Kuinka nopeasti lihas kasvaa?

Lihasten kasvu, joka tunnetaan myös nimellä lihasten hypertrofia, on monimutkainen prosessi, joka liittyy useiden tekijöiden, kuten geneettisen taustan, harjoittelun laadun ja ravitsemuksen, yhteispeliin.

Aloittaessani tutkia tätä ilmiötä, huomasin sen olevan paljon muutakin kuin pelkän raudan nostamista. Lihasten kasvatus on tavoitteellista toimintaa, jonka ydin on lihassolujen proteiinisynteesin lisääminen ja hajoamisen estäminen. Kaksi lihaskuitutyyppiä – nopeasti supistuvat kuidut (tyyppi II) ja hitaasti supistuvat kuidut (tyyppi I) – vastaavat eri tavoilla harjoittelun vaikutuksiin, mikä vaikuttaa lihasten kasvunopeuteen.

Artikkelini tarkoitus on tarjota kattava näkemys kysymykseen ”kuinka nopeasti lihas kasvaa” sekä ohjata lukijaa ymmärtämään lihaskasvun mekanismeja, kuten voimaharjoittelua ja lihasten kasvatuksen optimointia. Tarkastelen, miten genetiikka vaikuttaa lihaksen kasvuun, eroavatko naisten saavutukset lihasten kasvatuksessa miesten saavutuksista ja mitä haasteita lihasmassan lisäämisessä voi kohdata.

Lisäksi käydään läpi harjoitteluohjelman ja ravitsemuksen suunnittelun merkitys tavoitteiden saavuttamisessa. Lähdemme pikaisesti matkaan kohti vankempaa tietämystä lihaksen kasvatusprosessista ja siitä, miten eri tekijät vaikuttavat tähän monitahoiseen fysiologiseen ilmiöön.

Lihaskasvun nopeus: Mitä odottaa?

Lihaskasvun nopeus vaihtelee yksilöllisesti ja riippuu harjoittelun vaiheesta. Aloittaessani säännöllisen harjoittelun, joka tapahtui 2-4 kertaa viikossa, havaitsin lihasmassan kasvavan noin 150 grammaa viikossa ja puoli kiloa kuukaudessa. Tämä kasvuvauhti on tyypillistä etenkin ensimmäisten kuukausien aikana.

 • Ensimmäisen puolen vuoden aikana voimaharjoittelun aloittamisesta lihasmassaa voi kertyä jopa puoli kiloa kuukaudessa. Tämän jälkeen kasvuvauhti yleensä hidastuu, kun lihasmassa ja kunto ovat kasvaneet.
 • Alkuvaiheessa lihaskasvu voi olla noin 50g per treenikerta, mutta kasvunopeus riippuu monista tekijöistä, kuten yksilöstä, harjoittelusta, ravinnosta ja treenattavista lihasryhmistä.

Optimaalisen lihaskasvun saavuttamiseksi suosittelen noudattamaan seuraavia ohjeita:

 1. Riittävä proteiinin saanti: 1.2-1.8 grammaa proteiinia kilogrammaa kohti päivässä.
 2. Progressiivinen vastusharjoittelu: 6-12 toistoa sarjassa edistää lihasten kasvua.
 3. Harjoitteluun tulisi sisältyä myös lepo ja palautuminen, sillä ne ovat välttämättömiä lihasten kasvulle.
 4. Kalorien saannin tulisi ylittää kulutuksen noin 200-500 kalorilla päivässä, jotta lihasmassa kasvaa minimoiden samalla rasvan kertymistä.

Lihaskasvu on hidas prosessi, joka vaatii johdonmukaisuutta ja kärsivällisyyttä. Monet tekijät, kuten genetiikka, hormonit ja ravitsemus, vaikuttavat kasvunopeuteen. Tärkeää on muistaa, että lihasten kasvatus on pitkäjänteistä työtä, ja sen eteneminen voi vaihdella suuresti yksilöllisten erojen vuoksi.

Geenien vaikutus lihaskasvuun

Genetiikka on merkittävä tekijä lihasten kasvussa. Jotkut ihmiset omaavat geneettisiä variaatioita, jotka mahdollistavat suuremman lihasten kasvun. Tämä tarkoittaa, että kahden henkilön harjoitellessa samalla tavalla ja noudattaessa samaa ruokavaliota, toisen lihakset saattavat kasvaa nopeammin ja suuremmiksi genetiikan ansiosta.

 • Hormonit ja lihaskasvu: Hormonit, kuten testosteroni ja kasvuhormoni, ovat ratkaisevassa asemassa lihasten kasvussa. Geenit vaikuttavat näiden hormonien tasoihin ja herkkyyteen kehossamme, mikä voi edistää tai hidastaa lihasten kasvua.
 • Ravitsemus ja lepo: Oikeanlainen ravitsemus ja lepo ovat välttämättömiä lihasten kasvulle. Genetiikka voi vaikuttaa siihen, kuinka hyvin kehomme reagoi erilaisiin ravitsemus- ja lepostrategioihin.
 • Harjoittelun, ravinnon ja palautumisen optimointi: Vaikka genetiikka asettaa teoreettisia rajoja maksimaaliselle lihasten kasvupotentiaalille, oikeanlainen harjoittelu, ravinto ja palautuminen voivat auttaa maksimoimaan yksilön geneettisen potentiaalin.

Lihaskasvu on yksilöllistä, ja eri ihmisillä on erilaiset geeniperimät, jotka vaikuttavat lihasten kasvunopeuteen. Toiset voivat luonnostaan kasvattaa lihaksia nopeammin kuin toiset. On tärkeää ymmärtää, että vaikka emme voi muuttaa geenejämme, voimme silti vaikuttaa lihasten kasvuun harjoittelun, ravinnon ja levon kautta.

Kun puhutaan lihasten kasvatuksesta, on hyvä muistaa, että vaikka ”kuinka nopeasti lihas kasvaa” voi olla osittain geneettisesti määräytynyt, voimme silti tehdä paljon sen eteen, että saavutamme oman kehomme täyden potentiaalin. Lihasten kasvu ei ole vain voimaharjoittelun tulosta, vaan se vaatii kokonaisvaltaista huomiota lihasten kasvatukseen liittyvissä elämäntavoissamme.

Naiset ja lihaskasvu

Naisten kyky lihasten kasvatukseen on usein aliarvioitu, mutta fysiologiset ja hormonaaliset erot miesten ja naisten välillä tuovat esiin tärkeitä seikkoja, jotka vaikuttavat harjoittelun suunnitteluun ja toteutukseen:

 • Intensiteetti ja kesto: Naiset kykenevät treenaamaan korkeammalla intensiteetillä ja pidempään verrattuna miehiin, mikä antaa mahdollisuuden tiheämpään ja monipuolisempaan lihastreeniin. Tämä voi olla hyödyksi erityisesti kestävyyttä vaativissa lajeissa tai treenimuodoissa.
 • Lihaskuitujen tyypit: Naisilla on suurempi osuus tyyppi I lihaskuituja, jotka ovat kestävyyteen suuntautuneita, kun taas miehillä on enemmän tyyppi II lihaskuituja, jotka ovat voimantuottoon erikoistuneita. Tämä ero voi vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti lihas kasvaa ja millainen treenimuoto on kullekin sukupuolelle optimaalinen.

Käytännön vinkkejä naisten lihastreeniin:

 1. Vähemmän lepoa sarjojen välillä: Naiset toipuvat sarjojen välillä nopeammin, mikä mahdollistaa tiiviimmän treenin ja useammin toistuvan lihasryhmäkohtaisen harjoittelun.
 2. Glukoosin hyödyntäminen: Naisten lihakset käyttävät glukoosia tehokkaammin korkean toistomäärän ja matalan kuorman harjoituksissa, kun taas miesten lihakset hyödyntävät glukoosia paremmin matalan toistomäärän ja korkean kuorman harjoituksissa.
 3. Estrogeenin vaikutus: Estrogeeni tehostaa glukoosin muuttumista ATP:ksi mitokondrioissa, joka on tärkeää energiantuotannossa harjoituksen aikana. Tämä tarkoittaa, että naiset ovat tehokkaampia käyttämään glukoosia energiana treenin aikana.

Naiset voivat hyötyä suuremmasta harjoittelumäärästä johtuen erilaisista palautumistarpeista ja lihasmassan sekä absoluuttisten kuormien eroista. Tästä syystä on tärkeää muokata harjoitusohjelmaa vastaamaan yksilöllisiä tarpeita, vahvuuksia ja heikkouksia, eikä kopioida suoraan miesten treeniohjelmia. Lisäksi naisten ei tulisi pelätä voimaharjoittelua liiallisen lihasmassan kasvun pelossa, sillä oikein suunniteltu voimaharjoittelu parantaa kehonkoostumusta, lisää aineenvaihduntaa ja edistää terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Lihasten kasvatus naisten kohdalla on siis yhtä lailla mahdollista ja hyödyllistä kuin miehilläkin. On tärkeää muistaa, että lihaksen kasvatus on yksilöllistä, ja naisten kohdalla lihaskasvun nopeuteen vaikuttavat erilaiset tekijät kuin miehillä. Harjoittelun suunnittelussa kannattaa siis ottaa huomioon kehon omat vahvuudet ja erityispiirteet, jotta voimaharjoittelu tuottaa parhaat mahdolliset tulokset.

Lihasmassan kasvattaminen ja sen haasteet

Lihasmassan kasvattaminen on prosessi, joka vaatii aikaa, hyvää genetiikkaa ja hyvin suunniteltua harjoittelu- ja ravinto-ohjelmaa. Ympäristötekijöillä, kuten elämäntavoilla ja harjoittelulla, on myös tärkeä rooli lihaskasvussa, vaikka genetiikka asettaakin teoreettisia rajoja. Tässä on joitain keskeisiä asioita, joita minä pidän mielessäni lihasmassaa kasvattaessani:

 • Mekaaninen kuormitus: Lihasten kasvuun tarvitaan mekaanista kuormaa, joka saavutetaan vastusharjoittelulla tai muilla fyysisen harjoittelun muodoilla. Kuormituksen on oltava progressiivista, eli intensiteettiä tai määrää on lisättävä asteittain.
 • Ravitsemus: Proteiinien saanti on välttämätöntä lihaskasvulle, ja päivittäisen energiansaannin on oltava riittävää. Minä keskityn erityisesti proteiinipitoisten ruokien nauttimiseen ja huolehdin, että energiansaanti ylittää kulutuksen.
 • Lepo ja palautuminen: Lihakset kasvavat levon aikana, ei itse harjoituksen aikana. Tämän vuoksi varmistan, että annan itselleni tarpeeksi lepoa ja palautumisaikaa.

Lisäksi on tärkeää muistaa, että lihasmuisti on ilmiö, jossa aikaisemmin rakennettu lihasmassa voidaan palauttaa helpommin kuin rakentaa se ensimmäistä kertaa, kiitos lihassolujen ylimääräisten ydinten pysyvyyden. Tästä syystä, jos olen pitänyt taukoa harjoittelusta, tiedän että pystyn palauttamaan lihasmassani aiemmin saavutettuun tasoon nopeammin.

Harjoittelun ja ravinnon johdonmukaisuus on avain pitkäaikaiseen lihaskasvuun. Kotiharjoittelut voivat olla tehokkaita lihasrakennuksessa, mutta ne vaativat systemaattisen lähestymistavan, kurinalaisuutta ja oikeat työkalut tietyille lihasryhmille. Kuntosaliympäristö ja laajempi harjoitusvalikoima voivat olla hyödyksi edistyneille painonnostajille, jotka pyrkivät saavuttamaan korkeimman mahdollisen lihaskasvupotentiaalinsa.

Epäjohdonmukaisuus harjoittelussa, riittämätön palautumisaika ja huono unenlaatu voivat estää lihaskasvua. Oikea harjoitustekniikka ja koordinaatio paranevat ajan myötä, mikä edistää entisestään lihasmassan kasvua. Siksi keskityn aina siihen, että suoritan liikkeet oikein ja kehitän koordinaatiotaitojani.

Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

Tässä artikkelissa olemme käsitelleet lukuisia tekijöitä, jotka vaikuttavat lihasten kasvunopeuteen, mukaan lukien genetiikka, harjoittelun laatu ja ravitsemus. Olemme oppineet, että vaikka genetiikka asettaa rajoja, johdonmukainen ja tavoitteellinen harjoittelu sekä optimaalinen ravinto voivat auttaa meitä saavuttamaan omat yksilölliset tavoitteemme. Kun yhdistämme tietoisuuden kehomme ainutlaatuisuudesta ja huolellisesti suunnitellun harjoitusohjelman, voimme saavuttaa oman potentiaalimme lihasmassan kasvattamisessa.

Kokonaisvaltainen sitoutuminen harjoitteluun, ravitsemukseen ja lepoon tarjoaa pohjan sille, että rakennettu lihasmassa pysyy ja kasvaa. Näin ollen, seuraavaksi askeleeksi kasvuprosessimme tueksi voimme kääntyä valmennuspalveluiden puoleen. Tavoitteelliselle treenaajalle valmennuspalvelut tarjoavat räätälöityjä ohjelmia, jotka ottavat huomioon paitsi harjoittelun, myös ravinnon ja palautumisen merkityksen. Kehitys lihasten kasvattamisessa on mahdollista, kun annamme tarvittavaa tukea kehollemme ja mielemme.


Usein kysytyt kysymyksen

Kuinka kauan lihaksen kasvattaminen kestää?

Lihaksen kasvattaminen voi kestää eri ihmisillä eri ajan. Yleensä aloittelijat, jotka aloittavat säännöllisen kuntosaliharjoittelun, voivat odottaa lihasten kasvavan noin puoli kiloa kuukaudessa ensimmäisen puolen vuoden aikana. On kuitenkin huomattava, että samaan aikaan rasvan polttaminen ja lihasten kasvattaminen ei ole mahdollista.

Miten voi kasvattaa lihaksia mahdollisimman nopeasti?

Jos tavoitteena on lihasten nopea kasvatus, tutkimusten mukaan yksi raskas painoharjoituskerta viikossa voi olla riittävä. Voimaa taas voi kasvattaa tehokkaammin käymällä kuntosalilla useita kertoja viikossa, jopa viidesti.

Mikä on suositeltava sarjojen määrä lihasta kohden viikossa?

Lihasryhmää kohden suositeltava sarjamäärä viikossa on 10-20 sarjaa. Aloittelijoille voi riittää 6-12 sarjaa. On tärkeää muistaa, että jotkin lihakset saavat myös epäsuoraa rasitusta muiden lihasryhmien harjoittelun yhteydessä.

Voiko kehon rasvan muuttaa lihaksiksi?

Rasvan muuttaminen lihaksiksi ei ole mahdollista, sillä rasva ja lihas ovat kaksi täysin eri kudostyyppiä. Arkikielessä käytetty ilmaisu ”rasvan muuttaminen lihaksiksi” ei siis vastaa todellisuutta. Rasva jakautuu tasaisesti kehoon, kun taas lihaskudos on yhtenäinen rakenne.

Jätä kommentti