Mitä on heitehuimaus?

Huimaus on tunne, jossa koemme maailman pyörivän ympärillämme tai kaatuvan, usein yhdistettynä tasapainon menettämiseen. Tämä oire johtuu häiriöstä sisäkorvassa, joka aistii kehomme tasapainon ja asennon, tai pikkuaivoissa, jotka käsittelevät tasapainotietoa. Huimaus on yleistä, ja kolmannes väestöstä kärsii siitä jossain elämänsä vaiheessa.

Huimauksen tyypit

Huimaus jaetaan neljään päätyyppiin:

  1. Vertigo (kiertohuimaus): Tässä huimaustyypissä henkilö kokee ympäristön tai itsensä pyörivän, vaikka todellisuudessa liikettä ei ole.
  2. Synkopee (pyörtyminen): Tämä tarkoittaa ohimenevää tajuttomuutta, joka johtuu aivojen verenkierron äkillisestä heikkenemisestä.
  3. Tasapainohäiriö: Tämä tarkoittaa tilaa, jossa henkilöllä on vaikeuksia pysyä pystyssä, mutta ei varsinaisesti ole huimauksen tunnetta.
  4. Epäspesifinen huimaus: Tämä on vaikeasti määriteltävä tunne, jossa ei ole vertigon, pyörtymisen tai tasapainohäiriön tyyppipiirteitä.

Huimauksen syyt

Huimauksen syyt ovat moninaisia. Yleisimpiä syitä ovat:

  1. Hyvänlaatuinen asentohuimaus: Tämä johtuu sisäkorvan tasapainoelimen toimintahäiriöstä, jossa sisäkorvan kaarikäytävään pääsee sakkaa, aiheuttaen virheaistimuksen.
  2. Niska-hartiaseudun lihasjännitys: Tämä voi aiheuttaa epävarmuuden tunnetta ja keinuttavaa huimausta.
  3. Vestibulaarineuroniitti: Tämä on tasapainohermon sairaus, joka voi aiheuttaa huimausta.
  4. Menieren tauti: Tämä on sisäkorvan sairaus, joka voi aiheuttaa huimausta, korvien soimista ja kuulon heikkenemistä.

Muut huimauksen syyt voivat liittyä verenpaineen muutoksiin, lääkkeiden sivuvaikutuksiin, stressiin tai ahdistukseen.

Huimauksen oireet

Huimaus ilmenee yleensä kiertävänä tai kaatavana olona. Pitkittyessään siihen voi liittyä myös pahoinvointia. Korvaperäinen huimaus on yleensä kiertävää, kun taas heittävä huimaus voi aiheuttaa kaatavan tunnetta, erityisesti seistessä.

Huimauksen hoito

Huimauksen hoito riippuu sen syystä. Hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa asentohoito, jossa pyritään liikuttamaan sisäkorvan sakkaa, voi nopeuttaa paranemista. Niska-hartiaseudun lihasjännityksen aiheuttamaa huimausta voidaan lievittää fysioterapialla. Huimauksen hoitoon erikoistuneita lääkäreitä ovat mm. neurologit, geriatrit ja korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärit.

Milloin lääkäriin?

Vaikka huimaus on yleensä vaaratonta, sen äkillinen alku tai toistuva esiintyminen voi olla syytä hakeutua lääkärin tutkittavaksi. Lääkärin tulisi tutkia välittömästi, jos huimaukseen liittyy muita oireita, kuten puheen, nielemisen, näön tai lihasten toimintahäiriöitä. Äkillisesti alkanut kiertohuimaus, joka ei hellitä paikallaan maatessa, voi olla oire aivoverenkiertohäiriöstä, joka vaatii välitöntä hoitoa.

Huimauksen ehkäisy

Huimauksen ehkäisy riippuu sen syystä. Esimerkiksi hyvänlaatuista asentohuimausta ei voida ennaltaehkäistä, mutta sen oireita voidaan lievittää asentohoidolla. Niska-hartiaseudun lihasjännityksen aiheuttamaa huimausta voi ehkäistä säännöllisellä liikunnalla ja ergonomisella työasennolla. Menieren taudin oireita voidaan lievittää vähäsuolaisella ruokavaliolla ja tiettyjen lääkkeiden avulla.

Huimauksen tutkiminen

Huimauksen tutkiminen perustuu potilaan oman kertomuksen lisäksi lääkärin tekemään haastatteluun ja tutkimuksiin. Lääkäri tarkkailee huimauksesta kärsivän tasapainoa ja kävelyä, tutkii silmät sekä korvakäytävät ja mittaa usein myös verenpaineen ja kuulon. Joissakin tapauksissa voidaan harkita myös pään kuvantamista esimerkiksi magneettikuvauksella tai tietokonetomografialla.

Johtopäätös

Vaikka huimaus on yleinen oire, sen taustalla voi olla monia eri syitä. Usein huimaus on vaaratonta ja paranee itsestään, mutta joskus se voi olla merkki vakavammasta sairaudesta. Jos sinulla on toistuvaa tai pitkittyvää huimausta, tai huimaukseen liittyy muita oireita, suositellaan hakeutumaan lääkärin tutkittavaksi.

Jätä kommentti