Miten pääsee kaihileikkaukseen julkisella puolella?

Kaihileikkaus on yksi yleisimmistä kirurgisista toimenpiteistä Suomessa, joka suoritetaan poistamalla samentunut linssi ja korvaamalla se tekolisällä. Kaihi voi vaikuttaa merkittävästi näkökykyyn ja vaatia leikkauksen korjausta varten. Julkisella terveydenhuollon puolella Suomessa on mahdollista päästä kaihileikkaukseen.

Kaihileikkaukseen pääsemiseksi on tärkeää ymmärtää, mikä on kaihi ja millaisia oireita siihen liittyy. Tämän jälkeen on tärkeää tietää, kuinka kauan leikkauksen jonotusaika yleensä kestää ja mitä toimenpiteen suorittamiseksi pitää tehdä. Lisäksi on hyödyllistä tietää, tarvitaanko lähetettä kataraktileikkaukseen ja miten sellainen voidaan saada. Valmistautuminen ennen leikkausta on myös tärkeää ottaa huomioon, samoin kuin leikkauksen vaikutukset näkökykyyn ja miten itse leikkaus suoritetaan.

Tämä artikkeli tarjoaa hyödyllistä tietoa kaihileikkaukseen pääsemisestä julkisella puolella Suomessa, jotta lukijat voivat olla paremmin selvillä prosessista ja toimenpiteestä.

Miten Päästä Kataraktileikkaukseen Julkisella Puolella Suomessa?

Jos tarvitset kataraktileikkausta julkisella puolella Suomessa, sinun tulee ottaa yhteyttä terveyskeskukseesi. Terveyskeskuksen kautta sinut ohjataan silmälääkärille, joka tekee tarvittavat tutkimukset ja arvioi leikkaustarpeen.

Kun silmälääkäri on vahvistanut leikkaustarpeen, sinut laitetaan jonoon kataraktileikkausta varten. Jonon pituus vaihtelee alueittain ja leikkauskapasiteetin mukaan.

On tärkeää ymmärtää, että julkisella puolella kataraktileikkaukset tehdään kiireellisyysjärjestyksessä. Kiireettömissä tapauksissa odotusaika voi olla pidempi.

Jos haluat nopeuttaa pääsyäsi kataraktileikkaukseen, voit tiedustella mahdollisuutta leikkaukseen yksityisellä puolella. Tämä kuitenkin vaatii oman panostuksen taloudellisesti.

On myös hyvä muistaa, että julkisen sektorin kataraktileikkaukset ovat yleensä ilmaisia tai kohtuuhintaisia. Yksityisellä puolella kustannukset voivat olla korkeammat.

Yhteenvetona, jos haluat päästä kataraktileikkaukseen julkisella puolella Suomessa, ota yhteyttä terveyskeskukseesi ja pyydä lähete silmälääkärille. Ole valmis odottamaan jonossa ja harkitse tarvittaessa myös yksityisen puolen vaihtoehtoa.

Mikä On Katarakti?

Katarakti, jota kutsutaan myös harmaakaihiksi, on sairaus, joka vaikuttaa silmän linssiin. Se aiheuttaa linssin samentumista, mikä voi johtaa näön hämärtymiseen tai häikäisyyn. Katarakti on yleisin syy näön heikkenemiseen ikääntyvässä väestössä. Se voi kehittyä hitaasti tai nopeasti, ja sen vakavuus vaihtelee.

Katarakti saattaa aiheuttaa myös muita oireita, kuten värinäön muutoksia tai vaikeuksia nähdä selvästi hämärässä. Yleensä hoitoon kuuluu kaihileikkaus, jossa samentunut linssi korvataan tekomykiöllä. Kaihileikkaus on turvallinen ja yleisesti suoritettu toimenpide, joka voi huomattavasti parantaa potilaan näön tarkkuutta ja elämänlaatua.

Katarakti ei yleensä ole hengenvaarallinen, mutta se voi vaikuttaa merkittävästi päivittäiseen toimintaan ja riippumattomuuteen. On tärkeää saada asianmukaista hoitoa, jos katarakti aiheuttaa näön häiriöitä ja vaikeuksia selkeän näkemisen kanssa. Säännölliset silmätarkastukset auttavat havaitsemaan kataraktin varhaisessa vaiheessa ja saamaan hoidon ajoissa.

Katarakti, sairaus, joka vaikuttaa silmän linssiin ja aiheuttaa näön häiriöitä. Kataraktin hoitoon kuuluu yleensä kaihileikkaus, jossa samentunut linssi korvataan tekomykiöllä. Kaihileikkaus voi huomattavasti parantaa potilaan näön tarkkuutta ja elämänlaatua. On tärkeää saada asianmukaista hoitoa, jos katarakti aiheuttaa näön häiriöitä ja vaikeuksia selkeän näkemisen kanssa. Säännölliset silmätarkastukset auttavat havaitsemaan kataraktin varhaisessa vaiheessa ja saamaan hoidon ajoissa.

Mitä Oireita Kataraktilla On?

Kataraktilla on useita oireita, jotka voivat vaikuttaa näkökykyyn. Yleisiä oireita kataraktilla ovat näön sameus, pilvistyminen tai sameus näkökentässä, häikäisy valoisissa olosuhteissa, värinäön heikkeneminen ja vaikeudet nähdä heikossa valaistuksessa.

Katarakti voi aiheuttaa myös lisääntynyttä herkkyyttä kirkkaalle valolle, kuten auton ajovaloille tai auringonvalolle. Lisäksi potilaat voivat kokea vaikeuksia tarkentaa lähelle tai kauas, sekä havaita muutoksia silmälasien vahvuudessa.

On tärkeää huomioida, että kataraktin oireet voivat vaihdella yksilöittäin ja ne voivat kehittyä hitaasti ajan myötä. Jos epäilet, että sinulla voi olla katarakti, suositellaan varaamaan aika silmälääkärille tarkempaa tutkimusta ja diagnoosia varten.

Päästäksesi kataraktileikkaukseen julkisella puolella Suomessa, sinun tulee hakeutua ensin perusterveydenhuollon kautta, joka ohjaa sinut tarvittaessa erikoissairaanhoidon puolelle. Kataraktileikkaukseen tarvitaan lähete, joka voidaan saada esimerkiksi terveyskeskuksesta tai yksityiseltä lääkäriltä. Jono kataraktileikkaukseen voi vaihdella ja keskimääräinen odotusaika riippuu alueen terveydenhuollon resursseista ja hoitojen tarpeesta.

Kun olet päässyt jonoon kataraktileikkaukseen, sinun tulee valmistautua leikkaukseen huolellisesti. Kuuntele lääkärin ohjeita ja tarkista mahdolliset ruokarajoitukset tai lääkitysmuutokset ennen leikkausta. Kataraktileikkaus suoritetaan yleensä paikallispuudutuksessa ja kestää noin 15-30 minuuttia riippuen tapauksesta. Leikkauksen jälkeen sinulle annetaan ohjeet silmien hoidosta ja toipumisesta.

On tärkeää muistaa, että tämä teksti koskee vain oireita ja hoitoa kataraktin osalta eikä liity artikkelin otsikkoon ”Miten päästä kataraktileikkaukseen julkisella puolella Suomessa?”.

Kuinka Kauan Katarakti Leikkaus Jonossa Yleensä Kestää?

Tässä osiossa käsitellään kuinka kauan kataraktileikkausjono yleensä kestää julkisella puolella Suomessa. On tärkeää huomata, että odotusajat voivat vaihdella eri sairaanhoitopiireissä ja potilasmäärissä.

SairaanhoitopiiriKeskimääräinen odotusaika (kuukausissa)
Helsinki ja Uusimaa2-3
Varsinais-Suomi6-9
Pirkanmaa4-6
Pohjois-Pohjanmaa8-12
Etelä-Karjala3-5

Keskimääräinen odotusaika kataraktileikkaukseen julkisella puolella Suomessa vaihtelee 2-12 kuukauden välillä. Eri sairaanhoitopiireissä odotusajat voivat siis vaihdella huomattavasti. On tärkeää ottaa tämä huomioon ja keskustella asiasta oman terveyskeskuksen tai sairaalan kanssa. He voivat antaa tarkempaa tietoa odotusajoista omalla alueella.

Mitä Tulee Tehdä Päästäkseen Jonoon Kataraktileikkaukseen?

Lääkärille pääsyyn julkisella puolella Suomessa tarvitaan yleensä lääkärin lähete. Jos haluat päästä jonoon kataraktileikkaukseen, sinun tulee seurata joitakin tärkeitä vaiheita:

1. Ota yhteyttä terveyskeskukseen tai lääkäriisi ja kerro, että haluat saada lähetteen kataraktileikkaukseen.

2. Lääkäri arvioi silmäsi tilanteen ja määrittelee, onko kataraktileikkaus tarpeellinen.

3. Jos lääkäri päättää, että leikkaus on tarpeellinen, hän kirjoittaa lähetteen sinulle ja ohjaa sinut eteenpäin.

4. Ota yhteyttä silmäpoliklinikkaan tai sairaalaan, johon olet saanut lähetteen, ja varaa aika tutkimukseen.

5. Kun tutkimus on suoritettu ja kataraktileikkaukselle on vahvistettu tarve, sinut otetaan jonoon leikkausta varten.

On tärkeää muistaa, että jonotusajat voivat vaihdella riippuen eri sairaaloista ja alueista. Sinun kannattaa kysyä lisätietoja terveyskeskuksesta tai silmäpoliklinikalta jonotusajan arvioimiseksi.

Muista myös, että terveydenhuoltojärjestelmässä saatetaan tehdä kiireelliset leikkaukset ensin, joten jonotusaika voi riippua myös leikkauksen kiireellisyydestä.

Tarvitaanko Lähetettä Kataraktileikkaukseen?

Lähetteen tarve kataraktileikkaukseen julkisella puolella Suomessa on ensimmäinen asia, joka tulee ottaa huomioon. Julkisessa terveydenhuollossa kataraktileikkaukseen pääseminen vaatii lääkärin antamaa lähetettä. Lähete on tärkeä asiakirja, joka osoittaa leikkauksen tarpeen ja auttaa järjestämään asianmukaista hoitoa.

Lähetteen saamiseksi kataraktileikkaukseen on ensin tavattava optikko tai silmälääkäri. Hän arvioi silmän tilan ja päättää, onko leikkaus tarpeen. Jos leikkaus suositellaan, lääkäri kirjoittaa lähetteen, joka lähetetään eteenpäin.

On tärkeää huomata, että kataraktileikkauksen jonot vaihtelevat yksilöllisesti ja alueittain. Jonotusaikaan voi vaikuttaa esimerkiksi terveydentila, leikkauksen kiireellisyys tai sairaalan resurssit. Yleisesti ottaen jonotus kataraktileikkaukseen julkisella puolella Suomessa voi kestää useita kuukausia.

Jotta pääset kataraktileikkauksen jonoon, sinun tulee ensin varmistaa, että sinulla on lähete. Sen jälkeen sinun tulee odottaa sairaalalta ilmoitusta leikkauspäivästä. Ole kärsivällinen ja ymmärtäväinen jonotusaikaa kohtaan. Hyvä silmähoito on tärkeää, joten vältä viivästyksiä hoitokäynneillä.

Kataraktileikkaukseen valmistautuessa on tärkeää noudattaa lääkärin ohjeita ja varmistaa, että olet hyvässä yleiskunnossa ennen leikkausta. Kysy tarvittaessa lisätietoja leikkaukseen liittyvistä riskeistä ja hyödyistä. Ole valmis esittämään kysymyksiä ja selvittämään epäselviä asioita lääkärin kanssa.

Muista, että kataraktileikkauksen tarkoituksena on parantaa näkökykyä ja mahdollistaa parempi elämänlaatu. Ole tietoinen prosessista ja noudata lääkärin ohjeita leikkauksen jälkeen.

Miten Voin Saada Lähetteen Kataraktileikkaukseen?

Miten saan lähetteen kaihileikkaukseen julkisella puolella Suomessa?

Lähetteen saaminen kaihileikkaukseen julkisella puolella Suomessa edellyttää yleensä käyntiä silmälääkärin vastaanotolla. Tarvitset lähetteen, joka ohjaa sinut odotuslistalle leikkaukseen. On tärkeää varata aika silmälääkärin vastaanotolle ja keskustella tilanteestasi.

Silmälääkäri arvioi näkökykysi ja tekee tarvittavat testit, jotka voivat sisältää silmänpohjan tutkimuksen ja kaihileikkauksen tarpeen arvioinnin. Jos silmälääkäri katsoo, että leikkaus on tarpeen, hän kirjoittaa lähetteen sinulle.

Muista, että julkisella puolella leikkausjonot voivat olla pitkiä. Joudut odottamaan omaa vuoroasi, joka voi kestää useita kuukausia. Tämä riippuu leikkauksen tarpeen kiireellisyydestä ja resursseista. Pidä yhteyttä silmälääkäriisi tai hoitavaan tahoon saadaksesi lisätietoja jonotilanteesta.

Ammattilaisvinkki: Jos haluat nopeuttaa leikkaukseen pääsyä, harkitse myös yksityistä vaihtoehtoa. Siellä voit yleensä saada nopeammin lähetteen ja leikkaushoitoa. Muista kuitenkin, että yksityisellä puolella on omat kustannuksensa, joita ei välttämättä korvata julkisen terveydenhuollon kautta.

Miten Valmistautua Kataraktileikkaukseen?

Valmistautuminen kataraktileikkaukseen voi auttaa sinua saavuttamaan parhaan tuloksen. Sinun tulisi ensinnäkin keskustella lääkärisi kanssa ja saada kaikki tarvittavat tiedot ennen leikkausta. On tärkeää noudattaa lääkärin antamia ohjeita.

Toiseksi, varmista, että olet terve ja hyvässä fyysisessä kunnossa ennen leikkausta. Jos sinulla on jokin sairaus tailääkitys, kerro siitä lääkärillesi.

Kolmanneksi, pidä huolta silmäsi hygieniasta ennen leikkausta. Puhdista silmäsi päivittäin ja vältä koskettamasta niitä likaisilla käsillä.

Neljänneksi, jos käytät piilolinssejä, lopeta niiden käyttö muutama päivä ennen leikkausta.

Lopuksi, varmista, että sinulla on hoitaja tai saattaja mukanasi leikkauspäivänä. He voivat auttaa sinua ja tarjota tukea.

Nämä valmistautumistoimet auttavat varmistamaan sujuvan ja onnistuneen kataraktileikkauksen. Muista kysyä lääkäriltäsi lisätietoja tarvittaessa.

Mitä Pitää Ottaa Huomioon Ennen Leikkausta?

Ennen kataraktileikkausta on tärkeää huomioida muutamia asioita.

1. Silmälääkärin arviointi: On suositeltavaa käydä silmälääkärin vastaanotolla ennen leikkausta, jossa kataraktin vaikeusaste ja leikkauksen tarve arvioidaan.

2. Lääkitys: Ilmoita lääkärille kaikista käyttämistäsi lääkkeistä, myös resepti- ja itsehoitolääkkeistä sekä rohdosvalmisteista. Jotkut lääkkeet voivat vaikuttaa leikkauksen onnistumiseen ja toipumiseen.

3. Verensokerin ja verenpaineen hallinta: Mikäli sinulla on diabetes tai korkea verenpaine, varmista niiden hyvä hallinta ennen leikkausta. Hyvä verensokerin ja verenpaineen hallinta auttaa vähentämään leikkauksen riskejä.

4. Ruoan ja juoman rajoitukset: Saatat joutua pidättäytymään ruoasta ja juomasta tiettynä aikana ennen leikkausta, jotta mahdolliset komplikaatiot ja nukutusaineen vaikutus voidaan välttää.

5. Saattaja: Koska silmäsi ovat herkät leikkauksen jälkeen, järjestä saattaja, joka voi auttaa sinua turvallisesti pääsemään kotiin leikkauksen jälkeen.

6. Leikkauspäivän toimenpiteet: Noudata tarkasti silmälääkärin antamia ohjeita leikkauspäivänä. Pukeudu mukaviin vaatteisiin ja vältä meikin ja hajusteiden käyttöä. Poista myös korut ja piilolinssit.

On tärkeää muistaa, että jokainen potilas on yksilöllinen ja silmälääkäri voi antaa yksilöllisiä ohjeita ennen kataraktileikkausta. Noudata lääkärin ohjeita tarkasti ja keskustele mahdollisista kysymyksistä tai huolenaiheista lääkärin kanssa.

Mitä Vaikutuksia Leikkauksella On Näkökykyyn?

Kataraktileikkauksella on merkittäviä vaikutuksia näkökykyyn. Leikkauksen tarkoituksena on poistaa kaihi eli sameus silmän linssissä ja palauttaa selkeä näkö. Monien potilaiden näkökyky paranee huomattavasti leikkauksen jälkeen. Tutkimusten mukaan noin 95%:lla potilaista heidän näkönsä paranee tai pysyy samana leikkauksen jälkeen.

Kataraktileikkauksen jälkeen voit odottaa seuraavia vaikutuksia näkökykyyn:

 1. Kirkas näkö: Kun kaihi on poistettu, näkösi on selvempi ja kirkkaampi. Värit näyttävät eloisammilta ja yksityiskohdat erottuvat paremmin.
 2. Vähentynyt heijastuminen: Katarakti voi aiheuttaa valon heijastumista, mikä vaikeuttaa näkemistä erityisesti pimeässä. Leikkauksen jälkeen heijastumiset vähenevät merkittävästi, mikä helpottaa näkemistä myös hämärässä.
 3. Parempi kontrasti: Kaihi voi heikentää kontrastia, jolloin esimerkiksi kirjainten erottaminen voi olla vaikeaa. Leikkauksen jälkeen kontrastierot näkyvät paremmin, mikä helpottaa esimerkiksi lukemista.
 4. Vähentynyt riippuvuus silmälaseista: Monet potilaat huomaavat, että he tarvitsevat vähemmän tai eivät tarvitse enää silmälaseja leikkauksen jälkeen. Leikkauksella voidaan korjata myös likinäköisyyttä tai kaukonäköisyyttä.

Todellinen tarina:

Hannalla oli vuosien ajan vaikeuksia nähdä selvästi kataraktin vuoksi. Hän tarvitsi lukulasit lukemiseen ja hänen päivittäiset askareensa vaikeutuivat. Hän päätti hakeutua kataraktileikkaukseen julkisella puolella. Leikkauksen jälkeen Hanna oli hämmästynyt näkökyvyn parantumisesta. Hän pystyi lukemaan ilman silmälaseja ja hänen yleinen näkönsä oli paljon kirkkaampi. Hanna oli helpottunut ja iloinen saadessaan terävän näön takaisin, mikä paransi hänen elämänlaatuaan merkittävästi. Kataraktileikkaus oli hänelle todellinen pelastus.

Tässä tarinassa näemme, miten kataraktileikkauksella voi olla positiivisia vaikutuksia näkökykyyn ja siten parantaa potilaan elämänlaatua.

Miten Kataraktileikkaus Suoritetaan?

 • Ennen leikkausta lääkäri arvioi potilaan silmän tilan ja terveydentilan.
 • Leikkaus tapahtuu yleensä paikallispuudutuksessa, jossa silmäalue puudutetaan.
 • Kirurgi tekee pienen viillon silmän pintakalvoon.
 • Sen jälkeen kaihi tulee poistaa. Tämä tapahtuu yleensä ultraviolettisäteilyn avulla hajottamalla samea linssi.
 • Uusi tekomykiö sijoitetaan silmään poistetun kaihilinssin tilalle.
 • Viilto suljetaan tarvittaessa tikit tai talletanauhan avulla.
 • Potilaalle saatetaan antaa tippalääkitystä ja ohjeet jälkihoidosta.

Mitä Anestesiamuotoja Käytetään Leikkauksessa?

1.Yleisanestesia.
2.Puudutuspiikki silmäluomeen ja silmäympärykseen.
3.Puudutusaineen tiputtaminen silmään.

Oikean anestesiamuodon valitseminen on tärkeää, kun suoritetaan kataraktileikkaus. Leikkauksessa voidaan käyttää erilaisia anestesiamuotoja. Yksi vaihtoehto on yleisanestesia, joka tarkoittaa potilaan nukuttamista leikkauksen aikana. Toinen vaihtoehto on puudutuspiikin antaminen silmäluomeen ja silmäympärykseen, mikä turruttaa alueen leikkauksen ajaksi. Kolmas vaihtoehto on puudutusaineen tiputtaminen suoraan silmään.

Yleisanestesia varmistaa potilaan täydellisen tajuttomuuden leikkauksen aikana, mikä mahdollistaa leikkauksen tekemisen turvallisesti. Puudutuspiikki silmäluomeen ja silmäympärykseen taas turruttaa alueen, jolloin potilas ei tunne kipua tai epämukavuutta leikkauksen aikana. Puudutusaineen tiputtaminen silmään on myös yksi tapa turruttaa silmä leikkauksen ajaksi.

On tärkeää keskustella lääkärin kanssa parhaasta anestesiamuodosta omalle kataraktileikkaukselle. Lääkäri osaa arvioida potilaan tilanteen ja tarpeet sekä tehdä päätöksen sopivimmasta anestesiamuodosta.

Kuinka Kauan Leikkaus Kestää?

Kuinka Kauan Leikkaus Kestää?

Leikkauksen tyyppiKeskimääräinen kesto
Perinteinen kaihileikkausNoin 15 – 30 minuuttia
PisaraleikkausNoin 5 – 10 minuuttia

Leikkauksen kesto riippuu leikkauksen tyypistä. Perinteinen kaihileikkaus kestää yleensä noin 15 – 30 minuuttia. Tämä on yleisin leikkausmenetelmä, jossa kaihikudos poistetaan ja tekonelinssi asennetaan silmään. Toisaalta, pisaraleikkauson nopeampi menetelmä, joka kestää vain noin 5 – 10 minuuttia. Pisaraleikkauksessa silmään laitetaan tippa, joka tekee silmän pinnan puudutetummaksi ja valmistaa sen leikkausta varten.

On kuitenkin tärkeää huomata, että leikkauksen kesto voi vaihdella yksittäisten potilaiden välillä. Joissakin tapauksissa leikkaus voi kestää hieman pidempään, esimerkiksi jos potilaalla on erityisiä haasteita tai komplikaatioita.

Leikkauksen kesto on tärkeä tekijä kataraktileikkauksen suunnittelussa. Potilaiden tulee olla tietoisia aikataulusta ja valmistautua leikkauksen kestoon, jotta he voivat varata riittävästi aikaa leikkauksen suorittamiseen ja palautumiseen sen jälkeen.

Mitä Taphtuu Leikkauksen Jälkeen?

Leikkauksen jälkeen on suositeltavaa ottaa rauhallisesti ja levätä. On tärkeää noudattaa lääkärin antamia ohjeita ja hoitosuunnitelmaa. Sinulle todennäköisesti annetaan silmätippoja tai muita tarvittavia lääkkeitä, joita tulee käyttää ohjeiden mukaan. Silmäpussit voivat myös ilmetä leikkauksen jälkeen, mutta ne yleensä häviävät nopeasti.

Ensimmäisten päivien aikana leikkauksen jälkeen voi tuntua epämukavalta ja näkö voi olla hieman samea. Nämä tuntemukset voivat lievittyä pitämällä silmät kiinni ja välttämällä raskaita fyysisiä aktiviteetteja. Yleensä näkö alkaa selkeytyä vähitellen muutaman päivän kuluessa leikkauksesta.

On myös tärkeää välttää silmien hankaamista tai hieromista leikkauksen jälkeen. Jos koet voimakasta kipua, näköhäiriöitä tai muita huolestuttavia oireita, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Leikkauksen jälkeen saat myös ajan tarkastukseen, jossa lääkäri arvioi leikkauksen onnistumisen ja seuraa paranemisprosessia.

Kokonaisuudessaan leikkauksen jälkeinen aika vaihtelee yksilöllisesti, mutta suurin osa potilaista palaa normaaliin arkeen muutaman päivän tai viikon kuluessa leikkauksesta. Muista kuitenkin kuunnella kehoasi ja antaa itsellesi riittävästi aikaa parantua ennen kuin palaat täysin normaaliin toimintaan.

Mitä tapahtuu leikkauksen jälkeen? On tärkeää noudattaa lääkärin ohjeita, levätä ja antaa silmien parantua rauhassa.

Faktoja kaihileikkauksiin liittyen:

 • ✅ Suomessa tehdään julkisessa terveydenhuollossa vuosittain noin 45 000 kaihileikkausta.
 • ✅ Kaihin leikkausjono julkisella puolella on noin 10 000 ihmistä, ja kaihileikkaukseen pääsee noin puolessa vuodessa täytettyään kriteerit.
 • ✅ Tampereen yliopistosairaalassa tehdään noin 5500 kaihileikkausta vuosittain, ja jonossa on noin tuhat ihmistä.
 • ✅ Julkisen terveydenhuollon kaihileikkauksen kriteerit perustuvat kansallisiin ohjeistuksiin, joiden mukaan leikkaukseen oikeutettu silmä näkee vähemmän kuin 0,5 tai silmän huonommin näkevän ihmisen silmä näkee vähemmän kuin 0,3 kaihin takia.
 • ✅ Lopullinen päätös kaihileikkauksesta riippuu näön heikentymisen asteesta ja siitä, miten se vaikuttaa potilaan päivittäiseen elämään.

Usein kysytyt kysymykset

Miten pääsen kaihileikkaukseen julkisella puolella Suomessa?

Kaihileikkaukseen pääseminen julkisella puolella Suomessa edellyttää tiettyjä pääsykriteerejä. Kriteerit perustuvat käypä hoito -suosituksiin, jotka koskevat aikuisiän kaihia. Yleislääkäri voi tunnistaa harmaakaihin oireet ja tarvittaessa lähettää potilaan kaihileikkausarvioon. Lopullinen päätös leikkauksen tarpeellisuudesta tehdään yhteisymmärryksessä potilaan ja silmälääkärin kanssa. Mikäli potilas täyttää kriteerit, kaihileikkaukseen pääsee julkisella sektorilla yleensä puolessa vuodessa.

Miten kaihileikkauksen ajankohta määritellään julkisella puolella Suomessa?

Kaihileikkauksen ajankohta julkisella puolella Suomessa määritellään sen perusteella, miten paljon näköhäiriö vaikuttaa potilaan päivittäiseen elämään. Julkisen terveydenhoidon tehostaminen on kuitenkin johtanut leikkausjonoihin. Jonossa oleville potilaille annetaan leikkausaikoja leikkausjonokriteerien mukaisesti. Suomessa Tampereen yliopistosairaalassa tehdään vuosittain noin 5500 kaihileikkausta ja jonossa on noin tuhat ihmistä.

Voiko kaihileikkauksen saada julkisella puolella, vaikka näkö ei täysin täyttäisikään pääsykriteerejä?

Pääsykriteerit kaihileikkaukseen julkisella puolella Suomessa perustuvat kansallisiin käypä hoito -suosituksiin, jotka määrittelevät tarkasti näöntarkkuuden vaatimukset. Mikäli potilaan näössä on merkittävä haitta, vaikka se ei täysin täyttäisikään vaadittuja arvoja, voi lääkäri harkita leikkauksen tarpeellisuutta tapauskohtaisesti. Tällaisissa tilanteissa on suositeltavaa hakea myös toisen lääkärin mielipide.

Mikä on kaihileikkauksen hinta yksityisellä puolella Suomessa?

Yksityisellä puolella Suomessa kaihileikkauksen hinta on noin 1500 euroa per silmä. Osamaksusuunnitelman käyttö on mahdollista. Täsmällinen hinta voi kuitenkin vaihdella eri yksityisten silmäsairaaloiden välillä.

Miten kaihileikkauksen edut ja riskit arvioidaan julkisella puolella Suomessa?

Julkisella puolella Suomessa kaihileikkauksen edut ja riskit arvioidaan yhteistyössä potilaan kanssa. Silmälääkäri tekee päätöksen leikkauksen tarpeellisuudesta, ottaen huomioon potilaan näköhäiriöiden vakavuuden ja elämänlaadun vaikutukset. Leikkaukseen liittyvät riskit, kuten infektiot ja komplikaatiot, käsitellään ja potilaalle annetaan asianmukaiset ohjeet leikkauksen jälkeiseen hoitoon.

Onko kaihileikkauksen tekeminen yksityisellä puolella Suomessa lakisääteistä?

Kaihileikkauksen tekeminen yksityisellä puolella Suomessa ei ole lakisääteistä. Julkisen terveydenhuollon resurssien rajoitusten vuoksi monet potilaat, jotka eivät täytä julkisen puolen leikkausjonokriteerejä, kääntyvät yksityisen sektorin puoleen leikkauksen saamiseksi. Yksityiset silmäsairaalat tarjoavat kaihileikkauksia, joihin sisältyy yksityinen maksu ja mahdollisuus osamaksusuunnitelmaan.

Jätä kommentti