Pitääkö alle 5000 euron lahja ilmoittaa?

Suomessa lahjanantaja voi lahjoittaa rahaa tai muuta omaisuutta toiselle henkilölle jopa 4 999 euroa kolmen vuoden välein ilman, että lahjasaajan tarvitsee maksaa lahjaveron. Tämä tarkoittaa, että voit vastaanottaa samalta henkilöltä yhteensä alle 5 000 euron arvosta lahjoja kolmen vuoden aikana verovapaasti.

Lahjavero ja sen määräytyminen

Lahjavero on vero, joka tulee maksettavaksi silloin, kun henkilö saa lahjan, jonka arvo ylittää tietyn raja-arvon. Suomessa raja on asetettu 5 000 euroon, ja tämän summan ylittävistä lahjoista on maksettava lahjaveroa. Lahjavero määräytyy lahjan arvon, lahjanantajan ja lahjansaajan sukulaisuussuhteen sekä lahjan luonteen perusteella.

Lahjaveron laskeminen

Lahjaveron määrä lasketaan lahjan arvosta käyttäen lahjaverolaskuria, joka ottaa huomioon lahjansaajan ja lahjanantajan sukulaisuussuhteen sekä lahjan arvon. Lahjaveroasteikko jaetaan kahteen veroluokkaan, joista ensimmäiseen kuuluvat lähisukulaiset kuten lapset, lapsenlapset, vanhemmat, isovanhemmat ja aviopuolisot. Toiseen veroluokkaan kuuluvat kaikki muut, kuten sisarukset ja heidän jälkeläisensä sekä lahjanantajan vanhempien sisarukset.

Lahjaverosta vapautetut lahjat

Erityistilanteissa tietyt lahjat voivat olla myös lahjaverosta vapaita. Esimerkiksi koulutusta, kasvatusta tai elatusta varten annettu lahja on veroton, jos lahjaa ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi vanhempi voi maksaa lapsensa opiskeluun liittyviä kuluja verovapaasti.

Lahjaveroilmoitus

Verovapaasta lahjasta ei tarvitse tehdä lahjaveroilmoitusta, ellei Verohallinto sitä erikseen pyydä. Kuitenkin joissakin tilanteissa, kuten listaamattoman osakeyhtiön osakkeiden kohdalla, myös verottomasta lahjasta kannattaa tehdä lahjaveroilmoitus. Tämä johtuu siitä, että kun omaisuudelle on vahvistettu lahjaverotusarvo, voit käyttää tätä arvoa hankintamenona, jos myöhemmin myyt omaisuuden.

Lahjoittaminen käytännössä

Esimerkiksi vanhemmat voivat lahjoittaa lapsilleen rahaa tai muuta omaisuutta jopa 4 999 euroa kolmen vuoden välein ilman, että lahjasta täytyy maksaa veroa. Tämä tarkoittaa, että voit vastaanottaa samalta henkilöltä yhteensä alle 5 000 euron arvosta lahjoja kolmen vuoden aikana verovapaasti.

Esimerkki käytännössä

Äiti ja isä tekevät kahdelle lapselleen Pekalle ja Mirjalle kumpikin oman 4 999 euron lahjoituksen 5.9.2024. Pekka saa siis äidiltään 4 999 euroa ja isältään 4 999 euroa eli yhteensä 9 998 euroa. Mirja saa myös äidiltään 4 999 euroa ja isältään 4 999 euroa eli yhteensä 9 998 euroa. Äiti voi lahjoittaa Pekalle ja Mirjalle seuraavan kerran 4 999 euroa verovapaasti 5.9.2027. Myös isä voi lahjoittaa Pekalle ja Mirjalle seuraavan kerran 4 999 euroa verovapaasti 5.9.2027.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomessa lahjanantaja voi lahjoittaa samalle henkilölle jopa 4 999 euroa kolmen vuoden välein ilman, että lahjasta täytyy maksaa veroa. Lahjaveron määrä määräytyy lahjan arvon, lahjanantajan ja lahjansaajan sukulaisuussuhteen sekä lahjan luonteen perusteella. Verovapaasta lahjasta ei tarvitse tehdä lahjaveroilmoitusta, ellei Verohallinto sitä erikseen pyydä.

Jätä kommentti