Pitääkö lomat pitää ennen eläkkeelle jäämistä?

Eläkkeelle siirtyminen on prosessi, joka alkaa, kun työntekijä saavuttaa määritellyn eläkeiän. Suomessa eläkeikä on joustava ja riippuu työntekijän syntymävuodesta. Eläkeikä on vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Lomien käyttö ennen eläkkeelle siirtymistä

Usein ennen eläkkeelle siirtymistä työntekijät haluavat käyttää kertyneet lomansa. Tämä johtuu siitä, että lomakorvaukset maksetaan usein korkeammalla palkkatasolla kuin itse loma-ajan palkka. Lisäksi lomien pitäminen voi tarjota mahdollisuuden pehmeään siirtymään työelämästä eläkkeelle.

Työnantaja ei kuitenkaan voi yksipuolisesti määrätä lomien pitämistä ennen eläkkeelle siirtymistä. Työntekijällä ei myöskään ole absoluuttista oikeutta pitää lomia pois, vaan se edellyttää molemminpuolista sopimista.

Työskentely eläkkeellä

Eläkkeellä ollessasi voit valita joko lopettaa työnteon kokonaan tai jatkaa työskentelyä osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti. Työnteko eläkkeellä ei vaikuta eläkkeen määrään, mutta se voi vaikuttaa verotukseen.

Eläkkeellä ollessasi ansiotyöstä kertyy uutta eläkettä aina vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan eli ylimpään vanhuuseläkeikään asti. Yrittäjänä eläke kertyy vahvistetun YEL-työtulon perusteella.

Eläkkeelle siirtymisen vaikutus lomiin

Eläkkeelle siirtymisellä on useita vaikutuksia työntekijän lomiin. Eläkkeelle siirtyessä työntekijän on käytettävä kaikki kertyneet lomapäivät tai niistä maksetaan korvaus.

Kuitenkin, jos työntekijä jatkaa työskentelyä eläkkeellä ollessaan, hänellä on oikeus kerryttää ja pitää lomia kuten ennenkin.

Käytännön toimet ennen eläkkeelle siirtymistä

Ennen eläkkeelle siirtymistä, on tärkeää tarkistaa oma eläkeikä ja suunnitella eläkkeelle siirtymisen ajankohta. On myös suositeltavaa keskustella työnantajan kanssa lomien käytöstä ja mahdollisesta työskentelystä eläkkeellä ollessa.

Eläkkeelle siirtymistä suunnittelevan työntekijän tulee ottaa yhteyttä omaan eläkeyhtiöön ja pyytää tietoa eläkkeen määrästä ja maksupäivästä. Eläke ei ala automaattisesti, vaan työntekijän on haettava sitä erikseen.

Lomien käyttö: Lainsäädäntö

Lomien käyttöön liittyvät säännöt määritellään Suomen lainsäädännössä, erityisesti vuosilomalain mukaisesti. Lain mukaan työntekijällä on oikeus vuosilomaan, jonka pituus riippuu työsuhteen kestosta.

Yhteenveto

Eläkkeelle siirtymistä suunnittelevan työntekijän on hyvä käyttää kertyneet lomansa ennen eläkkeelle siirtymistä tai sopia niiden korvaamisesta rahana. Eläkkeelle siirtymisen jälkeen työntekijä voi halutessaan jatkaa työskentelyä, jolloin hänellä on oikeus kerryttää ja pitää lomia kuten ennenkin.

Eläkkeelle siirtyminen on iso elämänmuutos, joka vaatii huolellista suunnittelua ja valmistautumista. On suositeltavaa olla yhteydessä omaan eläkeyhtiöön ja keskustella työnantajan kanssa hyvissä ajoin ennen eläkkeelle siirtymistä.

Jätä kommentti