Mitä ovat listaamattomat osakkeet?

Listaamattomat osakkeet, tunnetaan myös nimellä yksityiset tai ei-pörssilistatut osakkeet, ovat osakkeita, joita ei ole listattu mihinkään viralliseen pörssiin.

Nämä osakkeet edustavat yrityksiä, jotka eivät ole julkisesti kaupankäynnin kohteena.

Mitä listaamattomat osakkeet tarkoittavat?

Kun puhumme osakkeista, viittaamme usein listattuihin osakkeisiin, jotka on listattu johonkin suurista säännellyistä markkinapaikoista, kuten Helsingin pörssiin tai Dow Jonesiin. Kuitenkin, on olemassa osakkeita, joita ei ole listattu millekään pörssilistalle, näitä kutsutaan yleensä listaamattomiksi osakkeiksi.

Listaamattomat osakkeet voivat olla kantaosakkeita tai etuoikeutettuja osakkeita, aivan kuten listatut osakkeet. Kantaosakkeet ovat tavallisia osakkeita, kun taas etuoikeutettuihin osakkeisiin liittyy erityisehtoja, esimerkiksi etusija osinkoon tai ennalta määritelty aika, jolloin yritys ostaa takaisin liikkeeseen laskemansa etuoikeutetut osakkeet, tunnetaan myös nimellä erityinen lunastusoikeus.

Miksi sijoittaa listaamattomiin osakkeisiin?

Listaamattomien osakkeiden sijoittamisessa on monia etuja. Yksi tärkeimmistä on, että niillä on suuri potentiaali tuottaa merkittäviä tuottoja. Koska listaamattomia osakkeita ei ole listattu pörssiin, ne ovat usein jääneet suurten sijoittajien huomiotta, mikä tarkoittaa, että niiden hinta ei välttämättä heijasta niiden todellista arvoa.


Listaamattomien osakkeiden riskit

Kuten kaikissa sijoituksissa, myös listaamattomissa osakkeissa on omat riskinsä. Näitä ovat muun muassa:

Likviditeettiriski

Isoissa pörsseissä tietylle osakkeelle löytyy yleensä aina ostaja ja myyjä. Listaamattomia osakkeita ei voi kuitenkaan ostaa ja myydä milloin tahansa, mikä voi vaikeuttaa listaamattoman osakkeen myyntiä halutulla hinnalla haluttuun aikaan. Tätä kutsutaan likviditeettiriskiksi ja se on listaamattomilla osakkeilla korkeampi.

Heikompi läpinäkyvyys

Listaamattomien yhtiöiden osalta läpinäkyvyys on yleensä heikompaa. Niitä ei yksinkertaisesti koske samat säännökset osavuosikatsauksista ja muista vaatimuksista kuin listattuja yhtiöitä.

Hinnanmuodostuksen haasteet

Listaamattomien osakkeiden hinnanmuodostus voi olla vaikeaa, koska ostajia on yleensä vähän ja tiedot eivät ole läpinäkyvästi saatavilla. On riski, että ostajaa ei löydy osakkeen todellisella arvolla.


eToro mainos

Listaamattomien osakkeiden kaupankäynti

Listaamattomilla osakkeilla voi käydä kauppaa, mutta se on monimutkaisempaa kuin listattujen osakkeiden kaupankäynti. Yksi tapa kaupata listaamattomia osakkeita on yksityinen kaupankäynti, jossa omistaja myy osakkeensa suoraan toiselle osapuolelle.

Toinen vaihtoehto on käyttää listaamattomien osakkeiden kauppapaikkoja, kuten Privanet. Nämä palvelut tarjoavat alustan, jossa ostajat ja myyjät voivat kohdata ja käydä kauppaa osakkeilla.

Listaamattomien osakkeiden säilytys

Listaamattomien osakkeiden säilytys on tärkeä osa niiden omistamista. Koska ne eivät ole listattuja, niitä ei voi säilyttää tavallisessa arvo-osuustilissä. Sen sijaan ne täytyy säilyttää erillisessä säilytyspaikassa, joka on usein pankki tai sijoituspalveluyritys.

Listaamattomien osakkeiden verotus

Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko verotetaan pääomatulona ja/tai ansiotulona. Osa osingosta on verotonta. Osinko on sen verovuoden tuloa, jonka aikana osinko on ollut yhtiökokouksen päätöksen perusteella nostettavissa.

Listaamattomien osakkeiden hankinta

Listaamattomien osakkeiden hankinta voi tapahtua useilla eri tavoilla. Yksi yleinen tapa on osakeanti, jossa yhtiö myy uusia osakkeita rahoituksen hankkimiseksi. Osakeannin kautta voit ostaa osakkeita suoraan yhtiöltä, yleensä alennettuun hintaan.

Listaamattomien osakkeiden myynti

Jos haluat myydä listaamattomia osakkeita, prosessi voi olla monimutkainen. Koska niitä ei ole listattu pörssiin, niitä ei voida myydä tavallisessa arvopaperivälittäjän kautta. Sen sijaan sinun on löydettävä ostaja itse tai käytettävä erityistä palvelua, joka auttaa listaamattomien osakkeiden myynnissä.

Listaamattomien osakkeiden tuotto-odotus

Listaamattomiin osakkeisiin sijoittamisessa on korkeampi riski kuin listattuihin osakkeisiin sijoittamisessa, mutta niillä on myös suuri tuotto-odotus. Pörssiosakkeet ovat historiallisesti tuottaneet 7 prosentin reaalituottoa, kun taas listaamattomien osakkeiden tuotto-odotus on 10-20 prosenttia.

Listaamattomien osakkeiden arvonmääritys

Listaamattomien osakkeiden arvonmääritys on haasteellista, koska ne eivät ole listattuja ja niiden tiedot eivät ole julkisesti saatavilla. Yksi tapa arvioida listaamattoman osakkeen arvoa on tarkastella yhtiön taloudellisia tietoja ja tehdä niiden perusteella oletuksia yhtiön tulevasta suorituskyvystä.

Listaamattomien osakkeiden sääntely

Listaamattomiin osakkeisiin sovelletaan samoja sääntöjä ja lakeja kuin muihinkin osakkeisiin. Ne ovat osa osakeyhtiölain alaista yhtiön pääomaa ja niiden omistajat ovat osakkeenomistajia, joilla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin listattujen osakkeiden omistajilla.

Listaamattomien osakkeiden tulevaisuus

Listaamattomien osakkeiden suosio on kasvanut viime vuosina, koska yhä useammat sijoittajat etsivät vaihtoehtoisia sijoituskohteita perinteisten pörssilistattujen osakkeiden rinnalle. Tämä suuntaus näyttää jatkuvan tulevaisuudessa, kun yhä useammat yksityishenkilöt ja ammattisijoittajat harkitsevat listaamattomien osakkeiden lisäämistä salkkuihinsa.

Kuten aina, on tärkeää muistaa, että sijoittaminen sisältää aina riskejä ja listaamattomiin osakkeisiin sijoittamisessa riskit ovat usein korkeammat kuin listatuissa osakkeissa. Sijoituspäätöksiä tehdessäsi on tärkeää tutkia tarkasti sijoituskohteet ja harkita omia sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi.


Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yleiseksi tiedoksi eikä se ole sijoitusneuvontaa. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä on suositeltavaa ottaa yhteyttä talousneuvojaan tai pankkiinsa.

Jätä kommentti