Missä eutanasia on sallittu?

Aktiivinen eutanasia, jota kutsutaan myös armokuolemaksi tai kuolinavuksi, tarkoittaa tietoisesti toteutettua toimenpidettä, jolla lopetetaan vakavasti sairastavan ihmisen elämä tämän omasta pyynnöstä.

Aktiivisen eutanasian laillinen asema eri maissa

Aktiivisen eutanasian laillinen asema vaihtelee maittain. Tällä hetkellä vain muutamissa maissa on laillistettu aktiivinen eutanasia. Näitä maita ovat Belgia, Hollanti, Luxemburg, Kolumbia ja Victorian osavaltio Australiassa.

Hollanti

Hollanti oli ensimmäinen maa maailmassa, joka laillisti aktiivisen eutanasian vuonna 2002. Hollannissa eutanasian myöntämisen ehtoihin kuuluu, että potilaan kärsimys on sietämätöntä ja hän on parantumattomasti sairas. Lisäksi potilaan on pyydettävä eutanasiaa tarkasti harkiten ja hänelle on kerrottava riittävästi hänen tilastaan. Kaksi lääkäriä on osallistuttava päätöksentekoon.

Belgia

Belgiassa aktiivinen eutanasia on myös laillista. Belgia ei ole asettanut eutanasialle alaikärajaa, ja alaikäinen voi saada eutanasian vanhempien suostumuksella, jos hän on parantumattoman sairauden loppuvaiheessa.

Luxemburg

Luxemburgissa aktiivinen eutanasia on sallittu vakavasta ja parantumattomasta sairaudesta kärsiville. Eutanasian edellytyksenä on kahden lääkärin ja asiantuntijaryhmän hyväksyntä.

Kolumbia

Kolumbia sallii aktiivisen eutanasian, mutta sen myöntämiseksi potilaan tulee saada tietoa kaikista mahdollisista hoitovaihtoehdoista. Tämän jälkeen lääkäri voi hakea luvan eutanasiaan erityiseltä raadilta, johon kuuluu muun muassa potilaan sairauteen erikoistunut lääkäri ja asianajaja.

Victoria, Australia

Myös Victorian osavaltio Australiassa sallii aktiivisen eutanasian. Kuitenkin myös täällä eutanasian myöntämisen ehdot ovat tiukat ja vaativat useamman lääkärin arvioinnin.

Muut maat

Aktiivisen eutanasian sijasta joissain maissa, kuten Saksassa, Sveitsissä ja Kanadassa, on sallittu lääkärin avustama itsemurha. Tämä tarkoittaa, että potilas voi pyynnöstään saada lääkäriltä lääkkeet, joilla hän voi itse päättää elämänsä.

Aktiivisen eutanasian laillinen asema Suomessa

Suomessa aktiivinen eutanasia on kielletty, ja se on rikosoikeudellisesti arvioituna tahallinen henkirikos – joko surma tai tappo. Passiivinen eutanasia sen sijaan ei ole kiellettyä, vaan terminaalivaiheessa olevan potilaan kuolemaa voidaan laillisin keinoin pyrkiä jouduttamaan.

Mitä aktiivinen eutanasia tarkoittaa?

Aktiivinen eutanasia on tilanne, jossa henkilö tietoisesti päättää toisen ihmisen elämän tämän omasta pyynnöstä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi antamalla potilaalle tappava annos lääkettä. Aktiivinen eutanasia eroaa passiivisesta eutanasiasta, jossa hoitotoimenpiteitä jätetään tekemättä tai keskeytetään, jolloin potilas kuolee omaan sairauteensa.

Lääkärien näkemykset aktiivisesta eutanasiasta

Lääkärikunnan mielipiteet aktiivisen eutanasian laillistamisesta jakautuvat. Vuoden 2020 kyselytutkimuksen mukaan työikäisistä lääkäreistä 48 prosenttia kannatti ja 47 prosenttia vastusti eutanasian laillistamista. Lääkäriavusteiseen itsemurhaan suhtauduttiin myös jakautuneesti.

Lopuksi

Aktiivisen eutanasian laillistaminen on monimutkainen ja arkaluonteinen aihe, joka herättää paljon keskustelua eettisistä ja oikeudellisista näkökulmista. Vaikka vain muutamissa maissa aktiivinen eutanasia on laillista, on selvää, että aiheeseen liittyvä keskustelu jatkuu ympäri maailmaa.

Jätä kommentti