjelmointitaitojasi ja ongelmanratkaisukykyäsi. Kerro, miten lähestyisit ongelmaa ja miten käyttäisit ohjelmointikieltä X sen ratkaisemiseksi. Käytä esimerkkejä aiemmista projekteistasi tai ongelmista, joita olet ratkaissut.
 3. Mitkä ovat tärkeimmät työkalut tai tekniikat, joita käytät tehtävässä Z?
 4. Tämä kysymys auttaa työnantajaa ymmärtämään, miten hyvin hallitset tehtävään liittyviä työkaluja tai tekniikoita. Luettele tärkeimmät työkalut tai tekniikat ja kerro, miten olet käyttänyt niitä aiemmissa projekteissa tai työtehtävissä.
 5. Kuinka testaisit sovellusta tai järjestelmää?
 6. Tämä kysymys testaa testaustaitojasi ja kykyäsi arvioida ohjelmiston toimivuutta. Kerro, miten lähestyisit sovelluksen tai järjestelmän testausta ja mitä testausmenetelmiä käyttäisit. Käytä esimerkkejä aiemmista testausprojekteista tai -tehtävistä.

Kysymyksiä haastattelijalle

Työhaastattelussa sinulla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä haastattelijalle. Tämä osoittaa aktiivista kiinnostusta työpaikkaa kohtaan ja antaa sinulle lisätietoa organisaatiosta. Kysymykset voivat liittyä esimerkiksi työnkuvaan, organisaation kulttuuriin tai työympäristöön.

 1. Kuinka organisaation kulttuuria voisi kuvailla?
 2. Tämä kysymys auttaa sinua ymmärtämään organisaation arvoja ja työympäristöä. Kuuntele tarkkaan vastausta ja mieti, sopisitko organisaation kulttuuriin.
 3. Millainen on työympäristö tässä organisaatiossa?
 4. Tämä kysymys antaa sinulle kuvan siitä, millainen työympäristö organisaatiossa on. Voit kysyä esimerkiksi työaikojen joustavuudesta, etätyömahdollisuuksista tai tiimityöstä.
 5. Mitkä ovat organisaation tulevaisuuden suunnitelmat?
 6. Tämä kysymys auttaa sinua ymmärtämään organisaation pitkän aikavälin suunnitelmia ja mahdollisuuksia urakehitykseen. Kuuntele tarkkaan vastausta ja mieti, millaisia mahdollisuuksia organisaatio voi tarjota sinulle.

Työhaastattelujen tärkeys

Valmistautuminen työhaastatteluun on äärimmäisen tärkeää. Vaikka sinulla olisi erinomainen ansioluettelo ja vahvat suositukset, työnantajat haluavat nähdä, miten pärjäät haastattelutilanteessa. Hyvin valmistautunut hakija erottuu joukosta ja lisää mahdollisuuksiaan saada unelmiensa työpaikka.

Vinkkejä onnistuneeseen työhaastatteluun

Onnistuneen työhaastattelun varmistamiseksi on tärkeää valmistautua huolellisesti ja näyttää parhaat puolesi. Tässä muutamia vinkkejä, jotka auttavat sinua erottumaan haastattelussa:

 1. Tee taustatyötä organisaatiosta ja tehtävästä.
 2. Harjoittele vastauksia yleisiin haastattelukysymyksiin.
 3. Mieti konkreettisia esimerkkejä omasta työhistoriastasi.
 4. Ole avoin ja rehellinen vastauksissa.
 5. Näytä kiinnostusta organisaatiota kohtaan esittämällä kysymyksiä.
 6. Ole itsesi paras versio ja näytä itsevarmuutta.

Miten seurata haastattelun jälkeen

Työhaastattelun jälkeen on tärkeää seurata kiitoksella ja kiinnostuksella työpaikkaa kohtaan. Muista lähettää kiitosviesti tai -sähköposti haastattelijoille kiittäen heitä mahdollisuudesta haastatteluun ja kertoen, että odotat innolla mahdollisuutta jatkaa keskustelua. Tämä osoittaa ammattimaisuutta ja kiinnostusta työpaikkaa kohtaan.

Johtopäätökset ja lopulliset ajatukset

Työhaastattelu voi olla jännittävä, mutta myös antoisa kokemus. Valmistautumalla huolellisesti ja harjoittelemalla vastauksia voit lisätä mahdollisuuksiasi menestyä haastattelussa. Muista olla oma itsesi ja näytä parhaat puolesi. Onnea seuraavaan työhaastatteluusi!

Jätä kommentti