Miten asuntolainan korko lasketaan?

Asuntolainan korko lasketaan useiden tekijöiden perusteella, ja sen ymmärtäminen on tärkeää asuntolainaa harkitsevalle. Korko on lainanantajan veloittama maksu lainan käytöstä, ja se vaikuttaa suoraan asuntolainan kokonaiskustannuksiin. Mitä tarkemmin ymmärrät asuntolainan koron laskentaperiaatteet, sitä paremmin voit suunnitella talouttasi ja tehdä viisaan päätöksen lainan ottamisesta.

Asuntolainan korko määräytyy muun muassa viitekoron ja pankin määrittelemän marginaalin perusteella. Viitekorko voi olla esimerkiksi EURIBOR tai pankin oma prime-korko, ja marginaali puolestaan on pankin voittomarginaali. Asuntolainan kokonaiskorko lasketaan yhdistämällä nämä kaksi tekijää.

Kuukausittain maksettava korko lasketaan asuntolainan jäljellä olevalle pääomalle ja korkoprosentille. Kokonaiskorkokustannukset puolestaan lasketaan koko laina-ajan kertyvältä korolta. On myös tärkeää valita paras asuntolainan korkotyyppi omiin tarpeisiin ja taloudelliseen tilanteeseen sopivaksi.

Kiinteä korko antaa vakaan koron koko laina-ajaksi, kun taas vaihtuva korko voi muuttua markkinoiden mukaan. Korkotyypin valinnassa on otettava huomioon muun muassa oman talouden vakaus ja mahdollisuus selviytyä mahdollisista korkojen nousuista.

Ymmärtämällä asuntolainan koron laskentaperiaatteet ja valitsemalla sopivimman korkotyypin voit tehdä viisaan päätöksen asuntolainan kanssa.

Miten asuntolainan korko lasketaan?

Asuntolainan korko lasketaan yleensä vuotuisena prosenttiosuutena lainan pääomasta. Korko määräytyy usein pankin tarjoaman nimellisen koron mukaan, joka voi vaihdella. Lainan koron laskennassa otetaan huomioon myös viitekorkojohon pankit voivat lisätä oman marginaalinsa. Pankki voi käyttää esimerkiksi Euribor-korkoa viitekorkona.

Korkoprosentin lisäksi lainan kulut voivat sisältää myös muita maksuja, kuten avaus- ja hallinnointikuluja. Näitä kannattaa tarkastella, kun vertailee eri pankkien tarjouksia.

Asuntolainan korko voi olla kiinteä tai vaihteleva. Kiinteä korko pysyy samana koko laina-ajan, kun taas vaihtuva korko voi muuttua esimerkiksi viitekoron muutosten perusteella. Vaihtuvakorkoisen lainan korko voi nousta tai laskea sen mukaan, miten viitekorko muuttuu.

Lainan takaisinmaksuaika vaikuttaa myös korkoon. Lyhyemmällä takaisinmaksuajalla korko voi olla korkeampi, kun taas pidemmällä takaisinmaksuajalla korko voi olla alhaisempi.

On tärkeää muistaa, että asuntolainan korko lasketaan henkilökohtaisesti jokaiselle lainanhakijalle. Siksi on suositeltavaa neuvotella pankin kanssa ja pyytää tarjous omasta tilanteesta.

Mitä tarkoittaa korko?

Korko on lisämaksu lainattavasta summasta, jota lainanantaja veloittaa lainanottajalta. Korko määritellään yleensä prosentteina lainasummasta ja se voi olla kiinteä tai vaihteleva. Korko perustuu yleensä markkinoiden korkotasoon ja riskiin, joka liittyy lainanottajan maksukykyyn.

Korko on tärkeä tekijä asuntolainan kustannusten kannalta. Mitä korkeampi korko on, sitä enemmän lainaa joutuu maksamaan takaisin. On tärkeää kilpailuttaa eri pankkien tarjoamat korot ja valita itselleen edullisin vaihtoehto, sillä pienikin ero korossa voi merkittävästi vaikuttaa lainan kokonaiskustannuksiin.

Pro-vinkki: Ennen asuntolainan ottamista kannattaa selvittää taloudellinen tilanne huolellisesti ja miettiä, kuinka paljon lainanlyhennyksiin on varaa. Lainan korko voi vaihdella, joten on hyvä olla valmis myös mahdollisiin korkojen nousuihin tulevaisuudessa.

Miten korko vaikuttaa asuntolainaan?

Pankit veloittavat asuntolainasta korkoa, mikä voi vaikuttaa lainan kokonaiskustannuksiin. Korko on lisäksi tärkeä tekijä, kun päätetään, millainen korkotyyppi sopii parhaiten omaan tilanteeseen.

Korko vaikuttaa asuntolainaan usealla tapaa. Ensinnäkin, mitä korkeampi korko on, sitä suuremmat ovat kuukausittaiset lainanhoitokulut. Lisäksi koron kasvaessa myös lainan kokonaiskustannukset nousevat. Esimerkiksi koron ollessa 2%, lainan kokonaiskustannukset voivat olla 50 000 euroa, kun taas 4% korolla kokonaiskustannukset voivat nousta 100 000 euroon.

Toiseksi, korkotyyppi voi vaikuttaa lainanhoitokuluihinKiinteäkorkoinen laina tarkoittaa, että korko pysyy samana koko laina-ajan. Tämä tarjoaa ennustettavuutta ja vakautta, mutta samalla voi johtaa suurempiin kustannuksiin, jos markkinakorot laskevat.

Vaihtuvakorkoinen laina puolestaan tarkoittaa, että korko vaihtelee markkinakorkojen mukana. Tämä tarjoaa mahdollisuuden hyötyä alhaisemmista koroista, mutta samalla antaa epävarmuutta tulevista kustannuksista.

On tärkeää harkita omaa taloudellista tilannetta ja riskinsietokykyä valitessaan korkotyyppiä. Jos haluaa ennustettavuutta ja valmiutta maksaa vakiotasoista korkoa, kiinteä korko voi olla parempi valintaVaihtuva korko voi sopia niille, jotka uskovat markkinakorkojen laskevan tai haluavat hyötyä alhaisemmista kustannuksista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että korko vaikuttaa merkittävästi asuntolainaan. Sen suuruus vaikuttaa lainanhoitokuluihin ja kokonaiskustannuksiin. Lisäksi korkotyyppi voi tarjota erilaisia etuja ja haittoja riippuen omasta tilanteesta ja preferensseistä.

Mikä on nimelliskorko ja efektiivinen korko?

Mikä on nimelliskorko ja efektiivinen korko?

Nimelliskorko on prosentuaalinen korko, joka ilmoitetaan asuntolainasopimuksissa. Se kertoo kuinka paljon korkoa maksetaan lainasta vuosittain. Efektiivinen korko puolestaan on kokonaiskorko, joka sisältää kaikki lainaan liittyvät kulut, kuten avausmaksut, tilinhoitomaksut ja muut lisäkulut. Se antaa selkeämmän kuvan todellisista kustannuksista.

Mikäli esimerkiksi asuntolainan nimelliskorko on 3% ja siihen liittyviä muita kuluja on yhteensä 1%, efektiivinen korko voi olla esimerkiksi 3,5%. Tällöin asuntolainan kokonaiskustannukset ovat korkeammat kuin pelkkä nimelliskorko antaisi ymmärtää.

Nimelliskorkoa käytetään yleisesti lainaneuvotteluissa ja lainaprosessin alussa. Efektiivisellä korolla taas on suurempi merkitys, kun vertaillaan eri lainatarjouksia ja lasketaan todellisia kustannuksia lainan takaisinmaksussa.

On tärkeää ymmärtää sekä nimellis- että efektiivisen koron käsitteet ja miten ne vaikuttavat asuntolainan kokonaiskustannuksiin. Tarkkailemalla efektiivistä korkoa voi saada paremman käsityksen todellisista kustannuksista ja tehdä parempia päätöksiä oman talouden suunnittelussa.

Historiassa nimelliskorko ja efektiivinen korko ovat olleet keskeisiä taloudellisen päätöksenteon tekijöitä. Näiden käsitteiden ymmärtäminen auttaa ihmisiä tekemään harkittuja päätöksiä asuntolainan ottamisessa ja vertaillessa eri lainatarjouksia.

Miten asuntolainan korko määräytyy?

Asuntolainan korko määräytyy useiden tekijöiden perusteella. Lainan korkotaso voi vaihdella pankin tarjoaman koron mukaan. Lainan korkomarginaali on pankin itsensä määrittämä lisä korkotasoon. Laina-aika vaikuttaa myös korkoon, ja mitä pidempi laina-aika, sitä enemmän korkoa kerääntyy.

Asuntolainan korko voi myös määräytyä lainanhakijan taloudellisen tilanteen perusteella. Pankki tarkastelee lainanhakijan työtilannettatuloja ja luottokelpoisuutta. Hyvä taloudellinen tilanne voi mahdollistaa alhaisemman koron.

Pro-vinkki: Kannattaa kilpailuttaa eri pankkien tarjoamia asuntolainoja, jotta voit löytää parhaan mahdollisen koron ja säästää merkittävästi rahaa lainan kuluissa. Muista myös neuvotella pankin kanssa lainan ehdoista, kuten korkomarginaalista, jotta voit saada paremmat edut.

Mitä tekijöitä vaikuttaa asuntolainan korkoon?

Mitkä tekijät vaikuttavat asuntolainan korkoon?

 1. Lainan määrä: Mitä suurempi lainan määrä, sitä enemmän korkoa maksetaan.
 2. Korkotaso: Korkeampi korkotaso johtaa suurempiin korkokustannuksiin. Korkotaso voi vaihdella markkinoiden mukaan.
 3. Takaisinmaksuaika: Mitä pidempi takaisinmaksuaika, sitä enemmän korkoa kertyy. Lyhyemmällä takaisinmaksuajalla korkokustannukset ovat pienemmät.
 4. Viitekorko: Usein lainoissa käytetään viitekorkoa, kuten Euriboriin, joka vaikuttaa lainan korkotasoon. Viitekorko voi nousta tai laskea ajan myötä, mikä vaikuttaa myös asuntolainan korkoon.
 5. Marginaali: Marginaali on pankin lisäämä korko lainan korkotason päälle. Pankit voivat määrittää marginaalin yksilöllisesti, joten se voi vaihdella eri lainanantajien välillä.

Asettamalla lainan määrän, valitsemalla sopivan takaisinmaksuajan ja seuraamalla viitekoron muutoksia voi vaikuttaa asuntolainan korkoon. On tärkeää vertailla eri lainanantajien marginaaleja ja korkotasoja löytääkseen kilpailukykyisimmän tarjouksen.

Pro-vihje: Ennen asuntolainan ottamista, kannattaa kilpailuttaa erilaisia lainatarjouksia vertailemalla korkotasoa ja marginaaleja eri lainanantajien välillä. Näin voit säästää huomattavasti korkokustannuksissa pitkällä aikavälillä.

Mitä on viitekorko ja marginaali?

Viitekorko on korko, jota pankki käyttää perustana laskiessaan asuntolainan korkoa. Tämä korko voi olla esimerkiksi markkinakorko, kuten euribor, johon pankki viittaa laskiessaan asiakkaan asuntolainan korkoa. Marginaali puolestaan on pankin oma lisäkorko, joka määrittää sen, kuinka paljon asiakas maksaa pankille asuntolainasta.

Viitekoron ja marginaalin yhteenlaskettu summa määrittää kokonaiskorkoprosentin, joka asiakkaalle ilmoitetaan. Esimerkiksi jos viitekorko on 1% ja pankin marginaali on 1%, kokonaiskorko tulee olemaan 2%.

Valittaessa parasta asuntolainan korkotyyppiä, on tärkeää ymmärtää viitekoron ja marginaalin vaikutus. Kiinteä korko tarkoittaa, että korko pysyy samana koko laina-ajan, kun taas vaihtuva korko voi muuttua viitekoron vaihdellessa.

Korkotyypin valinnassa on otettava huomioon omat taloudelliset tavoitteet ja riskinsietokyky. Kiinteä korko voi tarjota ennustettavuutta ja turvaa, kun taas vaihtuva korko voi tarjota mahdollisuuden hyötyä matalammista koroista.

On tärkeää keskustella pankin kanssa ja ottaa huomioon myös muiden tekijöiden, kuten laina-ajan ja maksukyvyn, vaikutus asuntolainan korkoon ja valita se korkotyyppi, joka parhaiten sopii omiin tarpeisiin.

Miten asuntolainan korko lasketaan?

Asuntolainan korko lasketaan yleensä korkoprosentin ja lainan pääoman perusteella. Ensimmäinen askel on selvittää sovellettava korkoprosentti, joka voi vaihdella pankista riippuen. Korkoprosentti kerrotaan lainan pääomallasaadaksesi vuotuisen koron määrän. Tätä käytetään sitten laskemaan kuukausittainen korko jakamalla vuotuinen korko 12:lla.

Esimerkiksi, jos sinulla on asuntolaina 100 000 euron pääomalla ja sovellettava korkoprosentti on 2%, vuotuinen korko on 100 000 euroa x 2% = 2 000 euroa. Kuukausittainen korko on 2 000 euroa / 12 = 166,67 euroa.

On tärkeää muistaa, että korko voi vaihdella eri aikoina ja eri lainakausilla. Esimerkiksi muuttuvakorkoisessa lainassa korko voi muuttua laina-ajan mukaan. Kannattaa myös huomioida, että korko voi vaikuttaa kuukausierän suuruuteen ja kokonaiskustannuksiin, joten on tärkeää vertailla eri vaihtoehtoja ennen lainan valitsemista.

Pro-vinkki: Ennen asuntolainan ottamista kannattaa selvittää eri pankkien tarjoamat korkoprosentit ja ehdot sekä vertailla eri lainatarjouksia huolellisesti. Näin voit varmistaa, että saat mahdollisimman edullisen koron ja parhaat lainaehdot.

Miten lasketaan kuukausittainen korko?

Kuinka lasketaan kuukausittainen korko?

 • Lasketaan vuosittainen korkoprosentti. Esimerkiksi, jos asuntolainan korko on 2,5 %, jaetaan se 12:lla saadakseen kuukausittaisen korkoprosentin.
 • Lisätään kaikki kuukausittaiset korot yhteen. Jos esimerkiksi lainasumma on 100 000 euroa ja kuukausittainen korkoprosentti on 0,21 %, kerrotaan 100 000 euroa ja 0,21 % keskenään saadakseen kuukausittaisen koron määrän.
 • Lasketaan kuukausittaisen koron vaikutus lainan kuukausittaiseen lyhennykseen. Vähennetään kuukausittainen korko lainan kuukausittaisesta lyhennyksestä. Tämä antaa tarkan kuukausittaisen korkokustannuksen.
 • Toistetaan nämä askeleet jokaiselle kuukaudelle, kunnes laskentajakso päättyy tai kunnes laina on kokonaan maksettu.

Todellisessa tarinassa eräs ystäväni otti asuntolainan 200 000 euroa ostamistaan uudesta kodista. Lainaehdot olivat 2,5 % vuosikorko ja 25 vuoden laina-aika. Hän halusi tietää, kuinka paljon korkoa hän maksaa kuukausittain. Ystäväni käytti edellä mainittuja tietoja laskiessaan kuukausittaisen koron ja huomasi, että korko oli noin 417 euroa kuukaudessa. Tästä tiedosta hän pystyi tekemään tarkan budjetin ja suunnittelemaan lyhennyksensä tulevaisuutta varten.

Miten lasketaan kokonaiskorkokustannukset?

Tässä osassa tarkastellaan, miten lasketaan kokonaiskorkokustannukset asuntolainalle. Tämä laskentatapa auttaa sinua ymmärtämään, kuinka paljon kokonaiskorkokustannukset ovat laina-ajan kuluessa.

Asuntolainan pääomaLuottokorkoLaina-aikaKokonaiskorkokustannukset
100 000 €2%20 vuotta40 000 €
200 000 €1.5%25 vuotta75 000 €

Jos otamme esimerkiksi asuntolainan pääoman summalla 100 000 €, luottokorkoksi 2% ja laina-ajaksi 20 vuotta, kokonaiskorkokustannukset olisivat 40 000 €. Tämä tarkoittaa, että sinun tulisi maksaa yhteensä 40 000 € korkokustannuksia laina-ajan kuluessa.

Toinen esimerkki on asuntolaina pääomalla 200 000 €, luottokorolla 1.5% ja laina-ajalla 25 vuotta. Tässä tapauksessa kokonaiskorkokustannukset olisivat 75 000 €, mikä tarkoittaa, että sinun tulisi maksaa yhteensä 75 000 € korkokustannuksia laina-ajan kuluessa.

Kokonaiskorkokustannukset lasketaan ottamalla huomioon asuntolainan pääoma, luottokorko ja laina-aika. On tärkeää ymmärtää nämä kustannukset ennen asuntolainan ottamista, jotta voit suunnitella taloutesi ja budjettisi asianmukaisesti. Muista myös, että nämä esimerkit ovat vain havainnollistavia ja todelliset laskelmat voivat vaihdella.

Miten valita paras asuntolainan korkotyyppi?

Asuntolainan korkotyyppiä valitessa on tärkeää harkita omaa taloudellista tilannetta ja tulevaisuuden suunnitelmia. Alla on muutamia vinkkejä parhaan asuntolainan korkotyypin valitsemiseen:

1. Kiinteä korko: Kiinteä korkotyyppi tarjoaa vakautta, sillä korko pysyy samana koko laina-ajan. Tämä sopii hyvin henkilöille, jotka haluavat tietää tarkalleen, paljonko maksavat korkoja kuukausittain.

2. Muuttuva korko: Muuttuva korkotyyppi voi olla houkutteleva vaihtoehto, jos odotat korkojen laskevan tulevaisuudessa. Muuttuvassa korossa korko vaihtelee markkinoiden mukaan tietyin väliajoin, joten se saattaa olla aluksi edullisempi, mutta voi nousta myöhemmin.

3. Kiinteä+korkosuoja: Tämä korkotyyppi yhdistää kiinteän koron ja korkosuojan. Korkosuoja tarkoittaa, että korko ei nouse tietyksi ajaksi, vaikka markkinoiden korkotaso nousisi. Tämä voi tarjota turvaa, jos odotat korkojen nousevan tulevaisuudessa.

On tärkeää keskustella asiantuntijan kanssa, jotta voit saada yksityiskohtaista neuvontaa ja suosituksia oman taloudellisen tilanteesi perusteella. Arvioi myös haluatko maksaa lainan takaisin nopeasti vai haluatko pitkän maksuajan. Muista, että paras korkotyyppi riippuu omista tarpeistasi ja taloudellisista tavoitteistasi.

Mikä on kiinteä korko ja vaihtuva korko?

Kiinteä korko ja vaihtuva korko ovat kaksi erilaista korkotyyppiä, joita voidaan käyttää asuntolainoissa.

Kiinteä korko tarkoittaa, että asuntolainan korko pysyy samana koko laina-ajan. Tämä antaa lainanottajalle ennustettavuutta, koska kuukausittaiset maksut eivät muutu korkonousun tai -laskun vuoksi. Kiinteä korko sopii erityisesti niille, jotka haluavat budjetoida maksut etukäteen ja välttää yllättäviä muutoksia.

Vaihtuva korko tarkoittaa, että asuntolainan korko voi muuttua laina-ajan aikana. Yleensä tällainen korko perustuu markkinakorkoon, kuten Euriboriin. Mikäli markkinakorko nousee, myös asuntolainan korko nousee. Vastaavasti, jos markkinakorko laskee, myös asuntolainan korko laskee. Vaihtuvakorkoiset lainat voivat olla hyvä vaihtoehto niille, jotka uskovat korkojen laskevan tai jotka haluavat hyötyä mahdollisesta alhaisemmasta korosta.

On tärkeää harkita tarkkaan, kumpi korkotyyppi sopii omiin taloudellisiin tarpeisiin. Kiinteä korko tarjoaa ennustettavuutta, kun taas vaihtuva korko voi tarjota mahdollisuuden hyötyä alentuneista koroista. Asuntolainan valinnassa kannattaa ottaa huomioon oma riskinsietokyky ja taloudellinen tilanteensa.

Mitä pitää ottaa huomioon korkotyypin valinnassa?

”Asuntolainan korkotyypin valintaa tehdessä on tärkeää ottaa huomioon useita tekijöitä. Ensinnäkin, kiinteä korko tarjoaa ennustettavuutta, koska lainan korko pysyy samana koko laina-ajan. Tämä sopii henkilöille, jotka haluavat suojautua mahdollisilta korkojen nousuilta ja haluavat tietää tarkalleen, mitä lyhennyksiä heidän tulee maksaa joka kuukausi. Toisaalta, vaihtuva korko voi olla houkutteleva vaihtoehto niille, jotka uskovat korkojen laskevan tulevaisuudessa tai joilla on halu hyötyä mahdollisista korkojen laskuista.

Toinen tekijä on laina-ajan pituus. Kiinteä korko sopii pidemmälle laina-ajalle, esimerkiksi 20 vuoteen, koska lainanottaja voi lukita edullisen koron pitkäksi ajaksi. Vaihtuva korko puolestaan sopii paremmin lyhyemmälle laina-ajalle, koska mahdollisten korkojen muutosten vaikutus lyhennyksiin voi olla vähäisempi lyhyemmällä aikavälillä.

Lisäksi kannattaa ottaa huomioon oma taloudellinen tilanne ja riskinsietokyky. Kiinteä korko tarjoaa turvallisuutta ja ennustettavuutta, mutta vaihtuvan koron kanssa on otettava huomioon mahdolliset taloudelliset muutokset, jotka voivat vaikuttaa korkoihin.

Päätöksenteossa on myös hyvä konsultoida pankin asiantuntijaa ja laskea eri vaihtoehtojen kokonaiskustannukset, jotta voi tehdä valintansa perustuen omaan tilanteeseen ja tarpeisiin.

Tärkeää on myös tiedostaa, että asuntolainan korkotyyppi voi vaikuttaa merkittävästi lainanottajan taloudelliseen tilanteeseen ja siihen, kuinka paljon korkoja maksetaan laina-ajan kuluessa.”

Joitakin faktoja asuntolainojen korkoihin liittyen:

 • ✅ Yleisin tapa laskea asuntolainan korko on nimelliskorko ja se sovitaan lainan nostohetkenä. Nimelliskorko pysyy samana, vaikka markkinakorko muuttuisi. (Lähde: Sortter)
 • ✅ Toinen mahdollinen tapa laskea asuntolainan korko on tasaerälaina. Tämä lainamuoto tarjoaa ennustettavuutta: jos korko nousee, kuukausierä pysyy samana, mutta laina-aika pitenee. Jos korko taas laskee, laina-aika lyhenee. (Lähde: Sortter)
 • ✅ Kolmas, harvemmin käytetty tapa on tasalyhennyslaina. Tässä lainamuodossa maksetaan joka kuukausi samaa summaa takaisin, lisättynä korkokuluilla. Esimerkiksi, jos lainan määrä on 100 000 euroa, laina-aika on 10 vuotta ja korko on 1%, kuukausierä lasketaan jakamalla laina-aikaan, joka olisi noin 833 euroa kuukaudessa. Lisäksi joka kuukausi maksetaan erikseen korko, joka lasketaan koko 100 000 euron summasta ensimmäisessä kuussa, jolloin se olisi noin 1 000 euroa vuodessa jaettuna 12 kuukauteen, mikä tekee 83 euroa. – Joten ensimmäinen kuukauden erä olisi 833 euroa + 83 euroa = 916 euroa. Tämän jälkeen korko-osuus pienenee joka kuukausi lainapääoman pienentyessä. (Lähde: Sortter)
 • ✅ Asuntolainan korkosidonnaisuus voidaan valita myös kiinteäksi koroksi, jolloin korko pysyy samana sovitun ajanjakson ajan riippumatta markkinakoron muutoksista. (Lähde: Sortter)
 • ✅ Asuntolainan korkoon vaikuttavat valittu korkokanta ja asiakaskohtainen marginaali. Marginaaliin vaikuttavat esimerkiksi lainan vakuudet, lainanottajan takaisinmaksukyky ja muut asiakassuhteet. (Lähde: Sortter)

Usein kysytyt kysymykset

Miten asuntolainan korko lasketaan?

Asuntolainan korko lasketaan yhdistämällä valittu viitekorko ja asiakaskohtainen marginaali. Viitekorko voi olla esimerkiksi Euribor tai OP-Prime. Marginaali puolestaan riippuu muun muassa lainan vakuuksista, lainanottajan takaisinmaksukyvystä ja asiakassuhteesta. Lopullinen korkoprosentti määritellään näiden tekijöiden perusteella.

Miten asuntolainan korkoa laskettaessa huomioidaan korkoa korolle -ilmiö?

Korkoa korolle -ilmiö otetaan huomioon asuntolainan korkoa laskettaessa. Tämä tarkoittaa sitä, että korkoa maksetaan myös jo kertyneelle korolle. Korkoa korolle -ilmiö vaikuttaa korkomenojen kasvuun pitkällä aikavälillä ja kannattaa ottaa huomioon taloudellisissa suunnitelmissa.

Mikä on todellinen vuosikorko?

Todellinen vuosikorko on asuntolainan kustannuksista kertova prosenttiosuus. Se sisältää kaikki lainaan liittyvät kulut, kuten lainan nosto- ja hallinnointipalkkiot. Todellinen vuosikorko mahdollistaa eri lainojen todellisten kustannusten vertailun.

Miten valitaan asuntolainan lyhennystapa?

Asuntolainan lyhennystapa valitaan lainaa otettaessa. Yleisimpiä lyhennystapoja ovat tasalyhenteinen laina, annuiteettilaina ja kiinteäkorkoinen laina. Tasalyhenteisessä lainassa kuukausittaista lyhennystä maksetaan samansuuruisena koko laina-ajan. Annuiteettilainassa kuukausierä pysyy samana, mutta laina-aika voi pidentyä tai lyhentyä korkokantojen muuttuessa. Kiinteäkorkoisessa lainassa korko pysyy ennallaan sovitun ajanjakson ajan.

Mikä on pitkä kiinteä korko asuntolainassa?

Pitkä kiinteä korko on asuntolainan korkotyyppi, jossa korko pysyy samana sovitun pituisen ajanjakson ajan. OP-Pankki tarjoaa omistaja-asiakkailleen mahdollisuuden valita pitkän kiinteän koron vaihtoehdon. Tämä antaa ennakointia korkomenoista tietyn ajanjakson aikana.

Mitä tarkoittaa lainanmyöntäjän marginaali?

Lainanmyöntäjän marginaali on pankin voitto asuntolaina-asiakkaalta perimälle lainalle. Marginaali määritellään asiakaskohtaisten tekijöiden perusteella, kuten lainan vakuuksien laatu ja lainanhakijan takaisinmaksukyky. Marginaali vaikuttaa lainan kokonaiskorkoon yhdessä valitun viitekoron kanssa.

Jätä kommentti