Mitä on vastuullinen sijoittaminen?

Vastuullinen sijoittaminen on sijoitustapa, joka ottaa huomioon paitsi taloudelliset myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät tekijät.

Tässä artikkelissa tutustumme vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Vastuullisen sijoittamisen määritelmä

Vastuullinen sijoittaminen on lähestymistapa sijoittamiseen, jossa sijoittaja ottaa huomioon ympäristö-, sosiaali- ja hallintotekijät (ESG) sekä markkinoiden pitkäaikaisen terveyden ja vakauden.

Vastuullinen sijoittaminen tunnustaa, että pitkän aikavälin kestävien tuottojen tuottaminen riippuu vakaista, hyvin toimivista ja hyvin hallituista sosiaalisista, ympäristöllisistä ja taloudellisista järjestelmistä.

eToro mainos

Miksi vastuullinen sijoittaminen on tärkeää?

Vastuullinen sijoittaminen on tärkeää useista syistä. Ensinnäkin se auttaa sijoittajia tekemään sijoituspäätöksiä, jotka eivät ole vain taloudellisesti kannattavia, vaan myös eettisesti hyväksyttäviä. Toiseksi se kannustaa yrityksiä toteuttamaan kestävämpiä ja eettisempiä käytäntöjä, mikä voi johtaa parempaan taloudelliseen suorituskykyyn pitkällä aikavälillä.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet tarjoavat mahdollisten toimintatapojen valikoiman ESG-kysymysten sisällyttämiseksi sijoituskäytäntöön. Periaatteet on kehitetty sijoittajien toimesta sijoittajille. Niiden käyttöönotossa sijoittajat edistävät kestävämmän globaalin rahoitusjärjestelmän kehittymistä.

Vastuullisen sijoittamisen strategiat

Vastuullisen sijoittamisen strategioita on monia, ja ne voivat vaihdella sijoittajan henkilökohtaisten arvojen ja tavoitteiden mukaan. Yleisiä strategioita ovat esimerkiksi positiivinen tai paras luokassaan oleva seulonta, negatiivinen tai poissulkeminen, ESG-integraatio, vaikutussijoittaminen ja kestävyysteemainen sijoittaminen.

Kuinka rakentaa vastuullinen sijoitussalkku

Vastuullisen sijoitussalkun rakentaminen ei ole vaikeaa, kunhan tiedät, mitkä arvot haluat korostaa tai välttää. Esimerkiksi kestävän sijoittamisen rahastojen universumi on kasvanut viisinkertaiseksi viime vuosikymmenen aikana. Tämä tarkoittaa, että sijoittajilla on enemmän vaihtoehtoja kuin koskaan ennen, kun he haluavat sijoittaa yrityksiin, jotka tukevat heidän arvojaan.

Yhteiskuntavastuun merkitys sijoittamisessa

Yhteiskuntavastuun käsite on olennainen osa vastuullista sijoittamista. Yhteiskuntavastuun mukaiset yritykset pyrkivät tekemään positiivisen vaikutuksen yhteiskuntaan ja ympäristöön liiketoimintakäytäntöjensä kautta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ympäristön suojelua, työntekijöiden oikeuksien kunnioittamista tai eettisten liiketoimintakäytäntöjen noudattamista.

Sosiaalisen vastuun ja ESG:n ero

Vaikka sosiaalinen vastuu ja ESG (ympäristö, sosiaaliset tekijät ja hallinto) ovat molemmat olennaisia osia vastuullista sijoittamista, ne viittaavat kahteen erilliseen käytäntöön. ESG viittaa laajaan joukkoon ympäristö-, sosiaali- ja hallintotekijöitä, joilla yrityksiä mitataan. Sosiaalinen vastuu sen sijaan tarkoittaa sijoittajan aktiivista pyrkimystä välttää sijoituksia yrityksiin, jotka eivät toimi sosiaalisesti vastuullisella tavalla.

Vastuullisen sijoittamisen mahdollisuudet ja haasteet

Vastuulliseen sijoittamiseen liittyy monia mahdollisuuksia sekä haasteita. Yksi suurimmista mahdollisuuksista on kyky vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön sijoituspäätösten kautta. Haasteena on kuitenkin se, että vastuullisen sijoittamisen käytännöt ja standardit ovat edelleen kehittymässä, ja sijoittajat saattavat kohdata hankaluuksia arvioidessaan yritysten ESG-suorituskykyä.

Vastuullisen sijoittamisen tulevaisuus

Vastuullisen sijoittamisen tulevaisuus näyttää lupaavalta. Yhä useammat sijoittajat tunnistavat ESG-tekijöiden merkityksen ja ymmärtävät, kuinka ne voivat vaikuttaa sijoitusten tuottoihin. Lisäksi yhä useammat yritykset tunnistavat tarpeen toimia kestävällä ja eettisellä tavalla, mikä luo lisää mahdollisuuksia vastuullisille sijoittajille.

Johtopäätös

Vastuullinen sijoittaminen on tärkeä työkalu niille, jotka haluavat yhdistää taloudelliset tavoitteensa eettisiin arvoihinsa. Se tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön sijoituspäätösten kautta. Vaikka vastuullinen sijoittaminen voi olla monimutkaista ja haastavaa, se tarjoaa myös mahdollisuuden luoda kestävää taloudellista menestystä, joka hyödyttää sekä sijoittajaa että laajempaa yhteiskuntaa.


Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yleiseksi tiedoksi eikä se ole sijoitusneuvontaa. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä on suositeltavaa ottaa yhteyttä talousneuvojaan tai pankkiinsa.

Jätä kommentti