Mikä on ”tarkka” englanniksi?

Englanniksi termi ”tarkka” voidaan kääntää useammalla tavalla. Kaikkein yleisin käännös on ”exact”.

Tämä englanninkielinen termi kattaa suomen kielen sanan ”tarkka” merkityksen, kun viitataan täydelliseen paikkansapitävyyteen tai tarkkuuteen.

Tarkan” Käyttö Kontekstissa

Englannin kielen termiä ”exact” käytetään monissa eri konteksteissa. Seuraavassa on esimerkkejä sen käytöstä:

  • Tieteellisessä yhteydessä: ”The exact measurement of the specimen is crucial for the experiment.” (Kohteen tarkka mittaus on ratkaisevan tärkeää kokeelle.)
  • Arjen tilanteissa: ”I need the exact amount of sugar for this recipe.” (Tarvitsen tarkan määrän sokeria tähän reseptiin.)

Muita Käännösvaihtoehtoja

Termille ”tarkka” löytyy englannista myös muita käännösvaihtoehtoja, jotka sopivat paremmin tietyissä yhteyksissä. Nämä sisältävät, mutta eivät rajoitu seuraaviin:

  • Accurate: Tätä sanaa käytetään, kun viitataan tarkkuuteen tai paikkansapitävyyteen, erityisesti mittauksissa tai tietojen tarkkuudessa. Esimerkiksi: ”The device provides accurate readings of the temperature.” (Laite antaa tarkan lämpötilalukeman.)
  • Precise: Tätä sanaa käytetään viittaamaan tarkkuuteen tai täsmällisyyteen, kuten ajoituksessa tai kohdistamisessa. Esimerkiksi: ”The meeting will start at the precise time of 10:00 AM.” (Kokous alkaa tarkkaan kello 10.00.)
  • Strict: Tätä sanaa käytetään viittaamaan tarkkuuteen tai ankaruuteen, kuten sääntöjen noudattamisessa. Esimerkiksi: ”The teacher is strict about punctuality.” (Opettaja on tarkka täsmällisyydestä.)

Tarkan” Käyttö Laajemmassa Kontekstissa

Englannin kielen termiä ”exact” voidaan käyttää myös laajemmassa kontekstissa, jossa se saattaa viitata muihin asioihin kuin vain tarkkuuteen. Tässä on joitakin esimerkkejä:

  • Yksityiskohtainen: ”She gave an exact description of the thief.” (Hän antoi tarkan kuvauksen varkaasta.)
  • Täydellinen: ”He’s the exact image of his father.” (Hän on isänsä tarkka kuva.)
  • Täsmällinen: ”We need to know the exact location of the treasure.” (Meidän on tiedettävä aarteen tarkka sijainti.)

Käännösvirheet ja Yleiset Harhaluulot

On yleinen harhaluulo, että yksi suomen kielen sana vastaa aina tiettyä englannin kielen sanaa. Tämä ei kuitenkaan ole totta. Kuten olemme nähneet, ”tarkka” voidaan kääntää monella tavalla englanniksi, ja valinta riippuu kontekstista.

Lopullinen Huomio

Toivottavasti tämä artikkeli on auttanut sinua ymmärtämään, mitä ”tarkka” tarkoittaa englanniksi ja kuinka sitä käytetään eri konteksteissa. Muista, että käännökset voivat vaihdella suurestikin riippuen kontekstista, joten on aina tärkeää tarkistaa, että valitsemasi englanninkielinen sana vastaa suomen kielen sanan ”tarkka” merkitystä tietyssä tilanteessa.

Jätä kommentti