Mitä rahastosijoittaminen tarkoittaa?

Rahastosijoittaminen on strategia, jossa sijoitetaan rahasto-osuuksiin, jotka koostuvat erilaisista arvopapereista, kuten osakkeista ja joukkovelkakirjoista. Se on suosittu sijoitusmuoto, joka tarjoaa pääsyn monipuoliseen sijoituskoriin jo pienelläkin alkupääomalla. Rahastosijoittamisessa hyödynnetään rahastojen tarjoamaa hajautushyötyä, joka pienentää yksittäisen osakkeen riskiä.

Rahastosijoittamisen avulla sijoittajat voivat osallistua useiden eri yritysten toimintaan ja hyödyntää laajempaa markkinoiden nousua tai laskua. Rahastosijoittaminen on myös helppo tapa aloittaa sijoittaminen, koska se ei vaadi samalla tavalla perehtymistä sijoituskohteisiin kuin suora osakesijoittaminen. Rahastot ovat myös hyvä vaihtoehto niille sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa monipuolisesti eri omaisuusluokkiin tai eri maantieteellisille alueille.

eToro mainos

Mitä rahastosäästäminen tarkoittaa?

Rahastosäästäminen tarkoittaa sijoittamista rahastoihin säännöllisesti ja pitkäjänteisesti. Tällöin säästösumma sijoitetaan valittuihin rahastoihin esimerkiksi kuukausittain. Ajallisen hajautuksen avulla sijoittaja voi hyödyntää markkinoiden ajallista volatiliteettia ja vähentää merkittävästi sijoittamisen riskiä.

Rahastosäästäminen on suosittu tapa aloittaa sijoittaminen, koska se ei vaadi suurta alkupääomaa ja on helppo toteuttaa. Monet rahastoyhtiöt ja pankit tarjoavat kuukausisäästösopimuksia, joissa pienikin säästösumma sijoitetaan automaattisesti valittuihin rahastoihin.

Miten rahastosijoittaminen toimii?

Rahastosijoittaminen alkaa rahaston valitsemisella. On olemassa monenlaisia rahastoja, jotka sijoittavat eri omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, kiinteistöihin tai jopa kultaan. Rahastot voivat myös olla aktiivisesti hoidettuja, jolloin rahastonhoitaja tekee sijoituspäätökset, tai passiivisia, kuten indeksirahastot, jotka seuraavat tiettyä markkina-indeksiä.

Kun olet valinnut rahaston, voit merkitä eli ostaa rahasto-osuuksia. Rahasto-osuuden hinta määräytyy rahaston kokonaisarvon perusteella ja se päivittyy yleensä jokaisena pankkipäivänä. Rahasto-osuudet voivat olla kasvuosuuksia, jolloin tuotto jää rahastoon kasvamaan, tai tuotto-osuuksia, jolloin tuotto jaetaan sijoittajille.

Rahastoihin sijoittaminen on yleensä maksullista. Sijoittaja maksaa tyypillisesti merkintä- ja lunastuspalkkiot sekä juoksevat kulut, jotka kattavat rahaston hallinnoinnin ja sijoitustoiminnan kulut. Kulut vähennetään rahaston arvosta ennen rahasto-osuuden arvon määrittämistä.

Miksi rahastosijoittaminen kannattaa?

Rahastosijoittaminen on suosittu sijoitusmuoto useista syistä. Se on helppo ja vaivaton tapa sijoittaa, ja se tarjoaa pääsyn monipuoliseen sijoituskoriin jo pienelläkin alkupääomalla. Rahastosijoittaminen tarjoaa myös hajautushyödyn, joka pienentää yksittäisen osakkeen riskiä.

Hajautushyöty

Yksi rahastosijoittamisen suurimmista eduista on hajautushyöty. Kun sijoitat rahastoon, sijoituksesi hajautetaan automaattisesti useisiin eri kohteisiin. Tämä vähentää riskiä merkittävästi, koska yksittäisen sijoituskohteen huono kehitys ei vaikuta merkittävästi koko sijoituksen tuottoon.

Helppous

Rahastosijoittaminen on helppo tapa aloittaa sijoittaminen. Sinun ei tarvitse seurata markkinoita aktiivisesti tai tehdä sijoituspäätöksiä itse. Sen sijaan rahastonhoitaja hoitaa sijoitukset puolestasi.

Pienet aloituskustannukset

Rahastosijoittaminen ei vaadi suurta alkupääomaa. Voit aloittaa sijoittamisen jo pienen summan, esimerkiksi 10 euron, kuukausittaisella säästämisellä.

Laajat sijoitusmahdollisuudet

Rahastot tarjoavat laajat sijoitusmahdollisuudet. Voit sijoittaa esimerkiksi osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, kiinteistöihin tai jopa kultaan. Rahastot voivat myös sijoittaa eri maantieteellisille alueille tai eri toimialoille, jolloin saat mahdollisuuden hyödyntää eri markkinoiden tuottoja.

Ammattimainen sijoitustoiminta

Rahastojen sijoitustoiminnasta vastaavat salkunhoitajat ovat ammattilaisia, jotka seuraavat markkinoita ja tekevät sijoituspäätökset puolestasi. Heillä on laaja tietotaito ja kokemus sijoittamisesta, joten voit luottaa heidän osaamiseensa.

Rahastosijoittamisen riskit

Vaikka rahastosijoittaminen tarjoaa monia etuja, siihen liittyy myös riskejä. Yksi merkittävä riski on markkinariski, joka tarkoittaa sitä, että rahaston arvo voi laskea markkinoiden laskun seurauksena. Tämä riski on olemassa kaikissa sijoituksissa, mutta rahastosijoittamisessa se on erityisen korostunut, koska rahastot sijoittavat usein laajasti eri markkinoille.

Toinen riski on korkoriski, joka liittyy erityisesti korkorahastoihin. Korkoriski tarkoittaa sitä, että rahaston arvo voi laskea, jos markkinakorot nousevat. Toisaalta, jos markkinakorot laskevat, rahaston arvo voi nousta.

Rahastosijoittamiseen liittyy myös inflaatioriski. Inflaation nousu voi heikentää rahaston tuottoa reaalitermeissä eli kun otetaan huomioon rahan ostovoiman muutos.

Lisäksi rahastosijoittamiseen liittyy valuuttariski, jos rahasto sijoittaa ulkomaisiin arvopapereihin. Valuuttariski tarkoittaa sitä, että rahaston arvo voi laskea, jos sijoituskohteiden valuuttojen arvot laskevat suhteessa euroon.

Miten valita rahasto?

Rahaston valintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten oma riskinottohalukkuutesi, sijoitusaikasi ja sijoitustavoitteesi. On tärkeää ymmärtää, että korkean tuotto-odotuksen rahastot sisältävät yleensä myös korkeamman riskin.

Riskiprofiili

Riskiprofiili tarkoittaa sitä, kuinka suuren riskin olet valmis ottamaan sijoituksissasi. Mitä suurempi riski, sitä suurempi on myös potentiaalinen tuotto – mutta myös potentiaalinen tappio. Matalan riskin rahastot, kuten korkorahastot, tarjoavat yleensä matalamman tuoton, mutta niiden arvo ei yleensä heilahda yhtä paljon kuin korkean riskin rahastojen, kuten osakerahastojen.

Sijoitusaika

Sijoitusajan pituus on yksi tärkeimmistä tekijöistä rahastoa valittaessa. Mitä pidempi sijoitusaika, sitä suuremman riskin voi yleensä ottaa. Jos aiot sijoittaa rahastoon vain lyhyeksi aikaa, kannattaa valita matalan riskin rahasto. Jos aiot sijoittaa rahastoon pitkäksi aikaa, voit valita korkeamman riskin rahaston, koska sinulla on enemmän aikaa toipua mahdollisista markkinoiden laskuista.

Sijoitustavoite

Sijoitustavoitteesi määrittää, millaista tuottoa haet rahastosijoitukseltasi. Jos tavoitteesi on saada säännöllistä tuottoa, kuten korkoa tai osinkoa, kannattaa valita tuotto-osuussarja. Jos tavoitteesi on kasvattaa pääomaasi pitkällä aikavälillä, kannattaa valita kasvuosuussarja.

Rahaston kulut

Rahaston kulut voivat merkittävästi vaikuttaa sijoituksen tuottoon, erityisesti pitkällä aikavälillä. Rahaston kulut koostuvat tyypillisesti merkintä- ja lunastuspalkkioista sekä hallinnointipalkkiosta. Merkintä- ja lunastuspalkkiot maksetaan, kun ostat tai myyt rahasto-osuuksia. Hallinnointipalkkio on vuosittainen kulu, joka peritään rahaston varoista. On tärkeää vertailla eri rahastojen kuluja ja valita sellainen rahasto, jonka kulut ovat kohtuulliset suhteessa sen tuotto-odotukseen.

Miten aloittaa rahastosäästäminen?

Rahastosäästämisen aloittaminen on helppoa. Voit tehdä sen seuraavasti:

  1. Määritä säästötavoitteesi: Kuinka paljon haluat säästää, mihin tarkoitukseen ja kuinka pitkällä aikavälillä?
  2. Valitse rahasto: Valitse rahasto, joka sopii säästötavoitteeseesi, riskinottohalukkuuteesi ja sijoitusaikaasi. Tee tarvittaessa rahastovalinta apuna käyttäen esimerkiksi rahastovertailua.
  3. Aseta kuukausittainen säästösumma: Päätä, kuinka paljon haluat säästää rahastoon kuukausittain. Voit aloittaa vaikka pienellä summalla ja nostaa sitä ajan myötä.
  4. Tee säästösopimus: Tee säästösopimus valitsemasi rahastoyhtiön tai pankin kanssa. Useimmat rahastoyhtiöt ja pankit tarjoavat mahdollisuuden tehdä säästösopimuksen verkkopankissa.
  5. Aloita säästäminen: Kun säästösopimus on tehty, rahastoyhtiö tai pankki veloittaa säästösumman tililtäsi sovittuina ajankohtina ja ostaa sillä rahasto-osuuksia.

Yhteenveto

Rahastosijoittaminen on suosittu sijoitusmuoto, joka tarjoaa helpon ja vaivattoman tavan sijoittaa. Se tarjoaa hajautushyödyn, matalat aloituskustannukset, laajat sijoitusmahdollisuudet ja ammattimaisen sijoitustoiminnan. Rahastosijoittamiseen liittyy kuitenkin myös riskejä, kuten markkinariski, korkoriski, inflaatioriski ja valuuttariski. Rahaston valintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten oma riskiprofiili, sijoitusaika, sijoitustavoite ja rahaston kulut.

Rahastosäästäminen on helppo tapa aloittaa säästäminen ja sijoittaminen. Voit aloittaa rahastosäästämisen määrittämällä säästötavoitteesi, valitsemalla rahaston, asettamalla kuukausittaisen säästösumman ja tekemällä säästösopimuksen. Muista, että rahastosijoittaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja sijoitusaika on suositeltavasti vähintään viisi vuotta.

Rahastosijoittaminen tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa varallisuutta pitkällä aikavälillä ja se on hyvä tapa aloittaa sijoittaminen. Kuitenkin, kuten kaikkiin sijoitusmuotoihin, rahastosijoittamiseenkin liittyy riskejä ja on tärkeää ymmärtää ne ennen sijoituspäätöksen tekemistä.


Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yleiseksi tiedoksi eikä se ole sijoitusneuvontaa. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä on suositeltavaa ottaa yhteyttä talousneuvojaan tai pankkiinsa.

Jätä kommentti