Mitä on eettinen sijoittaminen?

Eettinen sijoittaminen on sijoitustapa, joka ottaa huomioon yritysten ympäristö-, sosiaaliset ja hallinnolliset vaikutukset (ESG) sijoituspäätösten teon yhteydessä. Eettisen sijoittamisen tavoitteena on luoda pitkäaikaisia tuottoja, samalla edistäen kestävää kehitystä ja vähentäen sijoitusten negatiivisia vaikutuksia.

Tässä artikkelissa tutustumme eettisen sijoittamisen perusperiaatteisiin, sen hyötyihin ja mahdollisiin haasteisiin sekä tarkastelemme, miten voit itse alkaa eettiseksi sijoittajaksi.

Miten eettinen sijoittaminen toimii?

Yritysten ESG-pisteet perustuvat yhtiön omaan raportointiin, jota jotkut yhtiöt tekevät erittäin kattavasti. ESG-pisteet eivät yksinään riitä vastuullisuuden mittariksi, mutta niiden avulla voi löytää listan vastuullisia yhtiöitä sijoituspäätöksen tueksi.

Eettinen sijoittaja voi myös välttää tiettyjä toimialoja tai yrityksiä, jotka eivät vastaa hänen arvojaan tai jotka toimivat vastoin hänen eettisiä periaatteitaan. Tyypillisiä poissuljettavia toimialoja ovat esimerkiksi tupakkateollisuus, asevalmistus ja fossiilisten polttoaineiden tuotanto.

Eettinen sijoittaminen ei ole vain yksittäisten yritysten tai toimialojen välttämistä. Se voi sisältää myös aktiivisen omistajuuden, jossa sijoittaja käyttää äänioikeuttaan yrityksen yhtiökokouksissa vaikuttaakseen yrityksen toimintaan ja päätöksentekoon. Lisäksi eettinen sijoittaminen voi tarkoittaa sijoittamista yrityksiin, jotka edistävät kestävää kehitystä ja vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä.

etoro mainos

Miksi eettinen sijoittaminen on tärkeää?

Eettisen sijoittamisen merkitys on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Tämä johtuu osittain siitä, että sijoittajat ovat yhä tietoisempia yritysten toiminnan ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista sekä siitä, miten nämä vaikutukset voivat heijastua yrityksen taloudelliseen tulokseen ja sijoittajan sijoitusten arvoon. Toisaalta myös kuluttajien ja sijoittajien kiinnostus vastuullisuutta kohtaan on lisääntynyt. Eettisen sijoittamisen avulla sijoittajat voivat vaikuttaa yritysten toimintaan ja kannustaa niitä vastuullisuuteen.

Eettinen sijoittaminen vs. vastuullinen sijoittaminen

Eettisen sijoittamisen käsite voidaan helposti sekoittaa vastuulliseen sijoittamiseen, mutta nämä kaksi käsitettä eivät ole synonyymeja. Vastuullisessa sijoittamisessa pyritään parantamaan salkun tuotto- ja riskiprofiilia ottamalla huomioon ympäristö-, sosiaaliset ja hallinnolliset tekijät sijoituskohteiden valinnassa. Eettinen sijoittaminen puolestaan on arvopohjainen päätös, jossa sijoittaja haluaa varmistaa, että hänen sijoituksensa eivät ole ristiriidassa hänen omien arvojensa ja eettisten periaatteidensa kanssa.

ESG-pisteet ja niiden merkitys eettisessä sijoittamisessa

ESG-pisteet ovat keskeinen osa eettistä sijoittamista. ESG-pisteet perustuvat yrityksen omaan raportointiin ympäristö-, sosiaalisista ja hallinnollisista tekijöistä. ESG-pisteitä voidaan käyttää apuna yrityksen vastuullisuuden arvioinnissa ja ne voivat auttaa sijoittajaa löytämään vastuullisia sijoituskohteita.

Eettisen sijoittajan kysymykset sijoituskohteita arvioitaessa

Eettinen sijoittaja voi esittää useita kysymyksiä arvioidessaan potentiaalisia sijoituskohteita. Näitä voivat olla esimerkiksi:

  1. Ekologinen: Miten yrityksen toiminta kuormittaa luontoa ja ekosysteemiä? Miten ilmastonmuutos on huomioitu toiminnassa?
  2. Sosiaalinen: Miten yrityksessä toteutuvat ihmisoikeudet, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus? Miten yritys kohtelee työntekijöitään?
  3. Taloudellinen: Mihin yrityksen taloudellinen menestys perustuu? Onko kasvu innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden ansiota?

Vastuullinen sijoittaminen sijoitustyylinä

Sijoittaminen on aina hyvä aloittaa laatimalla sijoitussuunnitelma. Tämä koskee myös eettistä sijoittamista. Sijoitussuunnitelman avulla voit määrittää omat sijoitustavoitteesi, riskinsietokykysi ja sijoitusstrategiasi. Näin voit rakentaa sijoitussalkun, joka vastaa sekä taloudellisia tavoitteitasi että eettisiä arvojasi.

Eettinen sijoittaminen Suomessa

Suomessa eettinen sijoittaminen on kasvattanut suosiotaan viime vuosina. Yhä useampi suomalainen sijoittaja haluaa ottaa huomioon yritysten ympäristö-, sosiaalisen ja hallinnollisen vastuun sijoituspäätöksissään. Suomessa on myös useita rahastoja ja muita sijoitustuotteita, jotka tarjoavat mahdollisuuden eettiseen sijoittamiseen.

Kuinka aloittaa eettinen sijoittaminen?

Eettisen sijoittamisen aloittaminen ei vaadi erityistä osaamista tai kokemusta. Tärkeintä on, että tunnistat omat arvosi ja tiedät, minkälaista vaikutusta haluat sijoituksillasi saada aikaan. Voit aloittaa eettisen sijoittamisen esimerkiksi valitsemalla rahastoja tai osakkeita, jotka vastaavat omia arvojasi ja eettisiä periaatteitasi.

Miten varmistaa, että sijoitukset ovat eettisiä?

Varmistaaksesi, että sijoituksesi ovat eettisiä, voit tarkastella yritysten ESG-raportteja, jotka kertovat yrityksen ympäristö-, sosiaalisesta ja hallinnollisesta vastuusta. Voit myös keskustella sijoitusneuvojan kanssa tai tehdä omaa tutkimusta yritysten vastuullisuudesta.

Yhteenveto

Eettinen sijoittaminen tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden tukea yrityksiä, jotka ottavat huomioon ympäristö-, sosiaaliset ja hallinnolliset kysymykset. Eettisellä sijoittamisella on mahdollista vaikuttaa yritysten toimintaan ja edistää kestävää kehitystä.


Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yleiseksi tiedoksi eikä se ole sijoitusneuvontaa. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä on suositeltavaa ottaa yhteyttä talousneuvojaan tai pankkiinsa.

Jätä kommentti