Mikä on taulu englanniksi?

Suomessa, sana ”taulu” on monitulkintainen. Se voi tarkoittaa fyysistä esinettä, kuten ruokapöytä tai taide-esine, mutta sitä voidaan käyttää myös kuvaamaan abstrakteja käsitteitä, kuten tietokannan taulukkoa.

Tässä artikkelissa keskitymme tarkastelemaan, kuinka taulu kääntyy englanniksi eri konteksteissa.

Taulu Englanniksi: Yleiskatsaus

Sana ”taulu” voidaan kääntää useiksi eri englanninkielisiksi sanoiksi sen kontekstin perusteella, jossa sitä käytetään. Esimerkiksi:

 • Ruokapöytä tai muu vastaava pinta voidaan kääntää englanniksi sanaksi ”table”.
 • Taulukko tai kaavio voidaan kääntää englanniksi sanaksi ”chart” tai ”table”.
 • Taide-esine tai maalaus voidaan kääntää englanniksi sanaksi ”painting” tai ”picture”.
 • Tietokannan taulukko voidaan kääntää englanniksi sanaksi ”table” tai ”database table”.

Taulun Englanninkielinen Käännös: ”Table”

Suomen kielen sana ”taulu” kääntyy useimmiten englanniksi sanaksi ”table”. Tämä on erityisen yleistä, kun ”taulu” viittaa fyysiseen esineeseen, kuten ruokapöytään tai kirjoituspöytään.

Esimerkiksi:

 • ”Laita kirjat pöydälle” voidaan kääntää englanniksi ”Put the books on the table”.
 • ”Tarvitsemme uuden pöydän” voidaan kääntää englanniksi ”We need a new table”.

Taulun Englanninkielinen Käännös: ”Chart” tai ”Table”

Kun ”taulu” viittaa taulukkoon tai kaavioon, se voidaan kääntää englanniksi sanaksi ”chart” tai ”table”. Tämä on yleinen käännös esimerkiksi tilastotieteessä tai matematiikassa.

Esimerkiksi:

 • ”Tämä taulukko esittää väestön kasvua” voidaan kääntää englanniksi ”This table shows population growth”.
 • ”Katso tietoja taulukosta” voidaan kääntää englanniksi ”Look at the data from the table”.

Taulun Englanninkielinen Käännös: ”Painting” tai ”Picture”

Kun ”taulu” viittaa taide-esineeseen tai maalaukseen, se voidaan kääntää englanniksi sanaksi ”painting” tai ”picture”.

Esimerkiksi:

 • ”Tämä taulu on erittäin arvokas” voidaan kääntää englanniksi ”This painting is very valuable”.
 • ”Ripustin taulun seinälle” voidaan kääntää englanniksi ”I hung the picture on the wall”.

Taulun Englanninkielinen Käännös: ”Table” tai ”Database Table”

Tietotekniikassa ”taulu” viittaa usein tietokannan taulukkoon. Tässä yhteydessä se voidaan kääntää englanniksi sanaksi ”table” tai ”database table”.

Esimerkiksi:

 • ”Tietokannassa on useita tauluja” voidaan kääntää englanniksi ”The database has several tables”.
 • ”Tarvitsemme uuden taulun tietokantaan” voidaan kääntää englanniksi ”We need a new table in the database”.

Taulun Englanninkielinen Käännös: Erilaisia Käyttökohteita

Kuten huomaat, sana ”taulu” on monipuolinen ja sen englanninkielinen käännös riippuu sen käyttökontekstista. Tässä ovat joitakin muita esimerkkejä siitä, kuinka ”taulu” voidaan kääntää englanniksi eri tilanteissa:

 • ”Liitutaulu” kääntyy englanniksi ”chalkboard”.
 • ”Valkotaulu” kääntyy englanniksi ”whiteboard”.
 • ”Näyttötaulu” kääntyy englanniksi ”display board”.

Taulun Englanninkielinen Käännös: Yhteenveto

Kuten näemme, ”taulu” on monitulkintainen sana suomen kielessä ja sen englanninkielinen käännös voi vaihdella suuresti sen kontekstin perusteella, jossa sitä käytetään. Merkityksen ymmärtäminen ja oikean englanninkielisen käännöksen valinta vaatii kontekstin ymmärtämistä.

Toivomme, että tämä artikkeli auttaa sinua ymmärtämään, kuinka ”taulu” voidaan kääntää englanniksi eri tilanteissa. Kuten aina, paras tapa oppia on kuitenkin käytännön kokemus ja harjoittelu. Joten, käytä ”taulu” -sanaa eri yhteyksissä ja tutki, miten se kääntyy englanniksi!

Jätä kommentti